Menu

Pražská energetika, a.s. - Ceník elektřiny

Cena za MWh od 1 000 Kč
 
Snižte vaše výdaje a
neplaťte drahý účet za elektřinu.
 
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
KLASIK 24d01dPRE0 Kč3 176 Kč89 Kč2 656 Kč
KLASIK 24d02dPRE0 Kč3 176 Kč89 Kč2 275 Kč
KOMFORT AKU 8d25dPRE2 364 Kč3 569 Kč89 Kč2 375 Kč
KOMFORT AKU 8d26dPRE2 364 Kč3 569 Kč89 Kč1 645 Kč
KOMFORT KOMBI 16d35dPRE2 605 Kč3 325 Kč89 Kč1 240 Kč
KOMFORT PŘÍMOTOP 20d45dPRE3 034 Kč3 465 Kč89 Kč1 281 Kč
KOMFORT TČ 22d56dPRE2 675 Kč3 072 Kč89 Kč1 281 Kč
KOMFORT VÍKEND 24d61dPRE1 855 Kč3 005 Kč89 Kč3 070 Kč
KLASIK 24d01dČEZ0 Kč3 176 Kč89 Kč2 819 Kč
KLASIK 24d02dČEZ0 Kč3 176 Kč89 Kč2 383 Kč
KOMFORT AKU 8d25dČEZ2 364 Kč3 569 Kč89 Kč2 645 Kč
KOMFORT AKU 8d26dČEZ2 364 Kč3 569 Kč89 Kč1 642 Kč
KOMFORT KOMBI 16d35dČEZ2 605 Kč3 325 Kč89 Kč1 328 Kč
KOMFORT PŘÍMOTOP 20d45dČEZ3 034 Kč3 465 Kč89 Kč1 376 Kč
KOMFORT TČ 22d56dČEZ2 675 Kč3 072 Kč89 Kč1 376 Kč
KOMFORT VKEND 24d61dČEZ1 855 Kč3 005 Kč89 Kč3 550 Kč
KLASIK 24d01dEG.D0 Kč3 176 Kč89 Kč2 926 Kč
KLASIK 24d02dEG.D0 Kč3 176 Kč89 Kč2 578 Kč
KOMFORT AKU 8d25dEG.D2 364 Kč3 569 Kč89 Kč2 744 Kč
KOMFORT AKU 8d26dEG.D2 364 Kč3 569 Kč89 Kč1 696 Kč
KOMFORT KOMBI 16d35dEG.D2 605 Kč3 325 Kč89 Kč1 352 Kč
KOMFORT PŘÍMOTOP 20d45dEG.D3 034 Kč3 465 Kč89 Kč1 385 Kč
KOMFORT TČ 22d56dEG.D2 675 Kč3 072 Kč89 Kč1 385 Kč
KOMFORT VÍKEND 24d61dEG.D1 855 Kč3 005 Kč89 Kč3 711 Kč
KOMFORT AKU 8d27dPRE1 861 Kč3 130 Kč89 Kč2 368 Kč
KOMFORT AKU 8d27dČEZ1 861 Kč3 130 Kč89 Kč2 637 Kč
KOMFORT AKU 8d27dEG.D1 861 Kč3 130 Kč89 Kč2 736 Kč
d57dPRE2 906 Kč3 457 Kč89 Kč1 276 Kč
d57dČEZ2 906 Kč3 457 Kč89 Kč1 356 Kč
d57dEG.D2 906 Kč3 457 Kč89 Kč1 361 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
KOMFORT KLASIK 24d01dPRE0 Kč1 881 Kč79 Kč2 656 Kč
KOMFORT KLASIK 24d02dPRE0 Kč1 881 Kč79 Kč2 275 Kč
KOMFORT AKU 8d25dPRE1 422 Kč2 272 Kč79 Kč2 375 Kč
KOMFORT AKU 8d26dPRE1 422 Kč2 272 Kč79 Kč1 645 Kč
KOMFORT KOMBI 16d35dPRE1 670 Kč2 060 Kč79 Kč1 240 Kč
KOMFORT PŘÍMOTOP 20d45dPRE1 864 Kč2 165 Kč79 Kč1 281 Kč
KOMFORT TČ 22d56dPRE1 685 Kč1 953 Kč79 Kč1 281 Kč
KOMFORT VÍKEND 24d61dPRE1 159 Kč1 878 Kč79 Kč3 070 Kč
KOMFORT KLASIK 24d01dČEZ0 Kč1 881 Kč79 Kč2 819 Kč
KOMFORT KLASIK 24d02dČEZ0 Kč1 881 Kč79 Kč2 383 Kč
KOMFORT AKU 8d25dČEZ1 422 Kč2 272 Kč79 Kč2 645 Kč
KOMFORT AKU 8d26dČEZ1 422 Kč2 272 Kč79 Kč1 642 Kč
KOMFORT KOMBI 16d35dČEZ1 670 Kč2 060 Kč79 Kč1 328 Kč
KOMFORT PŘÍMOTOP 20d45dČEZ1 864 Kč2 165 Kč79 Kč1 376 Kč
KOMFORT TČ 22d56dČEZ1 685 Kč1 953 Kč79 Kč1 376 Kč
KOMFORT VÍKEND 24d61dČEZ1 159 Kč1 878 Kč79 Kč3 550 Kč
KOMFORT KLASIK 24d01dEG.D0 Kč1 881 Kč79 Kč2 926 Kč
