Menu

innogy Energie, s.r.o - Ceník elektřiny

Cena za MWh od 850 Kč
 
Snižte vaše výdaje a
neplaťte drahý účet za elektřinu.
 
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
STANDARDd01dPRE0 Kč1 565 Kč79 Kč2 645 Kč
STANDARDd02dPRE0 Kč1 565 Kč79 Kč2 246 Kč
AKU 8d25dPRE1 163 Kč1 957 Kč79 Kč2 365 Kč
AKU 8d26dPRE1 163 Kč1 957 Kč79 Kč1 634 Kč
AKU 16d35dPRE1 332 Kč1 758 Kč79 Kč1 223 Kč
PŘÍMOTOPd45dPRE1 604 Kč1 863 Kč79 Kč1 249 Kč
TEPELNÉ ČERPADLOd56dPRE1 414 Kč1 653 Kč79 Kč1 249 Kč
VÍKENDd61dPRE980 Kč1 589 Kč79 Kč3 078 Kč
STANDARDd01dEG.D0 Kč1 589 Kč65 Kč2 870 Kč
STANDARDd02dEG.D0 Kč1 589 Kč65 Kč2 511 Kč
AKU 8d25dEG.D1 372 Kč2 365 Kč74 Kč2 642 Kč
AKU 8d26dEG.D1 372 Kč2 365 Kč74 Kč1 619 Kč
AKU 16d35dEG.D1 761 Kč2 593 Kč74 Kč1 278 Kč
PŘÍMOTOPd45dEG.D1 849 Kč2 429 Kč74 Kč1 313 Kč
TEPELNÉ ČERPADLOd56dEG.D1 849 Kč2 429 Kč74 Kč1 313 Kč
VÍKENDd61dEG.D1 592 Kč2 495 Kč74 Kč3 617 Kč
STANDARDd01dČEZ0 Kč1 520 Kč81 Kč2 806 Kč
STANDARDd02dČEZ0 Kč1 520 Kč81 Kč2 352 Kč
AKU 8d25dČEZ1 733 Kč1 840 Kč79 Kč2 584 Kč
AKU 8d26dČEZ1 733 Kč1 840 Kč79 Kč1 586 Kč
AKU 16d35dČEZ1 842 Kč1 916 Kč79 Kč1 267 Kč
PŘÍMOTOPd45dČEZ1 792 Kč1 792 Kč79 Kč1 318 Kč
TEPELNÉ ČERPADLOd56dČEZ1 714 Kč1 714 Kč79 Kč1 318 Kč
VÍKENDd61dČEZ1 421 Kč1 568 Kč64 Kč3 495 Kč
AKU 8d27dPRE1 163 Kč1 957 Kč79 Kč2 365 Kč
AKU 8d27dEG.D1 372 Kč2 365 Kč74 Kč2 642 Kč
AKU 8d27dČEZ1 733 Kč1 840 Kč79 Kč2 584 Kč
d57dPRE1 564 Kč1 828 Kč79 Kč1 236 Kč
d57dČEZ1 714 Kč1 714 Kč79 Kč1 244 Kč
d57dEG.D1 849 Kč2 429 Kč74 Kč1 262 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Optimal ( prvních 10 měsíců odběru )

Cena elektřiny pro domácnost    Cena elektřiny pro podnikatele
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
STANDARDd01dPRE0 Kč1 478 Kč89 Kč2 645 Kč
STANDARDd02dPRE0 Kč1 478 Kč89 Kč2 246 Kč
AKU 8d25dPRE1 373 Kč1 468 Kč79 Kč2 365 Kč
AKU 8d26dPRE1 373 Kč1 468 Kč79 Kč1 634 Kč
AKU 16d35dPRE1 470 Kč1 536 Kč79 Kč1 223 Kč
PŘÍMOTOPd45dPRE1 425 Kč1 425 Kč79 Kč1 249 Kč
TEPELNÉ ČERPADLOd56dPRE1 356 Kč1 356 Kč79 Kč1 249 Kč
VÍKENDd61dPRE1 261 Kč1 392 Kč64 Kč3 078 Kč
STANDARDd01dEG.D0 Kč1 648 Kč74 Kč2 870 Kč
