Menu

MND a.s. - Moravské naftové doly - Ceník elektřiny

Cena za MWh od 1 000 Kč

Ceníky elektřiny MND a.s. - Moravské naftové doly pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

 
Snižte vaše výdaje a
neplaťte drahý účet za elektřinu.
 
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
Standardd01dPRE0 Kč3 996 Kč64 Kč2 656 Kč
Standardd02dPRE0 Kč3 996 Kč64 Kč2 275 Kč
Akumulace 8d25dPRE3 679 Kč4 041 Kč64 Kč2 375 Kč
Akumulace 8d26dPRE3 679 Kč4 041 Kč64 Kč1 645 Kč
Combi 16d35dPRE3 862 Kč4 143 Kč64 Kč1 240 Kč
Přímotop 20d45dPRE3 862 Kč4 025 Kč64 Kč1 281 Kč
Tepelné čerpadlo 22d56dPRE3 862 Kč4 025 Kč64 Kč1 281 Kč
Víkendd61dPRE3 996 Kč3 996 Kč64 Kč3 070 Kč
Standardd01dČEZ0 Kč3 996 Kč64 Kč2 819 Kč
Standardd02dČEZ0 Kč3 996 Kč64 Kč2 383 Kč
Akumulace 8d25dČEZ3 679 Kč4 041 Kč64 Kč2 645 Kč
Akumulace 8d26dČEZ3 679 Kč4 041 Kč64 Kč1 642 Kč
Combi 16d35dČEZ3 862 Kč4 143 Kč64 Kč1 328 Kč
Přímotop 20d45dČEZ3 862 Kč4 025 Kč64 Kč1 376 Kč
Tepelné čerpadlo 22d56dČEZ3 862 Kč4 025 Kč64 Kč1 376 Kč
Víkendd61dČEZ3 996 Kč3 996 Kč64 Kč3 550 Kč
Standardd01dEG.D0 Kč3 996 Kč64 Kč2 926 Kč
Standardd02dEG.D0 Kč3 996 Kč64 Kč2 578 Kč
Akumulace 8d25dEG.D3 679 Kč4 041 Kč64 Kč2 744 Kč
Akumulace 8d26dEG.D3 679 Kč4 041 Kč64 Kč1 696 Kč
Combi 16d35dEG.D3 862 Kč4 143 Kč64 Kč1 352 Kč
Přímotop 20d45dEG.D3 862 Kč4 025 Kč64 Kč1 385 Kč
Tepelné čerpadlo 22d56dEG.D3 862 Kč4 025 Kč64 Kč1 385 Kč
Víkendd61dEG.D3 996 Kč3 996 Kč64 Kč3 711 Kč
Akumulace 8d27dPRE3 679 Kč4 041 Kč64 Kč2 368 Kč
Akumulace 8d27dČEZ3 679 Kč4 041 Kč64 Kč2 637 Kč
Akumulace 8d27dEG.D3 679 Kč4 041 Kč64 Kč2 736 Kč
d57dPRE3 862 Kč4 025 Kč64 Kč1 276 Kč
d57dČEZ3 862 Kč4 025 Kč64 Kč1 356 Kč
d57dEG.D3 862 Kč4 025 Kč64 Kč1 361 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč3 372 Kč39 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč3 372 Kč39 Kč2 275 Kč
d25dPRE3 056 Kč3 417 Kč39 Kč2 375 Kč
d26dPRE3 056 Kč3 417 Kč39 Kč1 645 Kč
d27dPRE3 056 Kč3 417 Kč39 Kč2 368 Kč
d57dPRE3 364 Kč3 499 Kč39 Kč1 276 Kč
d35dPRE3 237 Kč3 517 Kč39 Kč1 240 Kč
d45dPRE3 327 Kč3 617 Kč39 Kč1 281 Kč
d56dPRE3 364 Kč3 499 Kč39 Kč1 281 Kč
d61dPRE3 372 Kč3 372 Kč39 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč3 372 Kč39 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč3 372 Kč39 Kč2 383 Kč
d25dČEZ3 056 Kč3 417 Kč39 Kč2 645 Kč
d26dČEZ3 056 Kč3 417 Kč39 Kč1 642 Kč
d27dČEZ3 056 Kč3 417 Kč39 Kč2 637 Kč
d57dČEZ3 364 Kč3 499 Kč39 Kč1 356 Kč
d35dČEZ3 237 Kč3 517 Kč39 Kč1 328 Kč
d45dČEZ3 327 Kč3 617 Kč39 Kč1 376 Kč
d56dČEZ3 364 Kč3 499 Kč39 Kč1 376 Kč
d61dČEZ3 372 Kč3 372 Kč39 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč3 372 Kč39 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč3 372 Kč39 Kč2 578 Kč
d25dEG.D3 056 Kč3 417 Kč39 Kč2 744 Kč
d26dEG.D3 056 Kč3 417 Kč39 Kč1 696 Kč
d27dEG.D3 056 Kč3 417 Kč39 Kč2 736 Kč