KOMFORT KLASIK 24d02dEG.D0 Kč1 881 Kč79 Kč2 578 Kč
KOMFORT AKU 8d25dEG.D1 422 Kč2 272 Kč79 Kč2 744 Kč
KOMFORT AKU 8d26dEG.D1 422 Kč2 272 Kč79 Kč1 696 Kč
KOMFORT KOMBI 16d35dEG.D1 670 Kč2 060 Kč79 Kč1 352 Kč
KOMFORT PŘÍMOTOP 20d45dEG.D1 864 Kč2 165 Kč79 Kč1 385 Kč
KOMFORT TČ 22d56dEG.D1 685 Kč1 953 Kč79 Kč1 385 Kč
KOMFORT VÍKEND 24d61dEG.D1 159 Kč1 878 Kč79 Kč3 711 Kč
KOMFORT AKU 8d27dPRE1 185 Kč1 993 Kč79 Kč2 368 Kč
KOMFORT AKU 8d27dČEZ1 185 Kč1 993 Kč79 Kč2 637 Kč
KOMFORT AKU 8d27dEG.D1 185 Kč1 993 Kč79 Kč2 736 Kč
d57dPRE1 816 Kč2 125 Kč79 Kč1 276 Kč
d57dČEZ1 816 Kč2 125 Kč79 Kč1 356 Kč
d57dEG.D1 816 Kč2 125 Kč79 Kč1 361 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 814 Kč79 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč1 814 Kč79 Kč2 275 Kč
d25dPRE1 375 Kč2 243 Kč79 Kč2 375 Kč
d26dPRE1 375 Kč2 243 Kč79 Kč1 645 Kč
d27dPRE1 375 Kč2 243 Kč79 Kč2 368 Kč
d57dPRE1 812 Kč2 104 Kč79 Kč1 276 Kč
d35dPRE1 559 Kč2 026 Kč79 Kč1 240 Kč
d45dPRE1 858 Kč2 142 Kč79 Kč1 281 Kč
d56dPRE1 648 Kč1 910 Kč79 Kč1 281 Kč
d01dČEZ0 Kč1 814 Kč79 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč1 814 Kč79 Kč2 383 Kč
d25dČEZ1 375 Kč2 243 Kč79 Kč2 645 Kč
d26dČEZ1 375 Kč2 243 Kč79 Kč1 642 Kč
d27dČEZ1 375 Kč2 243 Kč79 Kč2 637 Kč
d57dČEZ1 812 Kč2 104 Kč79 Kč1 356 Kč
d35dČEZ1 559 Kč2 026 Kč79 Kč1 328 Kč
d45dČEZ1 858 Kč2 142 Kč79 Kč1 376 Kč
d56dČEZ1 648 Kč1 910 Kč79 Kč1 376 Kč
d01dEG.D0 Kč1 814 Kč79 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč1 814 Kč79 Kč2 578 Kč
d25dEG.D1 375 Kč2 243 Kč79 Kč2 744 Kč
d26dEG.D1 375 Kč2 243 Kč79 Kč1 696 Kč
d27dEG.D1 375 Kč2 243 Kč79 Kč2 736 Kč
d57dEG.D1 812 Kč2 104 Kč79 Kč1 361 Kč
d35dEG.D1 559 Kč2 026 Kč79 Kč1 352 Kč
d45dEG.D1 858 Kč2 142 Kč79 Kč1 385 Kč
d56dEG.D1 648 Kč1 910 Kč79 Kč1 385 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč3 127 Kč89 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč3 127 Kč89 Kč2 275 Kč
d25dPRE2 364 Kč3 780 Kč89 Kč2 375 Kč
d26dPRE2 364 Kč3 780 Kč89 Kč1 645 Kč
d27dPRE1 970 Kč3 315 Kč89 Kč2 368 Kč
d57dPRE3 020 Kč3 531 Kč89 Kč1 276 Kč
d35dPRE2 709 Kč3 454 Kč89 Kč1 240 Kč
d45dPRE3 098 Kč3 599 Kč89 Kč1 281 Kč
d56dPRE2 779 Kč3 192 Kč89 Kč1 281 Kč
d61dPRE1 927 Kč3 124 Kč89 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč3 127 Kč89 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč3 127 Kč89 Kč2 383 Kč
d25dČEZ2 364 Kč3 780 Kč89 Kč2 645 Kč
d26dČEZ2 364 Kč3 780 Kč89 Kč1 642 Kč
d27dČEZ1 970 Kč3 315 Kč89 Kč2 637 Kč
d57dČEZ3 020 Kč3 531 Kč89 Kč1 356 Kč
d35dČEZ2 709 Kč3 454 Kč89 Kč1 328 Kč
d45dČEZ3 098 Kč3 599 Kč89 Kč1 376 Kč
d56dČEZ2 779 Kč3 192 Kč89 Kč1 376 Kč