STANDARDd02dEG.D0 Kč1 648 Kč74 Kč2 511 Kč
AKU 8d25dEG.D1 218 Kč2 100 Kč74 Kč2 642 Kč
AKU 8d26dEG.D1 218 Kč2 100 Kč74 Kč1 619 Kč
AKU 16d35dEG.D1 563 Kč2 302 Kč74 Kč1 278 Kč
PŘÍMOTOPd45dEG.D1 641 Kč2 156 Kč74 Kč1 313 Kč
TEPELNÉ ČERPADLOd56dEG.D1 641 Kč2 156 Kč74 Kč1 313 Kč
VÍKENDd61dEG.D1 413 Kč2 215 Kč74 Kč3 617 Kč
STANDARDd01dČEZ0 Kč1 478 Kč89 Kč2 806 Kč
STANDARDd02dČEZ0 Kč1 478 Kč89 Kč2 352 Kč
AKU 8d25dČEZ1 373 Kč1 468 Kč79 Kč2 584 Kč
AKU 8d26dČEZ1 373 Kč1 468 Kč79 Kč1 586 Kč
AKU 16d35dČEZ1 470 Kč1 536 Kč79 Kč1 267 Kč
PŘÍMOTOPd45dČEZ1 425 Kč1 425 Kč79 Kč1 318 Kč
TEPELNÉ ČERPADLOd56dČEZ1 356 Kč1 356 Kč79 Kč1 318 Kč
VÍKENDd61dČEZ1 261 Kč1 392 Kč64 Kč3 495 Kč
AKU 8d27dPRE1 373 Kč1 468 Kč79 Kč2 365 Kč
AKU 8d27dEG.D1 218 Kč2 100 Kč74 Kč2 642 Kč
AKU 8d27dČEZ1 373 Kč1 468 Kč79 Kč2 584 Kč
d57dPRE1 356 Kč1 356 Kč79 Kč1 236 Kč
EL TOPENÍd57dČEZ1 356 Kč1 356 Kč74 Kč1 244 Kč
d57dEG.D1 641 Kč2 156 Kč74 Kč1 262 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Garance 12 (platný od 1.2.2020)

Cena elektřiny pro domácnost    Cena elektřiny pro podnikatele
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 549 Kč79 Kč2 645 Kč
d02dPRE0 Kč1 549 Kč79 Kč2 246 Kč
d25dPRE1 151 Kč1 937 Kč79 Kč2 365 Kč
d26dPRE1 151 Kč1 937 Kč79 Kč1 634 Kč
d27dPRE1 151 Kč1 937 Kč79 Kč2 365 Kč
d57dPRE1 548 Kč1 810 Kč79 Kč1 236 Kč
d35dPRE1 319 Kč1 740 Kč79 Kč1 223 Kč
d45dPRE1 587 Kč1 844 Kč79 Kč1 249 Kč
d46dPRE1 587 Kč1 844 Kč79 Kč1 249 Kč
d55dPRE1 399 Kč1 636 Kč79 Kč1 249 Kč
d56dPRE1 399 Kč1 636 Kč79 Kč1 249 Kč
d61dPRE970 Kč1 573 Kč79 Kč3 078 Kč
d01dČEZ0 Kč1 832 Kč89 Kč2 806 Kč
d02dČEZ0 Kč1 832 Kč89 Kč2 352 Kč
d25dČEZ1 715 Kč1 821 Kč79 Kč2 584 Kč
d26dČEZ1 715 Kč1 821 Kč79 Kč1 586 Kč
d27dČEZ1 715 Kč1 821 Kč79 Kč2 584 Kč
d57dČEZ1 696 Kč1 696 Kč79 Kč1 244 Kč
d35dČEZ1 823 Kč1 897 Kč79 Kč1 267 Kč
d45dČEZ1 774 Kč1 774 Kč79 Kč1 318 Kč
d46dČEZ1 774 Kč1 774 Kč79 Kč1 318 Kč
d55dČEZ1 696 Kč1 696 Kč79 Kč1 318 Kč
d56dČEZ1 696 Kč1 696 Kč79 Kč1 318 Kč
d61dČEZ1 406 Kč1 552 Kč64 Kč3 495 Kč
d01dEG.D0 Kč1 838 Kč74 Kč2 870 Kč
d02dEG.D0 Kč1 838 Kč74 Kč2 511 Kč
d25dEG.D1 358 Kč2 341 Kč74 Kč2 642 Kč
