Menu

E.ON Energie, a.s. - Ceník elektřiny

Cena za MWh od 1 000 Kč
 
Snižte vaše výdaje a
neplaťte drahý účet za elektřinu.
 
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
E.ON ElektřinaKlasikd01dEG.D0 Kč4 715 Kč99 Kč2 289 Kč
E.ON ElektřinaKlasikd02dEG.D0 Kč4 715 Kč99 Kč2 019 Kč
E.ON ElektřinaAkud25dEG.D4 436 Kč4 929 Kč99 Kč2 231 Kč
E.ON ElektřinaAkud26dEG.D4 436 Kč4 929 Kč99 Kč1 201 Kč
E.ON ElektřinaKombid35dEG.D4 600 Kč4 962 Kč99 Kč939 Kč
E.ON ElektřinaPřímotopd45dEG.D4 693 Kč4 954 Kč99 Kč972 Kč
E.ON ElektřinaPřímotopd56dEG.D4 693 Kč4 954 Kč99 Kč972 Kč
E.ON ElektřinaVíkendd61dEG.D4 434 Kč4 945 Kč99 Kč3 000 Kč
E.ON ElektřinaKlasikd01dPRE0 Kč4 715 Kč99 Kč1 891 Kč
E.ON ElektřinaKlasikd02dPRE0 Kč4 715 Kč99 Kč1 595 Kč
E.ON ElektřinaAkud25dPRE4 436 Kč4 929 Kč99 Kč1 787 Kč
E.ON ElektřinaAkud26dPRE4 436 Kč4 929 Kč99 Kč1 138 Kč
E.ON ElektřinaKombid35dPRE4 600 Kč4 962 Kč99 Kč650 Kč
E.ON ElektřinaPřímotopd45dPRE4 693 Kč4 954 Kč99 Kč693 Kč
E.ON ElektřinaPřímotopd56dPRE4 693 Kč4 954 Kč99 Kč693 Kč
E.ON ElektřinaVíkendd61dPRE4 434 Kč4 945 Kč99 Kč2 233 Kč
E.ON ElektřinaKlasikd01dČEZ0 Kč4 715 Kč99 Kč2 263 Kč
E.ON ElektřinaKlasikd02dČEZ0 Kč4 715 Kč99 Kč1 892 Kč
E.ON ElektřinaAkud25dČEZ4 436 Kč4 929 Kč99 Kč2 226 Kč
E.ON ElektřinaAkud26dČEZ4 436 Kč4 929 Kč99 Kč1 177 Kč
E.ON ElektřinaKombid35dČEZ4 600 Kč4 962 Kč99 Kč907 Kč
E.ON ElektřinaPřímotopd45dČEZ4 693 Kč4 954 Kč99 Kč949 Kč
E.ON ElektřinaPřímotopd56dČEZ4 693 Kč4 954 Kč99 Kč949 Kč
E.ON ElektřinaVíkendd61dČEZ4 434 Kč4 945 Kč99 Kč2 992 Kč
E.ON ElektřinaAkud27dEG.D4 436 Kč4 929 Kč99 Kč2 223 Kč
E.ON ElektřinaAkud27dPRE4 436 Kč4 929 Kč99 Kč1 779 Kč
E.ON ElektřinaAkud27dČEZ4 436 Kč4 929 Kč99 Kč2 218 Kč
d57dPRE4 693 Kč4 954 Kč99 Kč718 Kč
d57dČEZ4 693 Kč4 954 Kč99 Kč949 Kč
d57dEG.D4 693 Kč4 954 Kč99 Kč972 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
E.ON Elektřina Trendd01dPRE0 Kč4 715 Kč99 Kč1 891 Kč
E.ON Elektřina Trendd02dPRE0 Kč4 715 Kč99 Kč1 595 Kč
E.ON Elektřina Trendd25dPRE4 436 Kč4 929 Kč99 Kč1 787 Kč
E.ON Elektřina Trendd26dPRE4 436 Kč4 929 Kč99 Kč1 138 Kč
E.ON Elektřina Trendd35dPRE4 600 Kč4 962 Kč99 Kč650 Kč
E.ON Elektřina Trendd45dPRE4 693 Kč4 954 Kč99 Kč693 Kč
E.ON Elektřina Trendd56dPRE4 693 Kč4 954 Kč99 Kč693 Kč
E.ON Elektřina Trendd61dPRE4 434 Kč4 945 Kč99 Kč2 233 Kč
E.ON Elektřina Trendd01dČEZ0 Kč4 715 Kč99 Kč2 263 Kč