d61dČEZ1 927 Kč3 124 Kč89 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč3 127 Kč89 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč3 127 Kč89 Kč2 578 Kč
d25dEG.D2 364 Kč3 780 Kč89 Kč2 744 Kč
d26dEG.D2 364 Kč3 780 Kč89 Kč1 696 Kč
d27dEG.D1 970 Kč3 315 Kč89 Kč2 736 Kč
d57dEG.D3 020 Kč3 531 Kč89 Kč1 361 Kč
d35dEG.D2 709 Kč3 454 Kč89 Kč1 352 Kč
d45dEG.D3 098 Kč3 599 Kč89 Kč1 385 Kč
d56dEG.D2 779 Kč3 192 Kč89 Kč1 385 Kč
d61dEG.D1 927 Kč3 124 Kč89 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 949 Kč0 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč1 949 Kč0 Kč2 275 Kč
d01dČEZ0 Kč1 949 Kč0 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč1 949 Kč0 Kč2 383 Kč
d01dEG.D0 Kč1 949 Kč0 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč1 949 Kč0 Kč2 578 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 500 Kč69 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč1 500 Kč69 Kč2 275 Kč
d25dPRE1 100 Kč1 850 Kč69 Kč2 375 Kč
d26dPRE1 100 Kč1 850 Kč69 Kč1 645 Kč
d57dPRE1 505 Kč1 760 Kč69 Kč1 276 Kč
d45dPRE1 516 Kč1 760 Kč69 Kč1 281 Kč
d01dČEZ0 Kč1 500 Kč69 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč1 500 Kč69 Kč2 383 Kč
d25dČEZ1 100 Kč1 850 Kč69 Kč2 645 Kč
d26dČEZ1 100 Kč1 850 Kč69 Kč1 642 Kč
d57dČEZ1 505 Kč1 760 Kč69 Kč1 356 Kč
d45dČEZ1 516 Kč1 760 Kč69 Kč1 376 Kč
d01dEG.D0 Kč1 500 Kč69 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč1 500 Kč69 Kč2 578 Kč
d25dEG.D1 100 Kč1 850 Kč69 Kč2 744 Kč
d26dEG.D1 100 Kč1 850 Kč69 Kč1 696 Kč
d57dEG.D1 505 Kč1 760 Kč69 Kč1 361 Kč
d45dEG.D1 516 Kč1 760 Kč69 Kč1 385 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 510 Kč69 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč1 510 Kč69 Kč2 275 Kč
d25dPRE1 106 Kč1 858 Kč69 Kč2 375 Kč
d26dPRE1 106 Kč1 858 Kč69 Kč1 645 Kč
d57dPRE1 521 Kč1 780 Kč69 Kč1 276 Kč
d45dPRE1 533 Kč1 780 Kč69 Kč1 281 Kč
d01dČEZ0 Kč1 510 Kč69 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč1 510 Kč69 Kč2 383 Kč
d25dČEZ1 106 Kč1 858 Kč69 Kč2 645 Kč
d26dČEZ1 106 Kč1 858 Kč69 Kč1 642 Kč
d57dČEZ1 521 Kč1 780 Kč69 Kč1 356 Kč
d45dČEZ1 533 Kč1 780 Kč69 Kč1 376 Kč
d01dEG.D0 Kč1 510 Kč69 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč1 510 Kč69 Kč2 578 Kč
d25dEG.D1 106 Kč1 858 Kč69 Kč2 744 Kč
d26dEG.D1 106 Kč1 858 Kč69 Kč1 696 Kč
d57dEG.D1 521 Kč1 780 Kč69 Kč1 361 Kč
d45dEG.D1 533 Kč1 780 Kč69 Kč1 385 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč3 273 Kč89 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč3 273 Kč89 Kč2 275 Kč
d25dPRE2 474 Kč3 953 Kč89 Kč2 375 Kč
d26dPRE2 474 Kč3 953 Kč89 Kč1 645 Kč