d57dEG.D3 364 Kč3 499 Kč39 Kč1 361 Kč
d35dEG.D3 237 Kč3 517 Kč39 Kč1 352 Kč
d45dEG.D3 327 Kč3 617 Kč39 Kč1 385 Kč
d56dEG.D3 364 Kč3 499 Kč39 Kč1 385 Kč
d61dEG.D3 372 Kč3 372 Kč39 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč3 919 Kč64 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč3 919 Kč64 Kč2 275 Kč
d25dPRE3 155 Kč4 029 Kč64 Kč2 375 Kč
d26dPRE3 155 Kč4 029 Kč64 Kč1 645 Kč
d27dPRE3 155 Kč4 029 Kč64 Kč2 368 Kč
d57dPRE3 899 Kč4 227 Kč64 Kč1 276 Kč
d35dPRE3 593 Kč4 271 Kč64 Kč1 240 Kč
d45dPRE3 812 Kč4 511 Kč64 Kč1 281 Kč
d56dPRE3 899 Kč4 227 Kč64 Kč1 281 Kč
d61dPRE3 919 Kč3 919 Kč64 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč3 919 Kč64 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč3 919 Kč64 Kč2 383 Kč
d25dČEZ3 155 Kč4 029 Kč64 Kč2 645 Kč
d26dČEZ3 155 Kč4 029 Kč64 Kč1 642 Kč
d27dČEZ3 155 Kč4 029 Kč64 Kč2 637 Kč
d57dČEZ3 899 Kč4 227 Kč64 Kč1 356 Kč
d35dČEZ3 593 Kč4 271 Kč64 Kč1 328 Kč
d45dČEZ3 812 Kč4 511 Kč64 Kč1 376 Kč
d56dČEZ3 899 Kč4 227 Kč64 Kč1 376 Kč
d61dČEZ3 919 Kč3 919 Kč64 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč3 919 Kč64 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč3 919 Kč64 Kč2 578 Kč
d25dEG.D3 155 Kč4 029 Kč64 Kč2 744 Kč
d26dEG.D3 155 Kč4 029 Kč64 Kč1 696 Kč
d27dEG.D3 155 Kč4 029 Kč64 Kč2 736 Kč
d57dEG.D3 899 Kč4 227 Kč64 Kč1 361 Kč
d35dEG.D3 593 Kč4 271 Kč64 Kč1 352 Kč
d45dEG.D3 812 Kč4 511 Kč64 Kč1 385 Kč
d56dEG.D3 899 Kč4 227 Kč64 Kč1 385 Kč
d61dEG.D3 919 Kč3 919 Kč64 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč4 298 Kč64 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč4 298 Kč64 Kč2 275 Kč
d25dPRE4 161 Kč4 310 Kč64 Kč2 375 Kč
d26dPRE4 161 Kč4 310 Kč64 Kč1 645 Kč
d27dPRE4 161 Kč4 310 Kč64 Kč2 368 Kč
d57dPRE4 310 Kč4 310 Kč64 Kč1 276 Kč
d35dPRE4 450 Kč4 450 Kč64 Kč1 240 Kč
d45dPRE4 310 Kč4 310 Kč64 Kč1 281 Kč
d56dPRE4 310 Kč4 310 Kč64 Kč1 281 Kč
d61dPRE4 298 Kč4 298 Kč64 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč4 298 Kč64 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč4 298 Kč64 Kč2 383 Kč
d25dČEZ4 161 Kč4 310 Kč64 Kč2 645 Kč
d26dČEZ4 161 Kč4 310 Kč64 Kč1 642 Kč
d27dČEZ4 161 Kč4 310 Kč64 Kč2 637 Kč
d57dČEZ4 310 Kč4 310 Kč64 Kč1 356 Kč
d35dČEZ4 450 Kč4 450 Kč64 Kč1 328 Kč
d45dČEZ4 310 Kč4 310 Kč64 Kč1 376 Kč
d56dČEZ4 310 Kč4 310 Kč64 Kč1 376 Kč
d61dČEZ4 298 Kč4 298 Kč64 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč4 298 Kč64 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč4 298 Kč64 Kč2 578 Kč
d25dEG.D4 161 Kč4 310 Kč64 Kč2 744 Kč
d26dEG.D4 161 Kč4 310 Kč64 Kč1 696 Kč
d27dEG.D4 161 Kč4 310 Kč64 Kč2 736 Kč
d57dEG.D4 310 Kč4 310 Kč64 Kč1 361 Kč
d35dEG.D4 450 Kč4 450 Kč64 Kč1 352 Kč
d45dEG.D4 310 Kč4 310 Kč64 Kč1 385 Kč
d56dEG.D4 310 Kč4 310 Kč64 Kč1 385 Kč
d61dEG.D4 298 Kč4 298 Kč64 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.