d26dEG.D1 358 Kč2 341 Kč74 Kč1 619 Kč
d27dEG.D1 358 Kč2 341 Kč74 Kč2 642 Kč
d57dEG.D1 830 Kč2 404 Kč74 Kč1 262 Kč
d35dEG.D1 743 Kč2 566 Kč74 Kč1 278 Kč
d45dEG.D1 830 Kč2 404 Kč74 Kč1 313 Kč
d46dEG.D1 830 Kč2 404 Kč74 Kč1 313 Kč
d55dEG.D1 830 Kč2 404 Kč74 Kč1 313 Kč
d56dEG.D1 830 Kč2 404 Kč74 Kč1 313 Kč
d61dEG.D1 576 Kč2 469 Kč74 Kč3 617 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Garance 24 (platný od 1.2.2020)

Cena elektřiny pro domácnost    Cena elektřiny pro podnikatele
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 549 Kč79 Kč2 645 Kč
d02dPRE0 Kč1 549 Kč79 Kč2 246 Kč
d25dPRE1 151 Kč1 937 Kč79 Kč2 365 Kč
d26dPRE1 151 Kč1 937 Kč79 Kč1 634 Kč
d27dPRE1 151 Kč1 937 Kč79 Kč2 365 Kč
d57dPRE1 548 Kč1 810 Kč79 Kč1 236 Kč
d35dPRE1 319 Kč1 740 Kč79 Kč1 223 Kč
d45dPRE1 587 Kč1 844 Kč79 Kč1 249 Kč
d46dPRE1 587 Kč1 844 Kč79 Kč1 249 Kč
d55dPRE1 399 Kč1 636 Kč79 Kč1 249 Kč
d56dPRE1 399 Kč1 636 Kč79 Kč1 249 Kč
d61dPRE970 Kč1 573 Kč79 Kč3 078 Kč
d01dČEZ0 Kč1 832 Kč89 Kč2 806 Kč
d02dČEZ0 Kč1 832 Kč89 Kč2 352 Kč
d25dČEZ1 715 Kč1 821 Kč79 Kč2 584 Kč
d26dČEZ1 715 Kč1 821 Kč79 Kč1 586 Kč
d27dČEZ1 715 Kč1 821 Kč79 Kč2 584 Kč
d57dČEZ1 696 Kč1 696 Kč79 Kč1 244 Kč
d35dČEZ1 823 Kč1 897 Kč79 Kč1 267 Kč
d45dČEZ1 774 Kč1 774 Kč79 Kč1 318 Kč
d46dČEZ1 774 Kč1 774 Kč79 Kč1 318 Kč
d55dČEZ1 696 Kč1 696 Kč79 Kč1 318 Kč
d56dČEZ1 696 Kč1 696 Kč79 Kč1 318 Kč
d61dČEZ1 406 Kč1 552 Kč69 Kč3 495 Kč
d01dEG.D0 Kč1 838 Kč74 Kč2 870 Kč
d02dEG.D0 Kč1 838 Kč74 Kč2 511 Kč
d25dEG.D1 358 Kč2 341 Kč74 Kč2 642 Kč
d26dEG.D1 358 Kč2 341 Kč74 Kč1 619 Kč
d27dEG.D1 358 Kč2 341 Kč74 Kč2 642 Kč
d57dEG.D1 830 Kč2 404 Kč74 Kč1 262 Kč
d35dEG.D1 743 Kč2 566 Kč74 Kč1 278 Kč
d45dEG.D1 830 Kč2 404 Kč74 Kč1 313 Kč
d46dEG.D1 830 Kč2 404 Kč74 Kč1 313 Kč
d55dEG.D1 830 Kč2 404 Kč74 Kč1 313 Kč
d56dEG.D1 830 Kč2 404 Kč74 Kč1 313 Kč
d61dEG.D1 576 Kč2 469 Kč74 Kč3 617 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Garance 36 (platný od 1.2.2020)

Cena elektřiny pro domácnost    Cena elektřiny pro podnikatele
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 357 Kč79 Kč2 645 Kč
d02dPRE0 Kč1 357 Kč79 Kč2 246 Kč
