Menu

ELIMON, a.s. - Ceník elektřiny

Cena za MWh od 839 Kč

Ceníky elektřiny ELIMON, a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

 
Snižte vaše výdaje a
neplaťte drahý účet za elektřinu.
 
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
Standard 24d01dPRE0 Kč1 367 Kč42 Kč2 723 Kč
Standard 24d02dPRE0 Kč1 367 Kč42 Kč2 306 Kč
Akumulace 8d25dPRE999 Kč1 699 Kč42 Kč2 440 Kč
Akumulace 8d26dPRE999 Kč1 699 Kč42 Kč1 670 Kč
Akumulace 16d35dPRE1 310 Kč1 709 Kč42 Kč1 240 Kč
Přímotop 20d45dPRE1 349 Kč1 569 Kč42 Kč1 266 Kč
Tepelné čerpadlo 22d55dPRE1 339 Kč1 575 Kč42 Kč1 266 Kč
Tepelné čerpadlo 22d56dPRE1 339 Kč1 575 Kč42 Kč1 266 Kč
d61dPRE1 199 Kč1 756 Kč0 Kč3 173 Kč
Standard 24d01dČEZ0 Kč1 367 Kč42 Kč2 949 Kč
Standard 24d02dČEZ0 Kč1 367 Kč42 Kč2 452 Kč
Akumulace 8d25dČEZ999 Kč1 699 Kč42 Kč2 696 Kč
Akumulace 8d26dČEZ999 Kč1 699 Kč42 Kč1 617 Kč
Akumulace 16d35dČEZ1 310 Kč1 709 Kč42 Kč1 302 Kč
Přímotop 20d45dČEZ1 349 Kč1 569 Kč42 Kč1 355 Kč
Tepelné čerpadlo 22d55dČEZ1 339 Kč1 575 Kč42 Kč1 355 Kč
Tepelné čerpadlo 22d56dČEZ1 339 Kč1 575 Kč42 Kč1 355 Kč
d61dČEZ1 199 Kč1 756 Kč42 Kč3 890 Kč
Standard 24d01dE.ON0 Kč1 367 Kč42 Kč2 930 Kč
Standard 24d02dE.ON0 Kč1 367 Kč42 Kč2 547 Kč
Akumulace 8d25dE.ON999 Kč1 699 Kč42 Kč2 673 Kč
Akumulace 8d26dE.ON999 Kč1 699 Kč42 Kč1 628 Kč
Akumulace 16d35dE.ON1 310 Kč1 709 Kč42 Kč1 272 Kč
Přímotop 20d45dE.ON1 349 Kč1 569 Kč42 Kč1 310 Kč
Tepelné čerpadlo 22d55dE.ON1 339 Kč1 575 Kč42 Kč1 310 Kč
Tepelné čerpadlo 22d56dE.ON1 339 Kč1 575 Kč42 Kč1 310 Kč
d61dE.ON1 199 Kč1 756 Kč42 Kč3 682 Kč
Akumulace 8d27dPRE999 Kč1 699 Kč42 Kč2 440 Kč
Akumulace 8d27dČEZ999 Kč1 699 Kč42 Kč2 696 Kč
Akumulace 8d27dE.ON999 Kč1 699 Kč42 Kč2 673 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
Standard 24d01dPRE0 Kč1 569 Kč27 Kč2 723 Kč
Standard 24d02dPRE0 Kč1 569 Kč27 Kč2 306 Kč
Akumulace 8d25dPRE1 309 Kč1 619 Kč38 Kč2 440 Kč
Akumulace 8d26dPRE1 309 Kč1 619 Kč38 Kč1 670 Kč
Akumulace 16d35dPRE1 509 Kč1 699 Kč38 Kč1 240 Kč
Přímotop 20d45dPRE1 559 Kč1 699 Kč38 Kč1 266 Kč
