Menu

ELIMON, a.s. - Ceník elektřiny

Cena za MWh od 839 Kč

Ceníky elektřiny ELIMON, a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

 
Snižte vaše výdaje a
neplaťte drahý účet za elektřinu.
 
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
Standard 24d01dPRE0 Kč1 529 Kč19 Kč2 645 Kč
Standard 24d02dPRE0 Kč1 529 Kč19 Kč2 246 Kč
Akumulace 8d25dPRE1 269 Kč1 539 Kč29 Kč2 365 Kč
Akumulace 8d26dPRE1 269 Kč1 539 Kč29 Kč1 634 Kč
Akumulace 16d35dPRE1 409 Kč1 629 Kč29 Kč1 223 Kč
Přímotop 20d45dPRE1 449 Kč1 629 Kč29 Kč1 249 Kč
Přímotop 20d46dPRE1 449 Kč1 629 Kč29 Kč1 249 Kč
Tepelné čerpadlo 22d55dPRE1 459 Kč1 629 Kč29 Kč1 249 Kč
Tepelné čerpadlo 22d56dPRE1 459 Kč1 629 Kč29 Kč1 249 Kč
d61dPRE1 429 Kč1 629 Kč29 Kč3 078 Kč
Standard 24d01dČEZ0 Kč1 529 Kč19 Kč2 806 Kč
Standard 24d02dČEZ0 Kč1 529 Kč19 Kč2 352 Kč
Akumulace 8d25dČEZ1 269 Kč1 539 Kč29 Kč2 584 Kč
Akumulace 8d26dČEZ1 269 Kč1 539 Kč29 Kč1 586 Kč
Akumulace 16d35dČEZ1 409 Kč1 629 Kč29 Kč1 267 Kč
Přímotop 20d45dČEZ1 449 Kč1 629 Kč29 Kč1 318 Kč
Přímotop 20d46dČEZ1 449 Kč1 629 Kč29 Kč1 318 Kč
Tepelné čerpadlo 22d55dČEZ1 459 Kč1 629 Kč29 Kč1 318 Kč
Tepelné čerpadlo 22d56dČEZ1 459 Kč1 629 Kč29 Kč1 318 Kč
d61dČEZ1 429 Kč1 629 Kč29 Kč3 495 Kč
Standard 24d01dEG.D0 Kč1 529 Kč19 Kč2 870 Kč
Standard 24d02dEG.D0 Kč1 529 Kč19 Kč2 511 Kč
Akumulace 8d25dEG.D1 269 Kč1 539 Kč29 Kč2 642 Kč
Akumulace 8d26dEG.D1 269 Kč1 539 Kč29 Kč1 619 Kč
Akumulace 16d35dEG.D1 409 Kč1 629 Kč29 Kč1 278 Kč
Přímotop 20d45dEG.D1 449 Kč1 629 Kč29 Kč1 313 Kč
Přímotop 20d46dEG.D1 449 Kč1 629 Kč29 Kč1 313 Kč
Tepelné čerpadlo 22d55dEG.D1 459 Kč1 629 Kč29 Kč1 313 Kč
Tepelné čerpadlo 22d56dEG.D1 459 Kč1 629 Kč29 Kč1 313 Kč
d61dEG.D1 429 Kč1 629 Kč29 Kč3 617 Kč
Akumulace 8d27dPRE1 269 Kč1 539 Kč29 Kč2 365 Kč
Akumulace 8d27dČEZ1 269 Kč1 539 Kč29 Kč2 584 Kč
Akumulace 8d27dEG.D1 269 Kč1 539 Kč29 Kč2 642 Kč
d57dPRE1 459 Kč1 629 Kč29 Kč1 236 Kč
d57dČEZ1 459 Kč1 629 Kč29 Kč1 244 Kč
d57dEG.D1 459 Kč1 629 Kč29 Kč1 262 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 499 Kč37 Kč2 645 Kč
d02dPRE0 Kč1 499 Kč37 Kč2 246 Kč
d25dPRE1 239 Kč1 549 Kč42 Kč2 365 Kč
d26dPRE1 239 Kč1 549 Kč42 Kč1 634 Kč
d27dPRE1 239 Kč1 549 Kč42 Kč2 365 Kč
d57dPRE1 469 Kč1 649 Kč42 Kč1 236 Kč
d35dPRE1 439 Kč1 629 Kč42 Kč1 223 Kč
d45dPRE1 489 Kč1 649 Kč42 Kč1 249 Kč
d56dPRE1 479 Kč1 649 Kč42 Kč1 249 Kč
d61dPRE1 479 Kč1 649 Kč42 Kč3 078 Kč
d01dČEZ0 Kč1 499 Kč37 Kč2 806 Kč
d02dČEZ0 Kč1 499 Kč37 Kč2 352 Kč
d25dČEZ1 239 Kč1 549 Kč42 Kč2 584 Kč
d26dČEZ1 239 Kč1 549 Kč42 Kč1 586 Kč
d27dČEZ1 239 Kč1 549 Kč42 Kč2 584 Kč
d57dČEZ1 479 Kč1 649 Kč42 Kč1 244 Kč
d35dČEZ1 439 Kč1 629 Kč42 Kč1 267 Kč
d45dČEZ1 489 Kč1 649 Kč42 Kč1 318 Kč
d56dČEZ1 479 Kč1 649 Kč42 Kč1 318 Kč