E.ON Elektřina Trendd02dČEZ0 Kč4 715 Kč99 Kč1 892 Kč
E.ON Elektřina Trendd25dČEZ4 436 Kč4 929 Kč99 Kč2 226 Kč
E.ON Elektřina Trendd26dČEZ4 436 Kč4 929 Kč99 Kč1 177 Kč
E.ON Elektřina Trendd35dČEZ4 600 Kč4 962 Kč99 Kč907 Kč
E.ON Elektřina Trendd45dČEZ4 693 Kč4 954 Kč99 Kč949 Kč
E.ON Elektřina Trendd56dČEZ4 693 Kč4 954 Kč99 Kč949 Kč
E.ON Elektřina Trendd61dČEZ4 434 Kč4 945 Kč99 Kč2 992 Kč
E.ON Elektřina Trendd61dČEZ0 Kč4 715 Kč99 Kč2 992 Kč
E.ON Elektřina Trendd01dEG.D0 Kč4 715 Kč99 Kč2 289 Kč
E.ON Elektřina Trendd02dEG.D4 436 Kč4 929 Kč99 Kč2 019 Kč
E.ON Elektřina Trendd25dEG.D4 436 Kč4 929 Kč99 Kč2 231 Kč
E.ON Elektřina Trendd26dEG.D4 600 Kč4 962 Kč99 Kč1 201 Kč
E.ON Elektřina Trendd35dEG.D4 693 Kč4 954 Kč99 Kč939 Kč
E.ON Elektřina Trendd45dEG.D4 693 Kč4 954 Kč99 Kč972 Kč
E.ON Elektřina Trendd56dEG.D4 434 Kč4 945 Kč99 Kč972 Kč
E.ON Elektřina Trendd61dEG.D4 434 Kč4 945 Kč99 Kč3 000 Kč
E.ON Elektřina Trendd27dPRE4 436 Kč4 929 Kč99 Kč1 779 Kč
E.ON Elektřina Trendd27dČEZ4 436 Kč4 929 Kč99 Kč2 218 Kč
E.ON Elektřina Trendd27dEG.D4 436 Kč4 929 Kč99 Kč2 223 Kč
d57dPRE4 693 Kč4 954 Kč99 Kč718 Kč
d57dČEZ4 693 Kč4 954 Kč99 Kč949 Kč
d57dEG.D4 693 Kč4 954 Kč99 Kč972 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč4 526 Kč99 Kč1 891 Kč
d02dPRE0 Kč4 526 Kč99 Kč1 595 Kč
d25dPRE4 259 Kč4 732 Kč99 Kč1 787 Kč
d26dPRE4 259 Kč4 732 Kč99 Kč1 138 Kč
d35dPRE4 416 Kč4 764 Kč99 Kč650 Kč
d45dPRE4 505 Kč4 756 Kč99 Kč693 Kč
d56dPRE4 505 Kč4 756 Kč99 Kč693 Kč
d61dPRE4 257 Kč4 747 Kč99 Kč2 233 Kč
d01dČEZ0 Kč4 526 Kč99 Kč2 263 Kč
d02dČEZ0 Kč4 526 Kč99 Kč1 892 Kč
d25dČEZ4 259 Kč4 732 Kč99 Kč2 226 Kč
d26dČEZ4 259 Kč4 732 Kč99 Kč1 177 Kč
d35dČEZ4 416 Kč4 764 Kč99 Kč907 Kč
d45dČEZ4 505 Kč4 756 Kč99 Kč949 Kč
d56dČEZ4 505 Kč4 756 Kč99 Kč949 Kč
d61dČEZ4 257 Kč4 747 Kč99 Kč2 992 Kč
d01dEG.D0 Kč4 526 Kč99 Kč2 289 Kč
d02dEG.D0 Kč4 526 Kč99 Kč2 019 Kč
d25dEG.D4 259 Kč4 732 Kč99 Kč2 231 Kč
d26dEG.D4 259 Kč4 732 Kč99 Kč1 201 Kč
d35dEG.D4 416 Kč4 764 Kč99 Kč939 Kč
d45dEG.D4 505 Kč4 756 Kč99 Kč972 Kč
d56dEG.D4 505 Kč4 756 Kč99 Kč972 Kč
d61dEG.D4 257 Kč4 747 Kč99 Kč3 000 Kč
d27dPRE4 259 Kč4 732 Kč99 Kč1 779 Kč
d27dČEZ4 259 Kč4 732 Kč99 Kč2 218 Kč
d27dEG.D4 259 Kč4 732 Kč99 Kč2 223 Kč
d57dPRE4 505 Kč4 756 Kč99 Kč718 Kč
d57dČEZ4 505 Kč4 756 Kč99 Kč949 Kč
d57dEG.D4 505 Kč4 756 Kč99 Kč972 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Komplet elektřina PRO 36 Podzim I.