Tepelné čerpadlo 22d56dPRE1 549 Kč1 699 Kč38 Kč1 266 Kč
d61dPRE1 549 Kč1 699 Kč38 Kč3 173 Kč
Standard 24d01dČEZ0 Kč1 569 Kč27 Kč2 949 Kč
Standard 24d02dČEZ0 Kč1 569 Kč27 Kč2 452 Kč
Akumulace 8d25dČEZ1 309 Kč1 619 Kč38 Kč2 696 Kč
Akumulace 8d26dČEZ1 309 Kč1 619 Kč38 Kč1 617 Kč
Akumulace 16d35dČEZ1 509 Kč1 699 Kč38 Kč1 302 Kč
Přímotop 20d45dČEZ1 559 Kč1 699 Kč38 Kč1 355 Kč
Tepelné čerpadlo 22d56dČEZ1 549 Kč1 699 Kč38 Kč1 355 Kč
d61dČEZ1 549 Kč1 699 Kč38 Kč3 890 Kč
Standard 24d01dE.ON0 Kč1 569 Kč27 Kč2 930 Kč
Standard 24d02dE.ON0 Kč1 569 Kč27 Kč2 547 Kč
Akumulace 8d25dE.ON1 309 Kč1 619 Kč38 Kč2 673 Kč
Akumulace 8d26dE.ON1 309 Kč1 619 Kč38 Kč1 628 Kč
Akumulace 16d35dE.ON1 509 Kč1 699 Kč38 Kč1 272 Kč
Přímotop 20d45dE.ON1 559 Kč1 699 Kč38 Kč1 310 Kč
Tepelné čerpadlo 22d56dE.ON1 549 Kč1 699 Kč38 Kč1 310 Kč
d61dE.ON1 549 Kč1 699 Kč38 Kč3 682 Kč
Akumulace 8d27dPRE1 309 Kč1 619 Kč38 Kč2 440 Kč
Akumulace 8d27dČEZ1 309 Kč1 619 Kč38 Kč2 696 Kč
Akumulace 8d27dE.ON1 309 Kč1 619 Kč38 Kč2 673 Kč
d57dPRE1 539 Kč1 699 Kč38 Kč1 286 Kč
d57dČEZ1 539 Kč1 699 Kč38 Kč1 280 Kč
d57dE.ON1 539 Kč1 699 Kč38 Kč1 248 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 059 Kč27 Kč2 723 Kč
d02dPRE0 Kč1 059 Kč27 Kč2 306 Kč
d25dPRE839 Kč1 249 Kč32 Kč2 440 Kč
d26dPRE839 Kč1 249 Kč32 Kč1 670 Kč
d35dPRE1 019 Kč1 199 Kč38 Kč1 240 Kč
d57dPRE1 039 Kč1 159 Kč38 Kč1 286 Kč
d45dPRE1 049 Kč1 169 Kč38 Kč1 266 Kč
d55dPRE1 039 Kč1 169 Kč38 Kč1 266 Kč
d56dPRE1 039 Kč1 169 Kč38 Kč1 266 Kč
d61dPRE1 009 Kč1 199 Kč38 Kč3 173 Kč
d01dČEZ0 Kč1 059 Kč27 Kč2 949 Kč
d02dČEZ0 Kč1 059 Kč27 Kč2 452 Kč
d25dČEZ839 Kč1 249 Kč32 Kč2 696 Kč
d26dČEZ839 Kč1 249 Kč32 Kč1 617 Kč
d35dČEZ1 019 Kč1 199 Kč32 Kč1 302 Kč
d57dČEZ1 039 Kč1 159 Kč38 Kč1 280 Kč
d45dČEZ1 049 Kč1 169 Kč32 Kč1 355 Kč
d55dČEZ1 039 Kč1 169 Kč32 Kč1 355 Kč
d56dČEZ1 039 Kč1 169 Kč32 Kč1 355 Kč
d61dČEZ1 009 Kč1 199 Kč32 Kč3 890 Kč
d01dE.ON0 Kč1 059 Kč27 Kč2 930 Kč
d02dE.ON0 Kč1 059 Kč27 Kč2 547 Kč
d25dE.ON839 Kč1 249 Kč32 Kč2 673 Kč
d26dE.ON839 Kč1 249 Kč32 Kč1 628 Kč
d35dE.ON1 019 Kč1 199 Kč38 Kč1 272 Kč