d27dPRE2 062 Kč3 468 Kč89 Kč2 368 Kč
d57dPRE3 160 Kč3 698 Kč89 Kč1 276 Kč
d35dPRE3 090 Kč3 811 Kč89 Kč1 240 Kč
d45dPRE3 243 Kč3 767 Kč89 Kč1 281 Kč
d56dPRE3 160 Kč3 698 Kč89 Kč1 281 Kč
d61dPRE2 017 Kč3 268 Kč89 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč3 273 Kč89 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč3 273 Kč89 Kč2 383 Kč
d25dČEZ2 474 Kč3 953 Kč89 Kč2 645 Kč
d26dČEZ2 474 Kč3 953 Kč89 Kč1 642 Kč
d27dČEZ2 062 Kč3 468 Kč89 Kč2 637 Kč
d57dČEZ3 160 Kč3 698 Kč89 Kč1 356 Kč
d35dČEZ3 090 Kč3 811 Kč89 Kč1 328 Kč
d45dČEZ3 243 Kč3 767 Kč89 Kč1 376 Kč
d56dČEZ3 160 Kč3 698 Kč89 Kč1 376 Kč
d61dČEZ2 017 Kč3 268 Kč89 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč3 273 Kč89 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč3 273 Kč89 Kč2 578 Kč
d25dEG.D2 474 Kč3 953 Kč89 Kč2 744 Kč
d26dEG.D2 474 Kč3 953 Kč89 Kč1 696 Kč
d27dEG.D2 062 Kč3 468 Kč89 Kč2 736 Kč
d57dEG.D3 160 Kč3 698 Kč89 Kč1 361 Kč
d35dEG.D3 090 Kč3 811 Kč89 Kč1 352 Kč
d45dEG.D3 243 Kč3 767 Kč89 Kč1 385 Kč
d56dEG.D3 160 Kč3 698 Kč89 Kč1 385 Kč
d61dEG.D2 017 Kč3 268 Kč89 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Dodavatel poslední instance (DPI)

Cena elektřiny pro domácnost    Cena elektřiny pro podnikatele
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč4 220 Kč193 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč4 220 Kč193 Kč2 275 Kč
d25dPRE3 041 Kč4 859 Kč193 Kč2 375 Kč
d26dPRE3 041 Kč4 859 Kč193 Kč1 645 Kč
d27dPRE2 948 Kč4 956 Kč193 Kč2 368 Kč
d57dPRE3 950 Kč4 622 Kč193 Kč1 276 Kč
d35dPRE3 792 Kč4 665 Kč193 Kč1 240 Kč
d45dPRE4 032 Kč4 686 Kč193 Kč1 281 Kč
d56dPRE4 043 Kč4 729 Kč193 Kč1 281 Kč
d61dPRE3 222 Kč5 218 Kč193 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč4 220 Kč193 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč4 220 Kč193 Kč2 383 Kč
d25dČEZ3 041 Kč4 859 Kč193 Kč2 645 Kč
d26dČEZ3 041 Kč4 859 Kč193 Kč1 642 Kč
d27dČEZ2 948 Kč4 956 Kč193 Kč2 637 Kč
d57dČEZ3 950 Kč4 622 Kč193 Kč1 356 Kč
d35dČEZ3 792 Kč4 665 Kč193 Kč1 328 Kč
d45dČEZ4 032 Kč4 686 Kč193 Kč1 376 Kč
d56dČEZ4 043 Kč4 729 Kč193 Kč1 376 Kč
d61dČEZ3 222 Kč5 218 Kč193 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč4 220 Kč193 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč4 220 Kč193 Kč2 578 Kč
d25dEG.D3 041 Kč4 859 Kč193 Kč2 744 Kč
d26dEG.D3 041 Kč4 859 Kč193 Kč1 696 Kč
d27dEG.D2 948 Kč4 956 Kč193 Kč2 736 Kč
d57dEG.D3 950 Kč4 622 Kč193 Kč1 361 Kč
d35dEG.D3 792 Kč4 665 Kč193 Kč1 352 Kč
d45dEG.D4 032 Kč4 686 Kč193 Kč1 385 Kč
d56dEG.D4 043 Kč4 729 Kč193 Kč1 385 Kč
d61dEG.D3 222 Kč5 218 Kč193 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.