Cena elektřiny pro domácnost    Cena elektřiny pro podnikatele
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč3 049 Kč91 Kč1 891 Kč
d02dPRE0 Kč3 049 Kč91 Kč1 595 Kč
d25dPRE2 885 Kč3 246 Kč91 Kč1 787 Kč
d26dPRE2 885 Kč3 246 Kč91 Kč1 138 Kč
d27dPRE2 885 Kč3 246 Kč91 Kč1 779 Kč
d57dPRE3 223 Kč3 326 Kč91 Kč718 Kč
d35dPRE3 215 Kč3 520 Kč91 Kč650 Kč
d45dPRE3 223 Kč3 326 Kč91 Kč693 Kč
d56dPRE3 223 Kč3 326 Kč91 Kč693 Kč
d61dPRE2 923 Kč3 205 Kč91 Kč2 233 Kč
d01dČEZ0 Kč3 049 Kč91 Kč2 263 Kč
d02dČEZ0 Kč3 049 Kč91 Kč1 892 Kč
d25dČEZ2 885 Kč3 246 Kč91 Kč2 226 Kč
d26dČEZ2 885 Kč3 246 Kč91 Kč1 177 Kč
d27dČEZ2 885 Kč3 246 Kč91 Kč2 218 Kč
d57dČEZ3 223 Kč3 326 Kč91 Kč949 Kč
d35dČEZ3 215 Kč3 520 Kč91 Kč907 Kč
d45dČEZ3 223 Kč3 326 Kč91 Kč949 Kč
d56dČEZ3 223 Kč3 326 Kč91 Kč949 Kč
d61dČEZ2 923 Kč3 205 Kč91 Kč2 992 Kč
d01dEG.D0 Kč3 049 Kč91 Kč2 289 Kč
d02dEG.D0 Kč3 049 Kč91 Kč2 019 Kč
d25dEG.D2 885 Kč3 246 Kč91 Kč2 231 Kč
d26dEG.D2 885 Kč3 246 Kč91 Kč1 201 Kč
d27dEG.D2 885 Kč3 246 Kč91 Kč2 223 Kč
d57dEG.D3 223 Kč3 326 Kč91 Kč972 Kč
d35dEG.D3 215 Kč3 520 Kč91 Kč939 Kč
d45dEG.D3 223 Kč3 326 Kč91 Kč972 Kč
d56dEG.D3 223 Kč3 326 Kč91 Kč972 Kč
d61dEG.D2 923 Kč3 205 Kč91 Kč3 000 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč3 658 Kč79 Kč1 891 Kč
d02dPRE0 Kč3 658 Kč79 Kč1 595 Kč
d25dPRE3 460 Kč3 894 Kč79 Kč1 787 Kč
d26dPRE3 460 Kč3 894 Kč79 Kč1 138 Kč
d27dPRE3 460 Kč3 894 Kč79 Kč1 779 Kč
d57dPRE3 866 Kč3 989 Kč79 Kč718 Kč
d35dPRE3 856 Kč4 222 Kč79 Kč650 Kč
d45dPRE3 866 Kč3 989 Kč79 Kč693 Kč
d56dPRE3 866 Kč3 989 Kč79 Kč693 Kč
d61dPRE3 505 Kč3 844 Kč79 Kč2 233 Kč
d01dČEZ0 Kč3 658 Kč79 Kč2 263 Kč
d02dČEZ0 Kč3 658 Kč79 Kč1 892 Kč
d25dČEZ3 460 Kč3 894 Kč79 Kč2 226 Kč
d26dČEZ3 460 Kč3 894 Kč79 Kč1 177 Kč
d27dČEZ3 460 Kč3 894 Kč79 Kč2 218 Kč
d57dČEZ3 866 Kč3 989 Kč79 Kč949 Kč
d35dČEZ3 856 Kč4 222 Kč79 Kč907 Kč
d45dČEZ3 866 Kč3 989 Kč79 Kč949 Kč
d56dČEZ3 866 Kč3 989 Kč79 Kč949 Kč
d61dČEZ3 505 Kč3 844 Kč79 Kč2 992 Kč
d01dEG.D0 Kč3 658 Kč79 Kč2 289 Kč
d02dEG.D0 Kč3 658 Kč79 Kč2 019 Kč
d25dEG.D3 460 Kč3 894 Kč79 Kč2 231 Kč
d26dEG.D3 460 Kč3 894 Kč79 Kč1 201 Kč
d27dEG.D3 460 Kč3 894 Kč79 Kč2 223 Kč