d57dE.ON1 039 Kč1 159 Kč38 Kč1 248 Kč
d45dE.ON1 049 Kč1 169 Kč38 Kč1 310 Kč
d55dE.ON1 039 Kč1 169 Kč38 Kč1 310 Kč
d56dE.ON1 039 Kč1 169 Kč38 Kč1 310 Kč
d61dE.ON1 009 Kč1 199 Kč38 Kč3 682 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 499 Kč37 Kč2 723 Kč
d02dPRE0 Kč1 499 Kč37 Kč2 306 Kč
d25dPRE1 239 Kč1 549 Kč42 Kč2 440 Kč
d26dPRE1 239 Kč1 549 Kč42 Kč1 670 Kč
d27dPRE1 239 Kč1 549 Kč42 Kč2 440 Kč
d57dPRE1 469 Kč1 649 Kč42 Kč1 286 Kč
d35dPRE1 439 Kč1 629 Kč42 Kč1 240 Kč
d45dPRE1 489 Kč1 649 Kč42 Kč1 266 Kč
d56dPRE1 479 Kč1 649 Kč42 Kč1 266 Kč
d61dPRE1 479 Kč1 649 Kč42 Kč3 173 Kč
d01dČEZ0 Kč1 499 Kč37 Kč2 949 Kč
d02dČEZ0 Kč1 499 Kč37 Kč2 452 Kč
d25dČEZ1 239 Kč1 549 Kč42 Kč2 696 Kč
d26dČEZ1 239 Kč1 549 Kč42 Kč1 617 Kč
d27dČEZ1 239 Kč1 549 Kč42 Kč2 696 Kč
d57dČEZ1 479 Kč1 649 Kč42 Kč1 280 Kč
d35dČEZ1 439 Kč1 629 Kč42 Kč1 302 Kč
d45dČEZ1 489 Kč1 649 Kč42 Kč1 355 Kč
d56dČEZ1 479 Kč1 649 Kč42 Kč1 355 Kč
d61dČEZ1 479 Kč1 649 Kč42 Kč3 890 Kč
d01dE.ON0 Kč1 499 Kč37 Kč2 930 Kč
d02dE.ON0 Kč1 499 Kč37 Kč2 547 Kč
d25dE.ON1 239 Kč1 549 Kč42 Kč2 673 Kč
d26dE.ON1 239 Kč1 549 Kč42 Kč1 628 Kč
d27dE.ON1 239 Kč1 549 Kč42 Kč2 673 Kč
d57dE.ON1 469 Kč1 649 Kč42 Kč1 248 Kč
d35dE.ON1 439 Kč1 629 Kč42 Kč1 272 Kč
d45dE.ON1 489 Kč1 649 Kč42 Kč1 310 Kč
d56dE.ON1 479 Kč1 649 Kč42 Kč1 310 Kč
d61dE.ON1 479 Kč1 649 Kč42 Kč3 682 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 599 Kč42 Kč2 723 Kč
d02dPRE0 Kč1 599 Kč42 Kč2 306 Kč
d25dPRE1 329 Kč1 639 Kč48 Kč2 440 Kč
d26dPRE1 329 Kč1 639 Kč48 Kč1 670 Kč
d27dPRE1 329 Kč1 639 Kč48 Kč2 440 Kč
d57dPRE1 559 Kč1 739 Kč48 Kč1 286 Kč
d35dPRE1 529 Kč1 719 Kč48 Kč1 240 Kč
d45dPRE1 579 Kč1 739 Kč48 Kč1 266 Kč
d56dPRE1 569 Kč1 739 Kč48 Kč1 266 Kč
d61dPRE1 569 Kč1 739 Kč48 Kč3 173 Kč
d01dČEZ0 Kč1 599 Kč42 Kč2 949 Kč
d02dČEZ0 Kč1 599 Kč42 Kč2 452 Kč
d25dČEZ1 329 Kč1 639 Kč48 Kč2 696 Kč
d26dČEZ1 329 Kč1 639 Kč48 Kč1 617 Kč
d27dČEZ1 329 Kč1 639 Kč48 Kč2 696 Kč
d57dČEZ1 559 Kč1 739 Kč48 Kč1 280 Kč
d35dČEZ1 529 Kč1 719 Kč48 Kč1 302 Kč
d45dČEZ1 579 Kč1 739 Kč48 Kč1 355 Kč
