Menu

innogy Energie, s.r.o. - Ceník elektřiny

Cena za MWh od 1 000 Kč

Ceníky elektřiny innogy Energie, s.r.o. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

 
Snižte vaše výdaje a
neplaťte drahý účet za elektřinu.
 
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
STANDARDd01dPRE0 Kč3 088 Kč99 Kč2 656 Kč
STANDARDd02dPRE0 Kč3 088 Kč99 Kč2 275 Kč
AKU 8d25dPRE2 920 Kč3 029 Kč89 Kč2 375 Kč
AKU 8d26dPRE2 920 Kč3 029 Kč89 Kč1 645 Kč
AKU 16d35dPRE3 049 Kč3 122 Kč89 Kč1 240 Kč
PŘÍMOTOPd45dPRE2 924 Kč2 924 Kč89 Kč1 281 Kč
TEPELNÉ ČERPADLOd56dPRE2 845 Kč2 845 Kč89 Kč1 281 Kč
VÍKENDd61dPRE2 811 Kč2 960 Kč89 Kč3 070 Kč
STANDARDd01dEG.D0 Kč3 088 Kč99 Kč2 926 Kč
STANDARDd02dEG.D0 Kč3 088 Kč99 Kč2 578 Kč
AKU 8d25dEG.D2 920 Kč3 029 Kč89 Kč2 744 Kč
AKU 8d26dEG.D2 920 Kč3 029 Kč89 Kč1 696 Kč
AKU 16d35dEG.D3 049 Kč3 122 Kč89 Kč1 352 Kč
PŘÍMOTOPd45dEG.D2 924 Kč2 924 Kč89 Kč1 385 Kč
TEPELNÉ ČERPADLOd56dEG.D2 845 Kč2 845 Kč89 Kč1 385 Kč
VÍKENDd61dEG.D2 811 Kč2 960 Kč89 Kč3 711 Kč
STANDARDd01dČEZ0 Kč3 088 Kč99 Kč2 819 Kč
STANDARDd02dČEZ0 Kč3 088 Kč99 Kč2 383 Kč
AKU 8d25dČEZ2 920 Kč3 029 Kč89 Kč2 645 Kč
AKU 8d26dČEZ2 920 Kč3 029 Kč89 Kč1 642 Kč
AKU 16d35dČEZ3 049 Kč3 122 Kč89 Kč1 328 Kč
PŘÍMOTOPd45dČEZ2 924 Kč2 924 Kč89 Kč1 376 Kč
TEPELNÉ ČERPADLOd56dČEZ2 845 Kč2 845 Kč89 Kč1 376 Kč
VÍKENDd61dČEZ2 811 Kč2 960 Kč89 Kč3 550 Kč
AKU 8d27dPRE2 811 Kč2 960 Kč89 Kč2 368 Kč
AKU 8d27dEG.D2 811 Kč2 960 Kč89 Kč2 736 Kč
AKU 8d27dČEZ2 811 Kč2 960 Kč89 Kč2 637 Kč
d57dPRE2 845 Kč2 845 Kč89 Kč1 276 Kč
d57dČEZ2 845 Kč2 845 Kč89 Kč1 356 Kč
d57dEG.D2 845 Kč2 845 Kč89 Kč1 361 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč7 159 Kč89 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč7 159 Kč89 Kč2 275 Kč
d25dPRE6 999 Kč6 999 Kč89 Kč2 375 Kč
d26dPRE6 999 Kč6 999 Kč89 Kč1 645 Kč
d27dPRE6 999 Kč6 999 Kč89 Kč2 368 Kč
d57dPRE7 119 Kč7 119 Kč89 Kč1 276 Kč
d35dPRE7 259 Kč7 259 Kč89 Kč1 240 Kč
d45dPRE7 119 Kč7 119 Kč89 Kč1 281 Kč
d56dPRE7 119 Kč7 119 Kč89 Kč1 281 Kč
d61dPRE7 159 Kč7 159 Kč89 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč7 159 Kč89 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč7 159 Kč89 Kč2 383 Kč
d25dČEZ6 999 Kč6 999 Kč89 Kč2 645 Kč
d26dČEZ6 999 Kč6 999 Kč89 Kč1 642 Kč
d27dČEZ6 999 Kč6 999 Kč89 Kč2 637 Kč
d57dČEZ7 119 Kč7 119 Kč89 Kč1 356 Kč
d35dČEZ7 259 Kč7 259 Kč89 Kč1 328 Kč
d45dČEZ7 119 Kč7 119 Kč89 Kč1 376 Kč
d56dČEZ7 119 Kč7 119 Kč89 Kč1 376 Kč
d61dČEZ7 159 Kč7 159 Kč89 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč7 159 Kč74 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč7 159 Kč74 Kč2 578 Kč
d25dEG.D6 999 Kč6 999 Kč74 Kč2 744 Kč
d26dEG.D6 999 Kč6 999 Kč74 Kč1 696 Kč
d27dEG.D6 999 Kč6 999 Kč74 Kč2 736 Kč