d57dEG.D3 866 Kč3 989 Kč79 Kč972 Kč
d35dEG.D3 856 Kč4 222 Kč79 Kč939 Kč
d45dEG.D3 866 Kč3 989 Kč79 Kč972 Kč
d56dEG.D3 866 Kč3 989 Kč79 Kč972 Kč
d61dEG.D3 505 Kč3 844 Kč79 Kč3 000 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč3 793 Kč79 Kč1 891 Kč
d02dPRE0 Kč3 793 Kč79 Kč1 595 Kč
d25dPRE3 588 Kč4 038 Kč79 Kč1 787 Kč
d26dPRE3 588 Kč4 038 Kč79 Kč1 138 Kč
d27dPRE3 588 Kč4 038 Kč79 Kč1 779 Kč
d57dPRE4 009 Kč4 137 Kč79 Kč718 Kč
d35dPRE3 999 Kč4 378 Kč79 Kč650 Kč
d45dPRE4 009 Kč4 137 Kč79 Kč693 Kč
d56dPRE4 009 Kč4 137 Kč79 Kč693 Kč
d61dPRE3 635 Kč3 986 Kč79 Kč2 233 Kč
d01dČEZ0 Kč3 793 Kč79 Kč2 263 Kč
d02dČEZ0 Kč3 793 Kč79 Kč1 892 Kč
d25dČEZ3 588 Kč4 038 Kč79 Kč2 226 Kč
d26dČEZ3 588 Kč4 038 Kč79 Kč1 177 Kč
d27dČEZ3 588 Kč4 038 Kč79 Kč2 218 Kč
d57dČEZ4 009 Kč4 137 Kč79 Kč949 Kč
d35dČEZ3 999 Kč4 378 Kč79 Kč907 Kč
d45dČEZ4 009 Kč4 137 Kč79 Kč949 Kč
d56dČEZ4 009 Kč4 137 Kč79 Kč949 Kč
d61dČEZ3 635 Kč3 986 Kč79 Kč2 992 Kč
d01dEG.D0 Kč3 793 Kč79 Kč2 289 Kč
d02dEG.D0 Kč3 793 Kč79 Kč2 019 Kč
d25dEG.D3 588 Kč4 038 Kč79 Kč2 231 Kč
d26dEG.D3 588 Kč4 038 Kč79 Kč1 201 Kč
d27dEG.D3 588 Kč4 038 Kč79 Kč2 223 Kč
d57dEG.D4 009 Kč4 137 Kč79 Kč972 Kč
d35dEG.D3 999 Kč4 378 Kč79 Kč939 Kč
d45dEG.D4 009 Kč4 137 Kč79 Kč972 Kč
d56dEG.D4 009 Kč4 137 Kč79 Kč972 Kč
d61dEG.D3 635 Kč3 986 Kč79 Kč3 000 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč4 304 Kč79 Kč1 891 Kč
d02dPRE0 Kč4 304 Kč79 Kč1 595 Kč
d25dPRE4 071 Kč4 581 Kč79 Kč1 787 Kč
d26dPRE4 071 Kč4 581 Kč79 Kč1 138 Kč
d27dPRE4 071 Kč4 581 Kč79 Kč1 779 Kč
d57dPRE4 549 Kč4 693 Kč79 Kč718 Kč
d35dPRE4 537 Kč4 968 Kč79 Kč650 Kč
d45dPRE4 549 Kč4 693 Kč79 Kč693 Kč
d56dPRE4 549 Kč4 693 Kč79 Kč693 Kč
d61dPRE4 124 Kč4 522 Kč79 Kč2 233 Kč
d01dČEZ0 Kč4 304 Kč79 Kč2 263 Kč
d02dČEZ0 Kč4 304 Kč79 Kč1 892 Kč
d25dČEZ4 071 Kč4 581 Kč79 Kč2 226 Kč
d26dČEZ4 071 Kč4 581 Kč79 Kč1 177 Kč
d27dČEZ4 071 Kč4 581 Kč79 Kč2 218 Kč
d57dČEZ4 549 Kč4 693 Kč79 Kč949 Kč
d35dČEZ4 537 Kč4 968 Kč79 Kč907 Kč
d45dČEZ4 549 Kč4 693 Kč79 Kč949 Kč
d56dČEZ4 549 Kč4 693 Kč79 Kč949 Kč
d61dČEZ4 124 Kč4 522 Kč79 Kč2 992 Kč
d01dEG.D0 Kč4 304 Kč79 Kč2 289 Kč
d02dEG.D0 Kč4 304 Kč79 Kč2 019 Kč