d56dČEZ1 569 Kč1 739 Kč48 Kč1 355 Kč
d61dČEZ1 569 Kč1 739 Kč42 Kč3 890 Kč
d01dE.ON0 Kč1 599 Kč42 Kč2 930 Kč
d02dE.ON0 Kč1 599 Kč42 Kč2 547 Kč
d25dE.ON1 329 Kč1 639 Kč48 Kč2 673 Kč
d26dE.ON1 329 Kč1 639 Kč48 Kč1 628 Kč
d27dE.ON1 329 Kč1 639 Kč48 Kč2 673 Kč
d57dE.ON1 559 Kč1 739 Kč48 Kč1 248 Kč
d35dE.ON1 529 Kč1 719 Kč48 Kč1 272 Kč
d45dE.ON1 579 Kč1 739 Kč48 Kč1 310 Kč
d56dE.ON1 569 Kč1 739 Kč48 Kč1 310 Kč
d61dE.ON1 019 Kč1 219 Kč48 Kč3 682 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 019 Kč37 Kč2 723 Kč
d02dPRE0 Kč1 019 Kč37 Kč2 306 Kč
d25dPRE839 Kč1 109 Kč42 Kč2 440 Kč
d26dPRE839 Kč1 109 Kč42 Kč1 670 Kč
d57dPRE999 Kč1 119 Kč42 Kč1 286 Kč
d35dPRE979 Kč1 099 Kč42 Kč1 240 Kč
d45dPRE999 Kč1 129 Kč42 Kč1 266 Kč
d55dPRE999 Kč1 129 Kč42 Kč1 266 Kč
d56dPRE999 Kč1 129 Kč42 Kč1 266 Kč
d61dPRE999 Kč1 099 Kč42 Kč3 173 Kč
d01dČEZ0 Kč1 019 Kč37 Kč2 949 Kč
d02dČEZ0 Kč1 019 Kč37 Kč2 452 Kč
d25dČEZ839 Kč1 109 Kč42 Kč2 696 Kč
d26dČEZ839 Kč1 109 Kč42 Kč1 617 Kč
d57dČEZ999 Kč1 119 Kč42 Kč1 280 Kč
d35dČEZ979 Kč1 099 Kč42 Kč1 302 Kč
d45dČEZ999 Kč1 129 Kč42 Kč1 355 Kč
d55dČEZ999 Kč1 129 Kč42 Kč1 355 Kč
d56dČEZ999 Kč1 129 Kč42 Kč1 355 Kč
d61dČEZ999 Kč1 099 Kč42 Kč3 890 Kč
d01dE.ON0 Kč1 019 Kč37 Kč2 930 Kč
d02dE.ON0 Kč1 019 Kč37 Kč2 547 Kč
d25dE.ON839 Kč1 109 Kč42 Kč2 673 Kč
d26dE.ON839 Kč1 109 Kč42 Kč1 628 Kč
d57dE.ON999 Kč1 119 Kč42 Kč1 248 Kč
d35dE.ON979 Kč1 099 Kč42 Kč1 272 Kč
d45dE.ON999 Kč1 129 Kč42 Kč1 310 Kč
d55dE.ON999 Kč1 129 Kč42 Kč1 310 Kč
d56dE.ON999 Kč1 129 Kč42 Kč1 310 Kč
d61dE.ON999 Kč1 099 Kč42 Kč3 682 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 489 Kč37 Kč2 723 Kč
d02dPRE0 Kč1 489 Kč37 Kč2 306 Kč
d25dPRE1 229 Kč1 539 Kč42 Kč2 440 Kč
d26dPRE1 229 Kč1 539 Kč42 Kč1 670 Kč
d27dPRE1 229 Kč1 539 Kč42 Kč2 440 Kč
d57dPRE1 459 Kč1 639 Kč42 Kč1 286 Kč
d35dPRE1 429 Kč1 619 Kč42 Kč1 240 Kč
d45dPRE1 479 Kč1 639 Kč42 Kč1 266 Kč
d56dPRE1 469 Kč1 639 Kč42 Kč1 266 Kč
d61dPRE1 469 Kč1 639 Kč42 Kč3 173 Kč
d01dČEZ0 Kč1 489 Kč37 Kč2 949 Kč
d02dČEZ0 Kč1 489 Kč37 Kč2 452 Kč
d25dČEZ1 229 Kč1 539 Kč42 Kč2 696 Kč
