Menu

Gazela Energy, a.s. - Ceník elektřiny

Cena za MWh od 1 000 Kč

Ceníky elektřiny Gazela Energy, a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

 
Snižte vaše výdaje a
neplaťte drahý účet za elektřinu.
 
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč8 150 Kč130 Kč1 891 Kč
d02dPRE0 Kč8 150 Kč130 Kč1 595 Kč
d25dPRE8 150 Kč8 150 Kč130 Kč1 787 Kč
d26dPRE8 150 Kč8 150 Kč130 Kč1 138 Kč
d27dPRE8 150 Kč8 150 Kč130 Kč1 779 Kč
d57dPRE8 150 Kč8 150 Kč130 Kč718 Kč
d35dPRE8 150 Kč8 150 Kč130 Kč650 Kč
d45dPRE8 150 Kč8 150 Kč130 Kč693 Kč
d56dPRE8 150 Kč8 150 Kč130 Kč693 Kč
d61dPRE8 150 Kč8 150 Kč130 Kč2 233 Kč
d01dČEZ0 Kč8 150 Kč130 Kč2 263 Kč
d02dČEZ0 Kč8 150 Kč130 Kč1 892 Kč
d25dČEZ8 150 Kč8 150 Kč130 Kč2 226 Kč
d26dČEZ8 150 Kč8 150 Kč130 Kč1 177 Kč
d27dČEZ8 150 Kč8 150 Kč130 Kč2 218 Kč
d57dČEZ8 150 Kč8 150 Kč130 Kč949 Kč
d35dČEZ8 150 Kč8 150 Kč130 Kč907 Kč
d45dČEZ8 150 Kč8 150 Kč130 Kč949 Kč
d56dČEZ8 150 Kč8 150 Kč130 Kč949 Kč
d61dČEZ8 150 Kč8 150 Kč130 Kč2 992 Kč
d01dEG.D0 Kč8 150 Kč130 Kč2 289 Kč
d02dEG.D0 Kč8 150 Kč130 Kč2 019 Kč
d25dEG.D8 150 Kč8 150 Kč130 Kč2 231 Kč
d26dEG.D8 150 Kč8 150 Kč130 Kč1 201 Kč
d27dEG.D8 150 Kč8 150 Kč130 Kč2 223 Kč
d57dEG.D8 150 Kč8 150 Kč130 Kč972 Kč
d35dEG.D8 150 Kč8 150 Kč130 Kč939 Kč
d45dEG.D8 150 Kč8 150 Kč130 Kč972 Kč
d56dEG.D8 150 Kč8 150 Kč130 Kč972 Kč
d61dEG.D8 150 Kč8 150 Kč130 Kč3 000 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.