d25dEG.D4 071 Kč4 581 Kč79 Kč2 231 Kč
d26dEG.D4 071 Kč4 581 Kč79 Kč1 201 Kč
d27dEG.D4 071 Kč4 581 Kč79 Kč2 223 Kč
d57dEG.D4 549 Kč4 693 Kč79 Kč972 Kč
d35dEG.D4 537 Kč4 968 Kč79 Kč939 Kč
d45dEG.D4 549 Kč4 693 Kč79 Kč972 Kč
d56dEG.D4 549 Kč4 693 Kč79 Kč972 Kč
d61dEG.D4 124 Kč4 522 Kč79 Kč3 000 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč7 645 Kč79 Kč1 891 Kč
d02dPRE0 Kč7 645 Kč79 Kč1 595 Kč
d25dPRE7 231 Kč8 138 Kč79 Kč1 787 Kč
d26dPRE7 231 Kč8 138 Kč79 Kč1 138 Kč
d27dPRE7 231 Kč8 138 Kč79 Kč1 779 Kč
d57dPRE8 080 Kč8 337 Kč79 Kč718 Kč
d35dPRE8 059 Kč8 824 Kč79 Kč650 Kč
d45dPRE8 080 Kč8 337 Kč79 Kč693 Kč
d56dPRE8 080 Kč8 337 Kč79 Kč693 Kč
d61dPRE7 326 Kč8 033 Kč79 Kč2 233 Kč
d01dČEZ0 Kč7 645 Kč79 Kč2 263 Kč
d02dČEZ0 Kč7 645 Kč79 Kč1 892 Kč
d25dČEZ7 231 Kč8 138 Kč79 Kč2 226 Kč
d26dČEZ7 231 Kč8 138 Kč79 Kč1 177 Kč
d27dČEZ7 231 Kč8 138 Kč79 Kč2 218 Kč
d57dČEZ8 080 Kč8 337 Kč79 Kč949 Kč
d35dČEZ8 059 Kč8 824 Kč79 Kč907 Kč
d45dČEZ8 080 Kč8 337 Kč79 Kč949 Kč
d56dČEZ8 080 Kč8 337 Kč79 Kč949 Kč
d61dČEZ7 326 Kč8 033 Kč79 Kč2 992 Kč
d01dEG.D0 Kč7 645 Kč79 Kč2 289 Kč
d02dEG.D0 Kč7 645 Kč79 Kč2 019 Kč
d25dEG.D7 231 Kč8 138 Kč79 Kč2 231 Kč
d26dEG.D7 231 Kč8 138 Kč79 Kč1 201 Kč
d27dEG.D7 231 Kč8 138 Kč79 Kč2 223 Kč
d57dEG.D8 080 Kč8 337 Kč79 Kč972 Kč
d35dEG.D8 059 Kč8 824 Kč79 Kč939 Kč
d45dEG.D8 080 Kč8 337 Kč79 Kč972 Kč
d56dEG.D8 080 Kč8 337 Kč79 Kč972 Kč
d61dEG.D7 326 Kč8 033 Kč79 Kč3 000 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč4 499 Kč79 Kč1 891 Kč
d02dPRE0 Kč4 499 Kč79 Kč1 595 Kč
d25dPRE4 255 Kč4 789 Kč79 Kč1 787 Kč
d26dPRE4 255 Kč4 789 Kč79 Kč1 138 Kč
d27dPRE4 255 Kč4 789 Kč79 Kč1 779 Kč
d57dPRE4 755 Kč4 906 Kč79 Kč718 Kč
d35dPRE4 743 Kč5 193 Kč79 Kč650 Kč
d45dPRE4 755 Kč4 906 Kč79 Kč693 Kč
d56dPRE4 755 Kč4 906 Kč79 Kč693 Kč
d61dPRE4 311 Kč4 727 Kč79 Kč2 233 Kč
d01dČEZ0 Kč4 499 Kč79 Kč2 263 Kč
d02dČEZ0 Kč4 499 Kč79 Kč1 892 Kč
d25dČEZ4 255 Kč4 789 Kč79 Kč2 226 Kč
d26dČEZ4 255 Kč4 789 Kč79 Kč1 177 Kč
d27dČEZ4 255 Kč4 789 Kč79 Kč2 218 Kč
d57dČEZ4 755 Kč4 906 Kč79 Kč949 Kč
d35dČEZ4 743 Kč5 193 Kč79 Kč907 Kč
d45dČEZ4 755 Kč4 906 Kč79 Kč949 Kč
d56dČEZ4 755 Kč4 906 Kč79 Kč949 Kč