d57dEG.D7 119 Kč7 119 Kč89 Kč1 361 Kč
d35dEG.D7 259 Kč7 259 Kč74 Kč1 352 Kč
d45dEG.D7 119 Kč7 119 Kč89 Kč1 385 Kč
d56dEG.D7 119 Kč7 119 Kč89 Kč1 385 Kč
d61dEG.D7 159 Kč7 159 Kč89 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč3 219 Kč79 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč3 219 Kč79 Kč2 275 Kč
d25dPRE3 079 Kč3 079 Kč79 Kč2 375 Kč
d26dPRE3 079 Kč3 079 Kč79 Kč1 645 Kč
d27dPRE3 079 Kč3 079 Kč79 Kč2 368 Kč
d57dPRE3 079 Kč3 079 Kč79 Kč1 276 Kč
d35dPRE3 269 Kč3 269 Kč79 Kč1 240 Kč
d45dPRE3 079 Kč3 079 Kč79 Kč1 281 Kč
d56dPRE3 079 Kč3 079 Kč79 Kč1 281 Kč
d61dPRE3 219 Kč3 219 Kč79 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč3 219 Kč89 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč3 219 Kč89 Kč2 383 Kč
d25dČEZ3 079 Kč3 079 Kč89 Kč2 645 Kč
d26dČEZ3 079 Kč3 079 Kč89 Kč1 642 Kč
d27dČEZ3 079 Kč3 079 Kč89 Kč2 637 Kč
d57dČEZ3 079 Kč3 079 Kč89 Kč1 356 Kč
d35dČEZ3 269 Kč3 269 Kč89 Kč1 328 Kč
d45dČEZ3 079 Kč3 079 Kč89 Kč1 376 Kč
d56dČEZ3 079 Kč3 079 Kč89 Kč1 376 Kč
d61dČEZ3 219 Kč3 219 Kč89 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč3 219 Kč74 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč3 219 Kč74 Kč2 578 Kč
d25dEG.D3 079 Kč3 079 Kč74 Kč2 744 Kč
d26dEG.D3 079 Kč3 079 Kč74 Kč1 696 Kč
d27dEG.D3 079 Kč3 079 Kč74 Kč2 736 Kč
d57dEG.D3 079 Kč3 079 Kč74 Kč1 361 Kč
d35dEG.D3 269 Kč3 269 Kč74 Kč1 352 Kč
d45dEG.D3 079 Kč3 079 Kč74 Kč1 385 Kč
d56dEG.D3 079 Kč3 079 Kč74 Kč1 385 Kč
d61dEG.D3 219 Kč3 219 Kč74 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 597 Kč79 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč1 597 Kč79 Kč2 275 Kč
d25dPRE1 187 Kč1 997 Kč79 Kč2 375 Kč
d26dPRE1 187 Kč1 997 Kč79 Kč1 645 Kč
d27dPRE1 187 Kč1 997 Kč79 Kč2 368 Kč
d57dPRE1 596 Kč1 866 Kč79 Kč1 276 Kč
d35dPRE1 360 Kč1 794 Kč79 Kč1 240 Kč
d45dPRE1 637 Kč1 902 Kč79 Kč1 281 Kč
d56dPRE1 443 Kč1 687 Kč79 Kč1 281 Kč
d61dPRE1 001 Kč1 622 Kč79 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč1 699 Kč89 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč1 699 Kč89 Kč2 383 Kč
d25dČEZ1 579 Kč1 688 Kč79 Kč2 645 Kč
d26dČEZ1 579 Kč1 688 Kč79 Kč1 642 Kč
d27dČEZ1 579 Kč1 688 Kč79 Kč2 637 Kč
d57dČEZ1 559 Kč1 559 Kč79 Kč1 356 Kč
d35dČEZ1 690 Kč1 766 Kč79 Kč1 328 Kč
d45dČEZ1 639 Kč1 639 Kč79 Kč1 376 Kč
d56dČEZ1 559 Kč1 559 Kč79 Kč1 376 Kč
d61dČEZ1 450 Kč1 600 Kč64 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč1 895 Kč74 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč1 895 Kč74 Kč2 578 Kč
d25dEG.D1 400 Kč2 414 Kč74 Kč2 744 Kč
d26dEG.D1 400 Kč2 414 Kč74 Kč1 696 Kč
d27dEG.D1 400 Kč2 414 Kč74 Kč2 736 Kč
d57dEG.D1 887 Kč2 479 Kč74 Kč1 361 Kč
d35dEG.D1 797 Kč2 646 Kč74 Kč1 352 Kč
d45dEG.D1 887 Kč2 479 Kč74 Kč1 385 Kč