d25dPRE1 008 Kč1 697 Kč79 Kč2 365 Kč
d26dPRE1 008 Kč1 697 Kč79 Kč1 634 Kč
d27dPRE1 008 Kč1 697 Kč79 Kč2 365 Kč
d57dPRE1 356 Kč1 586 Kč79 Kč1 236 Kč
d35dPRE1 156 Kč1 524 Kč79 Kč1 223 Kč
d45dPRE1 391 Kč1 616 Kč79 Kč1 249 Kč
d46dPRE1 391 Kč1 616 Kč79 Kč1 249 Kč
d55dPRE1 226 Kč1 433 Kč79 Kč1 249 Kč
d56dPRE1 226 Kč1 433 Kč79 Kč1 249 Kč
d61dPRE850 Kč1 378 Kč79 Kč3 078 Kč
d01dČEZ0 Kč1 605 Kč89 Kč2 806 Kč
d02dČEZ0 Kč1 605 Kč89 Kč2 352 Kč
d25dČEZ1 503 Kč1 596 Kč79 Kč2 584 Kč
d26dČEZ1 503 Kč1 596 Kč79 Kč1 586 Kč
d27dČEZ1 503 Kč1 596 Kč79 Kč2 584 Kč
d57dČEZ1 486 Kč1 486 Kč79 Kč1 244 Kč
d35dČEZ1 598 Kč1 662 Kč79 Kč1 267 Kč
d45dČEZ1 554 Kč1 554 Kč79 Kč1 318 Kč
d46dČEZ1 554 Kč1 554 Kč79 Kč1 318 Kč
d55dČEZ1 486 Kč1 486 Kč79 Kč1 318 Kč
d56dČEZ1 486 Kč1 486 Kč79 Kč1 318 Kč
d61dČEZ1 232 Kč1 360 Kč64 Kč3 495 Kč
d01dEG.D0 Kč1 610 Kč74 Kč2 870 Kč
d02dEG.D0 Kč1 610 Kč74 Kč2 511 Kč
d25dEG.D1 190 Kč2 051 Kč74 Kč2 642 Kč
d26dEG.D1 190 Kč2 051 Kč74 Kč1 619 Kč
d27dEG.D1 190 Kč2 051 Kč74 Kč2 642 Kč
d57dEG.D1 603 Kč2 107 Kč74 Kč1 262 Kč
d35dEG.D1 527 Kč2 249 Kč74 Kč1 278 Kč
d45dEG.D1 603 Kč2 107 Kč74 Kč1 313 Kč
d46dEG.D1 603 Kč2 107 Kč74 Kč1 313 Kč
d55dEG.D1 603 Kč2 107 Kč74 Kč1 313 Kč
d56dEG.D1 603 Kč2 107 Kč74 Kč1 313 Kč
d61dEG.D1 381 Kč2 164 Kč74 Kč3 617 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
STANDARDd01dPRE0 Kč1 478 Kč89 Kč2 645 Kč
STANDARDd02dPRE0 Kč1 478 Kč89 Kč2 246 Kč
AKU 8d25dPRE1 503 Kč1 596 Kč79 Kč2 365 Kč
d26dPRE1 503 Kč1 596 Kč79 Kč1 634 Kč
d27dPRE1 503 Kč1 596 Kč79 Kč2 365 Kč
d57dPRE1 486 Kč1 486 Kč79 Kč1 236 Kč
d35dPRE991 Kč1 309 Kč79 Kč1 223 Kč
d45dPRE1 554 Kč1 554 Kč79 Kč1 249 Kč
d46dPRE1 554 Kč1 554 Kč79 Kč1 249 Kč
d55dPRE1 486 Kč1 486 Kč79 Kč1 249 Kč
d56dPRE1 486 Kč1 486 Kč79 Kč1 249 Kč
d61dPRE1 232 Kč1 360 Kč79 Kč3 078 Kč
STANDARDd01dČEZ0 Kč1 478 Kč89 Kč2 806 Kč
STANDARDd02dČEZ0 Kč1 478 Kč89 Kč2 352 Kč
AKU 8d25dČEZ1 503 Kč1 596 Kč79 Kč2 584 Kč
AKU 8d26dČEZ1 503 Kč1 596 Kč79 Kč1 586 Kč
AKU 8d27dČEZ1 503 Kč1 596 Kč79 Kč2 584 Kč
EL TOPENÍd57dČEZ1 486 Kč1 486 Kč79 Kč1 244 Kč
AKU 16d35dČEZ1 088 Kč1 402 Kč79 Kč1 267 Kč