d61dČEZ4 311 Kč4 727 Kč79 Kč2 992 Kč
d01dEG.D0 Kč4 499 Kč79 Kč2 289 Kč
d02dEG.D0 Kč4 499 Kč79 Kč2 019 Kč
d25dEG.D4 255 Kč4 789 Kč79 Kč2 231 Kč
d26dEG.D4 255 Kč4 789 Kč79 Kč1 201 Kč
d27dEG.D4 255 Kč4 789 Kč79 Kč2 223 Kč
d57dEG.D4 755 Kč4 906 Kč79 Kč972 Kč
d35dEG.D4 743 Kč5 193 Kč79 Kč939 Kč
d45dEG.D4 755 Kč4 906 Kč79 Kč972 Kč
d56dEG.D4 755 Kč4 906 Kč79 Kč972 Kč
d61dEG.D4 311 Kč4 727 Kč79 Kč3 000 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Komplet elektřina PRO na 2 roky 5/22

Cena elektřiny pro domácnost    Cena elektřiny pro podnikatele
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč4 542 Kč91 Kč1 891 Kč
d02dPRE0 Kč4 542 Kč91 Kč1 595 Kč
d25dPRE4 296 Kč4 835 Kč91 Kč1 787 Kč
d26dPRE4 296 Kč4 835 Kč91 Kč1 138 Kč
d27dPRE4 296 Kč4 835 Kč91 Kč1 779 Kč
d35dPRE4 789 Kč5 243 Kč91 Kč650 Kč
d57dPRE4 801 Kč4 953 Kč91 Kč718 Kč
d45dPRE4 801 Kč4 953 Kč91 Kč693 Kč
d56dPRE4 801 Kč4 953 Kč91 Kč693 Kč
d61dPRE4 353 Kč4 773 Kč91 Kč2 233 Kč
d01dČEZ0 Kč4 542 Kč91 Kč2 263 Kč
d02dČEZ0 Kč4 542 Kč91 Kč1 892 Kč
d25dČEZ4 296 Kč4 835 Kč91 Kč2 226 Kč
d26dČEZ4 296 Kč4 835 Kč91 Kč1 177 Kč
d27dČEZ4 296 Kč4 835 Kč91 Kč2 218 Kč
d35dČEZ4 789 Kč5 243 Kč91 Kč907 Kč
d57dČEZ4 801 Kč4 953 Kč91 Kč949 Kč
d45dČEZ4 801 Kč4 953 Kč91 Kč949 Kč
d56dČEZ4 801 Kč4 953 Kč91 Kč949 Kč
d61dČEZ4 353 Kč4 773 Kč91 Kč2 992 Kč
d01dEG.D0 Kč4 542 Kč91 Kč2 289 Kč
d02dEG.D0 Kč4 542 Kč91 Kč2 019 Kč
d25dEG.D4 296 Kč4 835 Kč91 Kč2 231 Kč
d26dEG.D4 296 Kč4 835 Kč91 Kč1 201 Kč
d27dEG.D4 296 Kč4 835 Kč91 Kč2 223 Kč
d35dEG.D4 789 Kč5 243 Kč91 Kč939 Kč
d57dEG.D4 801 Kč4 953 Kč91 Kč972 Kč
d45dEG.D4 801 Kč4 953 Kč91 Kč972 Kč
d56dEG.D4 801 Kč4 953 Kč91 Kč972 Kč
d61dEG.D4 353 Kč4 773 Kč91 Kč3 000 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Komplet elektřina PRO na 2 roky 6/22

Cena elektřiny pro domácnost    Cena elektřiny pro podnikatele
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč6 027 Kč91 Kč1 891 Kč
d02dPRE0 Kč6 027 Kč91 Kč1 595 Kč
d25dPRE5 700 Kč6 415 Kč91 Kč1 787 Kč
d26dPRE5 700 Kč6 415 Kč91 Kč1 138 Kč
d27dPRE5 700 Kč6 415 Kč91 Kč1 779 Kč
d57dPRE6 370 Kč6 572 Kč91 Kč718 Kč
d35dPRE6 354 Kč6 957 Kč91 Kč650 Kč
d45dPRE6 370 Kč6 572 Kč91 Kč693 Kč