d56dEG.D1 887 Kč2 479 Kč74 Kč1 385 Kč
d61dEG.D1 625 Kč2 546 Kč74 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 597 Kč79 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč1 597 Kč79 Kč2 275 Kč
d25dPRE1 187 Kč1 997 Kč79 Kč2 375 Kč
d26dPRE1 187 Kč1 997 Kč79 Kč1 645 Kč
d27dPRE1 187 Kč1 997 Kč79 Kč2 368 Kč
d57dPRE1 596 Kč1 866 Kč79 Kč1 276 Kč
d35dPRE1 360 Kč1 794 Kč79 Kč1 240 Kč
d45dPRE1 637 Kč1 902 Kč79 Kč1 281 Kč
d56dPRE1 443 Kč1 687 Kč79 Kč1 281 Kč
d61dPRE1 001 Kč1 622 Kč79 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč1 699 Kč89 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč1 699 Kč89 Kč2 383 Kč
d25dČEZ1 579 Kč1 688 Kč79 Kč2 645 Kč
d26dČEZ1 579 Kč1 688 Kč79 Kč1 642 Kč
d27dČEZ1 579 Kč1 688 Kč79 Kč2 637 Kč
d57dČEZ1 559 Kč1 559 Kč79 Kč1 356 Kč
d35dČEZ1 690 Kč1 766 Kč79 Kč1 328 Kč
d45dČEZ1 639 Kč1 639 Kč79 Kč1 376 Kč
d56dČEZ1 559 Kč1 559 Kč79 Kč1 376 Kč
d61dČEZ1 450 Kč1 600 Kč64 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč1 894 Kč74 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč1 894 Kč74 Kč2 578 Kč
d25dEG.D1 400 Kč2 414 Kč74 Kč2 744 Kč
d26dEG.D1 400 Kč2 414 Kč74 Kč1 696 Kč
d27dEG.D1 400 Kč2 414 Kč74 Kč2 736 Kč
d57dEG.D1 887 Kč2 479 Kč74 Kč1 361 Kč
d35dEG.D1 797 Kč2 646 Kč74 Kč1 352 Kč
d45dEG.D1 887 Kč2 479 Kč74 Kč1 385 Kč
d56dEG.D1 887 Kč2 479 Kč74 Kč1 385 Kč
d61dEG.D1 625 Kč2 546 Kč74 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč3 219 Kč79 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč3 219 Kč79 Kč2 275 Kč
d25dPRE3 079 Kč3 079 Kč79 Kč2 375 Kč
d26dPRE3 079 Kč3 079 Kč79 Kč1 645 Kč
d27dPRE3 079 Kč3 079 Kč79 Kč2 368 Kč
d57dPRE3 079 Kč3 079 Kč79 Kč1 276 Kč
d35dPRE3 269 Kč3 269 Kč79 Kč1 240 Kč
d45dPRE3 079 Kč3 079 Kč79 Kč1 281 Kč
d56dPRE3 079 Kč3 079 Kč79 Kč1 281 Kč
d61dPRE3 219 Kč3 219 Kč79 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč3 219 Kč89 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč3 219 Kč89 Kč2 383 Kč
d25dČEZ3 079 Kč3 079 Kč89 Kč2 645 Kč
d26dČEZ3 079 Kč3 079 Kč89 Kč1 642 Kč
d27dČEZ3 079 Kč3 079 Kč89 Kč2 637 Kč
d57dČEZ3 079 Kč3 079 Kč89 Kč1 356 Kč
d35dČEZ3 269 Kč3 269 Kč89 Kč1 328 Kč
d45dČEZ3 079 Kč3 079 Kč89 Kč1 376 Kč
d56dČEZ3 079 Kč3 079 Kč89 Kč1 376 Kč
d61dČEZ3 219 Kč3 219 Kč89 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč3 219 Kč74 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč3 219 Kč74 Kč2 578 Kč
d25dEG.D3 079 Kč3 079 Kč74 Kč2 744 Kč
d26dEG.D3 079 Kč3 079 Kč74 Kč1 696 Kč
d27dEG.D3 079 Kč3 079 Kč74 Kč2 736 Kč
d57dEG.D3 079 Kč3 079 Kč74 Kč1 361 Kč
d35dEG.D3 269 Kč3 269 Kč74 Kč1 352 Kč
d45dEG.D3 079 Kč3 079 Kč74 Kč1 385 Kč
d56dEG.D3 079 Kč3 079 Kč74 Kč1 385 Kč
d61dEG.D3 219 Kč3 219 Kč74 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.