PŘÍMOTOPd45dČEZ1 554 Kč1 554 Kč79 Kč1 318 Kč
PŘÍMOTOPd46dČEZ1 554 Kč1 554 Kč79 Kč1 318 Kč
TEPELNÉ ČERPADLOd55dČEZ1 486 Kč1 486 Kč79 Kč1 318 Kč
TEPELNÉ ČERPADLOd56dČEZ1 486 Kč1 486 Kč79 Kč1 318 Kč
VÍKENDd61dČEZ1 232 Kč1 360 Kč79 Kč3 495 Kč
d01dEG.D0 Kč1 478 Kč89 Kč2 870 Kč
d02dEG.D0 Kč1 478 Kč89 Kč2 511 Kč
d25dEG.D1 503 Kč1 596 Kč79 Kč2 642 Kč
d26dEG.D1 503 Kč1 596 Kč79 Kč1 619 Kč
d27dEG.D1 503 Kč1 596 Kč79 Kč2 642 Kč
d57dEG.D1 486 Kč1 486 Kč79 Kč1 262 Kč
d35dEG.D1 110 Kč1 634 Kč79 Kč1 278 Kč
d45dEG.D1 554 Kč1 554 Kč79 Kč1 313 Kč
d46dEG.D1 554 Kč1 554 Kč79 Kč1 313 Kč
d55dEG.D1 486 Kč1 486 Kč79 Kč1 313 Kč
d56dEG.D1 486 Kč1 486 Kč79 Kč1 313 Kč
d61dEG.D1 232 Kč1 360 Kč79 Kč3 617 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 549 Kč79 Kč2 645 Kč
d02dPRE0 Kč1 549 Kč79 Kč2 246 Kč
d25dPRE1 151 Kč1 937 Kč79 Kč2 365 Kč
d26dPRE1 151 Kč1 937 Kč79 Kč1 634 Kč
d27dPRE1 151 Kč1 937 Kč79 Kč2 365 Kč
d57dPRE1 548 Kč1 810 Kč79 Kč1 236 Kč
d35dPRE1 319 Kč1 740 Kč79 Kč1 223 Kč
d45dPRE1 587 Kč1 844 Kč79 Kč1 249 Kč
d46dPRE1 587 Kč1 844 Kč79 Kč1 249 Kč
d55dPRE1 399 Kč1 636 Kč79 Kč1 249 Kč
d56dPRE1 399 Kč1 636 Kč79 Kč1 249 Kč
d61dPRE970 Kč1 573 Kč79 Kč3 078 Kč
d01dČEZ0 Kč1 648 Kč89 Kč2 806 Kč
d02dČEZ0 Kč1 648 Kč89 Kč2 352 Kč
d25dČEZ1 531 Kč1 637 Kč79 Kč2 584 Kč
d26dČEZ1 531 Kč1 637 Kč79 Kč1 586 Kč
d27dČEZ1 531 Kč1 637 Kč79 Kč2 584 Kč
d57dČEZ1 512 Kč1 512 Kč79 Kč1 244 Kč
d35dČEZ1 639 Kč1 713 Kč79 Kč1 267 Kč
d45dČEZ1 589 Kč1 589 Kč79 Kč1 318 Kč
d46dČEZ1 589 Kč1 589 Kč79 Kč1 318 Kč
d55dČEZ1 512 Kč1 512 Kč79 Kč1 318 Kč
d56dČEZ1 512 Kč1 512 Kč79 Kč1 318 Kč
d61dČEZ1 406 Kč1 552 Kč64 Kč3 495 Kč
d01dEG.D0 Kč1 838 Kč74 Kč2 870 Kč
d02dEG.D0 Kč1 838 Kč74 Kč2 511 Kč
d25dEG.D1 358 Kč2 341 Kč74 Kč2 642 Kč
d26dEG.D1 358 Kč2 341 Kč74 Kč1 619 Kč
d27dEG.D1 358 Kč2 341 Kč74 Kč2 642 Kč
d57dEG.D1 830 Kč2 404 Kč74 Kč1 262 Kč
d35dEG.D1 743 Kč2 566 Kč74 Kč1 278 Kč
d45dEG.D1 830 Kč2 404 Kč74 Kč1 313 Kč
d46dEG.D1 830 Kč2 404 Kč74 Kč1 313 Kč
d55dEG.D1 830 Kč2 404 Kč74 Kč1 313 Kč
d56dEG.D1 830 Kč2 404 Kč74 Kč1 313 Kč
d61dEG.D1 576 Kč2 469 Kč74 Kč3 617 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.