d56dPRE6 370 Kč6 572 Kč91 Kč693 Kč
d61dPRE5 776 Kč6 333 Kč91 Kč2 233 Kč
d01dČEZ0 Kč6 027 Kč91 Kč2 263 Kč
d02dČEZ0 Kč6 027 Kč91 Kč1 892 Kč
d25dČEZ5 700 Kč6 415 Kč91 Kč2 226 Kč
d26dČEZ5 700 Kč6 415 Kč91 Kč1 177 Kč
d27dČEZ5 700 Kč6 415 Kč91 Kč2 218 Kč
d57dČEZ6 370 Kč6 572 Kč91 Kč949 Kč
d35dČEZ6 354 Kč6 957 Kč91 Kč907 Kč
d45dČEZ6 370 Kč6 572 Kč91 Kč949 Kč
d56dČEZ6 370 Kč6 572 Kč91 Kč949 Kč
d61dČEZ5 776 Kč6 333 Kč91 Kč2 992 Kč
d01dEG.D0 Kč6 027 Kč91 Kč2 289 Kč
d02dEG.D0 Kč6 027 Kč91 Kč2 019 Kč
d25dEG.D5 700 Kč6 415 Kč91 Kč2 231 Kč
d26dEG.D5 700 Kč6 415 Kč91 Kč1 201 Kč
d27dEG.D5 700 Kč6 415 Kč91 Kč2 223 Kč
d57dEG.D6 370 Kč6 572 Kč91 Kč972 Kč
d35dEG.D6 354 Kč6 957 Kč91 Kč939 Kč
d45dEG.D6 370 Kč6 572 Kč91 Kč972 Kč
d56dEG.D6 370 Kč6 572 Kč91 Kč972 Kč
d61dEG.D5 776 Kč6 333 Kč91 Kč3 000 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč8 726 Kč99 Kč1 891 Kč
d02dPRE0 Kč8 726 Kč99 Kč1 595 Kč
d25dPRE7 781 Kč9 647 Kč99 Kč1 787 Kč
d26dPRE7 781 Kč9 647 Kč99 Kč1 138 Kč
d27dPRE7 781 Kč9 647 Kč99 Kč1 779 Kč
d57dPRE8 684 Kč11 411 Kč99 Kč718 Kč
d35dPRE8 269 Kč11 569 Kč99 Kč650 Kč
d45dPRE8 684 Kč11 411 Kč99 Kč693 Kč
d56dPRE8 684 Kč11 411 Kč99 Kč693 Kč
d61dPRE8 203 Kč10 768 Kč99 Kč2 233 Kč
d01dČEZ0 Kč8 726 Kč99 Kč2 263 Kč
d02dČEZ0 Kč8 726 Kč99 Kč1 892 Kč
d25dČEZ7 781 Kč9 647 Kč99 Kč2 226 Kč
d26dČEZ7 781 Kč9 647 Kč99 Kč1 177 Kč
d27dČEZ7 781 Kč9 647 Kč99 Kč2 218 Kč
d57dČEZ8 684 Kč11 411 Kč99 Kč949 Kč
d35dČEZ8 269 Kč11 569 Kč99 Kč907 Kč
d45dČEZ8 684 Kč11 411 Kč99 Kč949 Kč
d56dČEZ8 684 Kč11 411 Kč99 Kč949 Kč
d61dČEZ8 203 Kč10 768 Kč99 Kč2 992 Kč
d01dEG.D0 Kč8 726 Kč99 Kč2 289 Kč
d02dEG.D0 Kč8 726 Kč99 Kč2 019 Kč
d25dEG.D7 781 Kč9 647 Kč99 Kč2 231 Kč
d26dEG.D7 781 Kč9 647 Kč99 Kč1 201 Kč
d27dEG.D7 781 Kč9 647 Kč99 Kč2 223 Kč
d57dEG.D8 684 Kč11 411 Kč99 Kč972 Kč
d35dEG.D8 269 Kč11 569 Kč99 Kč939 Kč
d45dEG.D8 684 Kč11 411 Kč99 Kč972 Kč
d56dEG.D8 684 Kč11 411 Kč99 Kč972 Kč
d61dEG.D8 203 Kč10 768 Kč99 Kč3 000 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč4 621 Kč99 Kč1 891 Kč
d02dPRE0 Kč4 621 Kč99 Kč1 595 Kč
d25dPRE4 347 Kč4 830 Kč99 Kč1 787 Kč
d26dPRE4 347 Kč4 830 Kč99 Kč1 138 Kč