d61dČEZ1 479 Kč1 649 Kč42 Kč3 495 Kč
d01dEG.D0 Kč1 499 Kč37 Kč2 870 Kč
d02dEG.D0 Kč1 499 Kč37 Kč2 511 Kč
d25dEG.D1 239 Kč1 549 Kč42 Kč2 642 Kč
d26dEG.D1 239 Kč1 549 Kč42 Kč1 619 Kč
d27dEG.D1 239 Kč1 549 Kč42 Kč2 642 Kč
d57dEG.D1 469 Kč1 649 Kč42 Kč1 262 Kč
d35dEG.D1 439 Kč1 629 Kč42 Kč1 278 Kč
d45dEG.D1 489 Kč1 649 Kč42 Kč1 313 Kč
d56dEG.D1 479 Kč1 649 Kč42 Kč1 313 Kč
d61dEG.D1 479 Kč1 649 Kč42 Kč3 617 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 599 Kč42 Kč2 645 Kč
d02dPRE0 Kč1 599 Kč42 Kč2 246 Kč
d25dPRE1 329 Kč1 639 Kč48 Kč2 365 Kč
d26dPRE1 329 Kč1 639 Kč48 Kč1 634 Kč
d27dPRE1 329 Kč1 639 Kč48 Kč2 365 Kč
d57dPRE1 559 Kč1 739 Kč48 Kč1 236 Kč
d35dPRE1 529 Kč1 719 Kč48 Kč1 223 Kč
d45dPRE1 579 Kč1 739 Kč48 Kč1 249 Kč
d56dPRE1 569 Kč1 739 Kč48 Kč1 249 Kč
d61dPRE1 569 Kč1 739 Kč48 Kč3 078 Kč
d01dČEZ0 Kč1 599 Kč42 Kč2 806 Kč
d02dČEZ0 Kč1 599 Kč42 Kč2 352 Kč
d25dČEZ1 329 Kč1 639 Kč48 Kč2 584 Kč
d26dČEZ1 329 Kč1 639 Kč48 Kč1 586 Kč
d27dČEZ1 329 Kč1 639 Kč48 Kč2 584 Kč
d57dČEZ1 559 Kč1 739 Kč48 Kč1 244 Kč
d35dČEZ1 529 Kč1 719 Kč48 Kč1 267 Kč
d45dČEZ1 579 Kč1 739 Kč48 Kč1 318 Kč
d56dČEZ1 569 Kč1 739 Kč48 Kč1 318 Kč
d61dČEZ1 569 Kč1 739 Kč42 Kč3 495 Kč
d01dEG.D0 Kč1 599 Kč42 Kč2 870 Kč
d02dEG.D0 Kč1 599 Kč42 Kč2 511 Kč
d25dEG.D1 329 Kč1 639 Kč48 Kč2 642 Kč
d26dEG.D1 329 Kč1 639 Kč48 Kč1 619 Kč
d27dEG.D1 329 Kč1 639 Kč48 Kč2 642 Kč
d57dEG.D1 559 Kč1 739 Kč48 Kč1 262 Kč
d35dEG.D1 529 Kč1 719 Kč48 Kč1 278 Kč
d45dEG.D1 579 Kč1 739 Kč48 Kč1 313 Kč
d56dEG.D1 569 Kč1 739 Kč48 Kč1 313 Kč
d61dEG.D1 019 Kč1 219 Kč48 Kč3 617 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 019 Kč37 Kč2 645 Kč
d02dPRE0 Kč1 019 Kč37 Kč2 246 Kč
d25dPRE839 Kč1 109 Kč42 Kč2 365 Kč
d26dPRE839 Kč1 109 Kč42 Kč1 634 Kč
d57dPRE999 Kč1 119 Kč42 Kč1 236 Kč
d35dPRE979 Kč1 099 Kč42 Kč1 223 Kč
d45dPRE999 Kč1 129 Kč42 Kč1 249 Kč
d55dPRE999 Kč1 129 Kč42 Kč1 249 Kč
d56dPRE999 Kč1 129 Kč42 Kč1 249 Kč
d61dPRE999 Kč1 099 Kč42 Kč3 078 Kč
d01dČEZ0 Kč1 019 Kč37 Kč2 806 Kč
d02dČEZ0 Kč1 019 Kč37 Kč2 352 Kč
d25dČEZ839 Kč1 109 Kč42 Kč2 584 Kč
d26dČEZ839 Kč1 109 Kč42 Kč1 586 Kč
d57dČEZ999 Kč1 119 Kč42 Kč1 244 Kč
d35dČEZ979 Kč1 099 Kč42 Kč1 267 Kč
d45dČEZ999 Kč1 129 Kč42 Kč1 318 Kč
d55dČEZ999 Kč1 129 Kč42 Kč1 318 Kč
d56dČEZ999 Kč1 129 Kč42 Kč1 318 Kč
d61dČEZ999 Kč1 099 Kč42 Kč3 495 Kč
d01dEG.D0 Kč1 019 Kč37 Kč2 870 Kč
d02dEG.D0 Kč1 019 Kč37 Kč2 511 Kč
d25dEG.D839 Kč1 109 Kč42 Kč2 642 Kč
d26dEG.D839 Kč1 109 Kč42 Kč1 619 Kč
d57dEG.D999 Kč1 119 Kč42 Kč1 262 Kč
d35dEG.D979 Kč1 099 Kč42 Kč1 278 Kč
d45dEG.D999 Kč1 129 Kč42 Kč1 313 Kč
d55dEG.D999 Kč1 129 Kč42 Kč1 313 Kč
d56dEG.D999 Kč1 129 Kč42 Kč1 313 Kč
d61dEG.D999 Kč1 099 Kč42 Kč3 617 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.