d26dČEZ1 229 Kč1 539 Kč42 Kč1 617 Kč
d27dČEZ1 229 Kč1 539 Kč42 Kč2 696 Kč
d57dČEZ1 459 Kč1 639 Kč42 Kč1 280 Kč
d35dČEZ1 429 Kč1 619 Kč42 Kč1 302 Kč
d45dČEZ1 479 Kč1 639 Kč42 Kč1 355 Kč
d56dČEZ1 469 Kč1 639 Kč42 Kč1 355 Kč
d61dČEZ1 469 Kč1 639 Kč42 Kč3 890 Kč
d01dE.ON0 Kč1 489 Kč37 Kč2 930 Kč
d02dE.ON0 Kč1 489 Kč37 Kč2 547 Kč
d25dE.ON1 229 Kč1 539 Kč42 Kč2 673 Kč
d26dE.ON1 229 Kč1 539 Kč42 Kč1 628 Kč
d27dE.ON1 229 Kč1 539 Kč42 Kč2 673 Kč
d57dE.ON1 459 Kč1 639 Kč42 Kč1 248 Kč
d35dE.ON1 429 Kč1 619 Kč42 Kč1 272 Kč
d45dE.ON1 479 Kč1 639 Kč42 Kč1 310 Kč
d56dE.ON1 469 Kč1 639 Kč42 Kč1 310 Kč
d61dE.ON1 469 Kč1 639 Kč42 Kč3 682 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 099 Kč42 Kč2 723 Kč
d02dPRE0 Kč1 099 Kč42 Kč2 306 Kč
d25dPRE839 Kč1 289 Kč42 Kč2 440 Kč
d26dPRE839 Kč1 289 Kč42 Kč1 670 Kč
d27dPRE839 Kč1 289 Kč42 Kč2 440 Kč
d57dPRE1 089 Kč1 189 Kč42 Kč1 286 Kč
d35dPRE1 059 Kč1 219 Kč42 Kč1 240 Kč
d45dPRE1 079 Kč1 199 Kč42 Kč1 266 Kč
d46dPRE1 079 Kč1 199 Kč42 Kč1 266 Kč
d55dPRE1 069 Kč1 199 Kč42 Kč1 266 Kč
d56dPRE1 069 Kč1 199 Kč0 Kč1 266 Kč
d61dPRE1 019 Kč1 239 Kč42 Kč3 173 Kč
d01dČEZ0 Kč1 099 Kč42 Kč2 949 Kč
d02dČEZ0 Kč1 099 Kč42 Kč2 452 Kč
d25dČEZ839 Kč1 289 Kč42 Kč2 696 Kč
d26dČEZ839 Kč1 289 Kč42 Kč1 617 Kč
d27dČEZ839 Kč1 289 Kč42 Kč2 696 Kč
d57dČEZ1 089 Kč1 189 Kč42 Kč1 280 Kč
d35dČEZ1 059 Kč1 219 Kč42 Kč1 302 Kč
d45dČEZ1 079 Kč1 199 Kč42 Kč1 355 Kč
d46dČEZ1 079 Kč1 199 Kč42 Kč1 355 Kč
d55dČEZ1 069 Kč1 199 Kč42 Kč1 355 Kč
d56dČEZ1 069 Kč1 199 Kč0 Kč1 355 Kč
d61dČEZ1 019 Kč1 239 Kč42 Kč3 890 Kč
d01dE.ON0 Kč1 099 Kč42 Kč2 930 Kč
d02dE.ON0 Kč1 099 Kč42 Kč2 547 Kč
d25dE.ON839 Kč1 289 Kč42 Kč2 673 Kč
d26dE.ON839 Kč1 289 Kč42 Kč1 628 Kč
d27dE.ON839 Kč1 289 Kč42 Kč2 673 Kč
d57dE.ON1 089 Kč1 189 Kč42 Kč1 248 Kč
d35dE.ON1 059 Kč1 219 Kč42 Kč1 272 Kč
d45dE.ON1 079 Kč1 199 Kč42 Kč1 310 Kč
d46dE.ON1 079 Kč1 199 Kč42 Kč1 310 Kč
d55dE.ON1 069 Kč1 199 Kč42 Kč1 310 Kč
d56dE.ON1 069 Kč1 199 Kč0 Kč1 310 Kč
d61dE.ON1 019 Kč1 239 Kč42 Kč3 682 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.