d27dPRE4 347 Kč4 830 Kč99 Kč1 779 Kč
d57dPRE4 599 Kč4 855 Kč99 Kč718 Kč
d35dPRE4 508 Kč4 863 Kč99 Kč650 Kč
d45dPRE4 599 Kč4 855 Kč99 Kč693 Kč
d56dPRE4 599 Kč4 855 Kč99 Kč693 Kč
d61dPRE4 345 Kč4 846 Kč99 Kč2 233 Kč
d01dČEZ0 Kč4 621 Kč99 Kč2 263 Kč
d02dČEZ0 Kč4 621 Kč99 Kč1 892 Kč
d25dČEZ4 347 Kč4 830 Kč99 Kč2 226 Kč
d26dČEZ4 347 Kč4 830 Kč99 Kč1 177 Kč
d27dČEZ4 347 Kč4 830 Kč99 Kč2 218 Kč
d57dČEZ4 599 Kč4 855 Kč99 Kč949 Kč
d35dČEZ4 508 Kč4 863 Kč99 Kč907 Kč
d45dČEZ4 599 Kč4 855 Kč99 Kč949 Kč
d56dČEZ4 599 Kč4 855 Kč99 Kč949 Kč
d61dČEZ4 345 Kč4 846 Kč99 Kč2 992 Kč
d01dEG.D0 Kč4 621 Kč99 Kč2 289 Kč
d02dEG.D0 Kč4 621 Kč99 Kč2 019 Kč
d25dEG.D4 347 Kč4 830 Kč99 Kč2 231 Kč
d26dEG.D4 347 Kč4 830 Kč99 Kč1 201 Kč
d27dEG.D4 347 Kč4 830 Kč99 Kč2 223 Kč
d57dEG.D4 599 Kč4 855 Kč99 Kč972 Kč
d35dEG.D4 508 Kč4 863 Kč99 Kč939 Kč
d45dEG.D4 599 Kč4 855 Kč99 Kč972 Kč
d56dEG.D4 599 Kč4 855 Kč99 Kč972 Kč
d61dEG.D4 345 Kč4 846 Kč99 Kč3 000 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč4 715 Kč111 Kč1 891 Kč
d02dPRE0 Kč4 715 Kč111 Kč1 595 Kč
d25dPRE4 436 Kč4 929 Kč111 Kč1 787 Kč
d26dPRE4 436 Kč4 929 Kč111 Kč1 138 Kč
d27dPRE4 436 Kč4 929 Kč111 Kč1 779 Kč
d57dPRE4 693 Kč4 954 Kč111 Kč718 Kč
d35dPRE4 600 Kč4 962 Kč111 Kč650 Kč
d45dPRE4 693 Kč4 954 Kč111 Kč693 Kč
d56dPRE4 693 Kč4 954 Kč111 Kč693 Kč
d61dPRE4 434 Kč4 945 Kč111 Kč2 233 Kč
d01dČEZ0 Kč4 715 Kč111 Kč2 263 Kč
d02dČEZ0 Kč4 715 Kč111 Kč1 892 Kč
d25dČEZ4 436 Kč4 929 Kč111 Kč2 226 Kč
d26dČEZ4 436 Kč4 929 Kč111 Kč1 177 Kč
d27dČEZ4 436 Kč4 929 Kč111 Kč2 218 Kč
d57dČEZ4 693 Kč4 954 Kč111 Kč949 Kč
d35dČEZ4 600 Kč4 962 Kč111 Kč907 Kč
d45dČEZ4 693 Kč4 954 Kč111 Kč949 Kč
d56dČEZ4 693 Kč4 954 Kč111 Kč949 Kč
d61dČEZ4 434 Kč4 945 Kč111 Kč2 992 Kč
d01dEG.D0 Kč4 715 Kč111 Kč2 289 Kč
d02dEG.D0 Kč4 715 Kč111 Kč2 019 Kč
d25dEG.D4 436 Kč4 929 Kč111 Kč2 231 Kč
d26dEG.D4 436 Kč4 929 Kč111 Kč1 201 Kč
d27dEG.D4 436 Kč4 929 Kč111 Kč2 223 Kč
d57dEG.D4 693 Kč4 954 Kč111 Kč972 Kč
d35dEG.D4 600 Kč4 962 Kč111 Kč939 Kč
d45dEG.D4 693 Kč4 954 Kč111 Kč972 Kč
d56dEG.D4 693 Kč4 954 Kč111 Kč972 Kč
d61dEG.D4 434 Kč4 945 Kč111 Kč3 000 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.