Menu

eYello CZ k.s. - Ceník elektřiny

Cena za MWh od 1 000 Kč

Ceníky elektřiny eYello CZ k.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

 
Snižte vaše výdaje a
neplaťte drahý účet za elektřinu.
 
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d55dPRE1 090 Kč1 090 Kč40 Kč1 266 Kč
d01dČEZ0 Kč1 640 Kč60 Kč2 949 Kč
d02dČEZ0 Kč1 640 Kč60 Kč2 452 Kč
d25dČEZ1 640 Kč1 640 Kč60 Kč2 696 Kč
d26dČEZ1 640 Kč1 640 Kč60 Kč1 617 Kč
d27dČEZ1 640 Kč1 640 Kč60 Kč2 696 Kč
d35dČEZ1 640 Kč1 640 Kč60 Kč1 302 Kč
d45dČEZ1 640 Kč1 640 Kč60 Kč1 355 Kč
d46dČEZ1 640 Kč1 640 Kč60 Kč1 355 Kč
d55dČEZ1 640 Kč1 640 Kč60 Kč1 355 Kč
d56dČEZ1 640 Kč1 640 Kč60 Kč1 355 Kč
d61dČEZ1 640 Kč1 640 Kč60 Kč3 890 Kč
d01dE.ON0 Kč1 640 Kč60 Kč2 930 Kč
d02dE.ON0 Kč1 640 Kč60 Kč2 547 Kč
d25dE.ON1 640 Kč1 640 Kč60 Kč2 673 Kč
d26dE.ON1 640 Kč1 640 Kč60 Kč1 628 Kč
d27dE.ON1 640 Kč1 640 Kč60 Kč2 673 Kč
d35dE.ON1 640 Kč1 640 Kč60 Kč1 272 Kč
d45dE.ON1 640 Kč1 640 Kč60 Kč1 310 Kč
d46dE.ON1 640 Kč1 640 Kč60 Kč1 310 Kč
d55dE.ON1 640 Kč1 640 Kč60 Kč1 310 Kč
d56dE.ON1 640 Kč1 640 Kč60 Kč1 310 Kč
d61dE.ON1 640 Kč1 640 Kč60 Kč3 682 Kč
d57dPRE1 090 Kč1 090 Kč40 Kč1 286 Kč
d57dČEZ1 640 Kč1 640 Kč60 Kč1 280 Kč
d57dE.ON1 640 Kč1 640 Kč60 Kč1 248 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dČEZ0 Kč1 640 Kč60 Kč2 949 Kč
d02dČEZ0 Kč1 640 Kč60 Kč2 452 Kč
d25dČEZ1 460 Kč1 700 Kč60 Kč2 696 Kč
d26dČEZ1 460 Kč1 700 Kč60 Kč1 617 Kč
d27dČEZ1 460 Kč1 700 Kč60 Kč2 696 Kč
d35dČEZ1 620 Kč1 990 Kč60 Kč1 302 Kč
d45dČEZ1 620 Kč1 990 Kč60 Kč1 355 Kč
d46dČEZ1 620 Kč1 990 Kč60 Kč1 355 Kč
d55dČEZ1 620 Kč1 990 Kč60 Kč1 355 Kč
d56dČEZ1 620 Kč1 990 Kč60 Kč1 355 Kč
d61dČEZ1 620 Kč1 990 Kč60 Kč3 890 Kč
d01dE.ON0 Kč1 640 Kč60 Kč2 930 Kč
d02dE.ON0 Kč1 640 Kč60 Kč2 547 Kč
d25dE.ON1 460 Kč1 700 Kč60 Kč2 673 Kč
d26dE.ON1 460 Kč1 700 Kč60 Kč1 628 Kč
d27dE.ON1 460 Kč1 700 Kč60 Kč2 673 Kč
d35dE.ON1 620 Kč1 990 Kč60 Kč1 272 Kč
d45dE.ON1 620 Kč1 990 Kč60 Kč1 310 Kč
d46dE.ON1 620 Kč1 990 Kč60 Kč1 310 Kč
d55dE.ON1 620 Kč1 990 Kč60 Kč1 310 Kč
d56dE.ON1 620 Kč1 990 Kč60 Kč1 310 Kč
d61dE.ON1 620 Kč1 990 Kč60 Kč3 682 Kč
d57dPRE0 Kč1 290 Kč0 Kč1 286 Kč
d57dČEZ1 620 Kč1 990 Kč60 Kč1 280 Kč
d57dE.ON1 620 Kč1 990 Kč60 Kč1 248 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.