Menu

LAMA energy, a.s. - Ceník elektřiny

Cena za MWh od 1 000 Kč

Ceníky elektřiny LAMA energy, a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

 
Snižte vaše výdaje a
neplaťte drahý účet za elektřinu.
 
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 495 Kč75 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč1 495 Kč75 Kč2 275 Kč
d25dPRE1 705 Kč1 810 Kč75 Kč2 375 Kč
d26dPRE1 705 Kč1 810 Kč75 Kč1 645 Kč
d27dPRE1 390 Kč1 540 Kč75 Kč2 368 Kč
d57dPRE1 685 Kč1 685 Kč75 Kč1 276 Kč
d35dPRE1 815 Kč1 890 Kč75 Kč1 240 Kč
d45dPRE1 765 Kč1 765 Kč75 Kč1 281 Kč
d56dPRE1 685 Kč1 685 Kč75 Kč1 281 Kč
d61dPRE1 395 Kč1 540 Kč75 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč1 495 Kč75 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč1 495 Kč75 Kč2 383 Kč
d25dČEZ1 705 Kč1 810 Kč75 Kč2 645 Kč
d26dČEZ1 705 Kč1 810 Kč75 Kč1 642 Kč
d27dČEZ1 390 Kč1 540 Kč75 Kč2 637 Kč
d57dČEZ1 685 Kč1 685 Kč75 Kč1 356 Kč
d35dČEZ1 815 Kč1 890 Kč75 Kč1 328 Kč
d45dČEZ1 765 Kč1 765 Kč75 Kč1 376 Kč
d56dČEZ1 685 Kč1 685 Kč75 Kč1 376 Kč
d61dČEZ1 395 Kč1 540 Kč75 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč1 495 Kč75 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč1 495 Kč75 Kč2 578 Kč
d25dEG.D1 705 Kč1 810 Kč75 Kč2 744 Kč
d26dEG.D1 705 Kč1 810 Kč75 Kč1 696 Kč
d27dEG.D1 390 Kč1 540 Kč75 Kč2 736 Kč
d57dEG.D1 685 Kč1 685 Kč75 Kč1 361 Kč
d35dEG.D1 815 Kč1 890 Kč75 Kč1 352 Kč
d45dEG.D1 765 Kč1 765 Kč75 Kč1 385 Kč
d56dEG.D1 685 Kč1 685 Kč75 Kč1 385 Kč
d61dEG.D1 395 Kč1 540 Kč75 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 999 Kč89 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč1 999 Kč89 Kč2 275 Kč
d25dPRE1 880 Kč2 035 Kč79 Kč2 375 Kč
d26dPRE1 880 Kč2 035 Kč79 Kč1 645 Kč
d27dPRE1 880 Kč2 035 Kč79 Kč2 368 Kč
d57dPRE1 860 Kč1 910 Kč79 Kč1 276 Kč
d35dPRE1 990 Kč2 115 Kč79 Kč1 240 Kč
d45dPRE1 940 Kč1 990 Kč79 Kč1 281 Kč
d56dPRE1 860 Kč1 910 Kč79 Kč1 281 Kč
d61dPRE1 690 Kč1 870 Kč79 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč1 999 Kč89 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč1 999 Kč89 Kč2 383 Kč
d25dČEZ1 880 Kč2 035 Kč79 Kč2 645 Kč
d26dČEZ1 880 Kč2 035 Kč79 Kč1 642 Kč
d27dČEZ1 880 Kč2 035 Kč79 Kč2 637 Kč
d57dČEZ1 860 Kč1 910 Kč79 Kč1 356 Kč
d35dČEZ1 990 Kč2 115 Kč79 Kč1 328 Kč
d45dČEZ1 940 Kč1 990 Kč79 Kč1 376 Kč
d56dČEZ1 860 Kč1 910 Kč79 Kč1 376 Kč
d61dČEZ1 690 Kč1 870 Kč79 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč1 999 Kč89 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč1 999 Kč89 Kč2 578 Kč
d25dEG.D1 880 Kč2 035 Kč79 Kč2 744 Kč
d26dEG.D1 880 Kč2 035 Kč79 Kč1 696 Kč
d27dEG.D1 880 Kč2 035 Kč79 Kč2 736 Kč
d57dEG.D1 860 Kč1 910 Kč79 Kč1 361 Kč
d35dEG.D1 990 Kč2 115 Kč79 Kč1 352 Kč
d45dEG.D1 940 Kč1 990 Kč79 Kč1 385 Kč
d56dEG.D1 860 Kč1 910 Kč79 Kč1 385 Kč
d61dEG.D1 690 Kč1 870 Kč79 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.