Menu

ELIMON a.s. - Ceník elektřiny

Cena za MWh od 1 000 Kč

Ceníky elektřiny ELIMON a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

 
Snižte vaše výdaje a
neplaťte drahý účet za elektřinu.
 
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
Standard 24d01dPRE0 Kč3 099 Kč89 Kč2 656 Kč
Standard 24d02dPRE0 Kč3 099 Kč89 Kč2 275 Kč
Akumulace 8d25dPRE2 929 Kč3 119 Kč89 Kč2 375 Kč
Akumulace 8d26dPRE2 929 Kč3 119 Kč89 Kč1 645 Kč
Akumulace 16d35dPRE3 039 Kč3 189 Kč89 Kč1 240 Kč
Přímotop 20d45dPRE2 949 Kč2 959 Kč89 Kč1 281 Kč
Tepelné čerpadlo 22d56dPRE2 869 Kč2 879 Kč89 Kč1 281 Kč
d61dPRE2 839 Kč2 989 Kč89 Kč3 070 Kč
Standard 24d01dČEZ0 Kč3 099 Kč89 Kč2 819 Kč
Standard 24d02dČEZ0 Kč3 099 Kč89 Kč2 383 Kč
Akumulace 8d25dČEZ2 929 Kč3 119 Kč89 Kč2 645 Kč
Akumulace 8d26dČEZ2 929 Kč3 119 Kč89 Kč1 642 Kč
Akumulace 16d35dČEZ3 039 Kč3 189 Kč89 Kč1 328 Kč
Přímotop 20d45dČEZ2 949 Kč2 959 Kč89 Kč1 376 Kč
Tepelné čerpadlo 22d56dČEZ2 869 Kč2 879 Kč89 Kč1 376 Kč
d61dČEZ2 839 Kč2 989 Kč89 Kč3 550 Kč
Standard 24d01dEG.D0 Kč3 099 Kč89 Kč2 926 Kč
Standard 24d02dEG.D0 Kč3 099 Kč89 Kč2 578 Kč
Akumulace 8d25dEG.D2 929 Kč3 119 Kč89 Kč2 744 Kč
Akumulace 8d26dEG.D2 929 Kč3 119 Kč89 Kč1 696 Kč
Akumulace 16d35dEG.D3 039 Kč3 189 Kč89 Kč1 352 Kč
Přímotop 20d45dEG.D2 949 Kč2 959 Kč89 Kč1 385 Kč
Tepelné čerpadlo 22d56dEG.D2 869 Kč2 879 Kč89 Kč1 385 Kč
d61dEG.D2 839 Kč2 989 Kč89 Kč3 711 Kč
Akumulace 8d27dPRE2 929 Kč3 119 Kč89 Kč2 368 Kč
Akumulace 8d27dČEZ2 929 Kč3 119 Kč89 Kč2 637 Kč
Akumulace 8d27dEG.D2 929 Kč3 119 Kč89 Kč2 736 Kč
d57dPRE2 869 Kč2 879 Kč89 Kč1 276 Kč
d57dČEZ2 869 Kč2 879 Kč89 Kč1 356 Kč
d57dEG.D2 869 Kč2 879 Kč89 Kč1 361 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč3 529 Kč79 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč3 529 Kč79 Kč2 275 Kč
d25dPRE3 429 Kč3 429 Kč79 Kč2 375 Kč
d26dPRE3 429 Kč3 429 Kč79 Kč1 645 Kč
d27dPRE3 429 Kč3 429 Kč79 Kč2 368 Kč
d57dPRE3 449 Kč3 449 Kč79 Kč1 276 Kč
d35dPRE3 619 Kč3 619 Kč79 Kč1 240 Kč
d45dPRE3 449 Kč3 449 Kč79 Kč1 281 Kč
d56dPRE3 449 Kč3 449 Kč79 Kč1 281 Kč
d61dPRE3 589 Kč3 589 Kč79 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč3 529 Kč79 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč3 529 Kč79 Kč2 383 Kč
d25dČEZ3 429 Kč3 429 Kč79 Kč2 645 Kč
d26dČEZ3 429 Kč3 429 Kč79 Kč1 642 Kč
d27dČEZ3 429 Kč3 429 Kč79 Kč2 637 Kč
d57dČEZ3 449 Kč3 449 Kč79 Kč1 356 Kč
d35dČEZ3 619 Kč3 619 Kč79 Kč1 328 Kč
d45dČEZ3 449 Kč3 449 Kč79 Kč1 376 Kč
d56dČEZ3 449 Kč3 449 Kč79 Kč1 376 Kč
d61dČEZ3 589 Kč3 589 Kč79 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč3 529 Kč79 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč3 529 Kč79 Kč2 578 Kč
d25dEG.D3 429 Kč3 429 Kč79 Kč2 744 Kč
d26dEG.D3 429 Kč3 429 Kč79 Kč1 696 Kč
d27dEG.D3 429 Kč3 429 Kč79 Kč2 736 Kč
d57dEG.D3 449 Kč3 449 Kč79 Kč1 361 Kč
d35dEG.D3 619 Kč3 619 Kč79 Kč1 352 Kč
d45dEG.D3 449 Kč3 449 Kč79 Kč1 385 Kč
d56dEG.D3 449 Kč3 449 Kč79 Kč1 385 Kč
d61dEG.D3 589 Kč3 589 Kč79 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč3 499 Kč79 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč3 499 Kč79 Kč2 275 Kč
d25dPRE3 659 Kč3 659 Kč79 Kč2 375 Kč
d26dPRE3 659 Kč3 659 Kč79 Kč1 645 Kč
d27dPRE3 659 Kč3 659 Kč79 Kč2 368 Kč
d57dPRE3 689 Kč3 689 Kč79 Kč1 276 Kč
d35dPRE3 689 Kč3 689 Kč79 Kč1 240 Kč
d45dPRE3 689 Kč3 689 Kč79 Kč1 281 Kč
d56dPRE3 689 Kč3 689 Kč79 Kč1 281 Kč
d61dPRE3 689 Kč3 689 Kč79 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč3 499 Kč79 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč3 499 Kč79 Kč2 383 Kč
d25dČEZ3 659 Kč3 659 Kč79 Kč2 645 Kč
d26dČEZ3 659 Kč3 659 Kč79 Kč1 642 Kč
d27dČEZ3 659 Kč3 659 Kč79 Kč2 637 Kč
d57dČEZ3 689 Kč3 689 Kč79 Kč1 356 Kč
d35dČEZ3 689 Kč3 689 Kč79 Kč1 328 Kč
d45dČEZ3 689 Kč3 689 Kč79 Kč1 376 Kč
d56dČEZ3 689 Kč3 689 Kč79 Kč1 376 Kč
d61dČEZ3 689 Kč3 689 Kč79 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč3 499 Kč79 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč3 499 Kč79 Kč2 578 Kč
d25dEG.D3 659 Kč3 659 Kč79 Kč2 744 Kč
d26dEG.D3 659 Kč3 659 Kč79 Kč1 696 Kč
d27dEG.D3 659 Kč3 659 Kč79 Kč2 736 Kč
d57dEG.D3 689 Kč3 689 Kč79 Kč1 361 Kč
d35dEG.D3 689 Kč3 689 Kč79 Kč1 352 Kč
d45dEG.D3 689 Kč3 689 Kč79 Kč1 385 Kč
d56dEG.D3 689 Kč3 689 Kč79 Kč1 385 Kč
d61dEG.D3 689 Kč3 689 Kč79 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.