Menu

Pražská energetika, a.s. - Ceník elektřiny

Cena za MWh od 926 Kč
 
Snižte vaše výdaje a
neplaťte drahý účet za elektřinu.
 

PRE PROUD Komfort ( Platný od 1.1.2021)

Cena elektřiny pro domácnost    Cena elektřiny pro podnikatele
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
KOMFORT + GARANTd01dPRE0 Kč1 631 Kč79 Kč2 645 Kč
KOMFORT + GARANTd02dPRE0 Kč1 631 Kč79 Kč2 246 Kč
KOMFORT AKU 8d25dPRE1 128 Kč1 897 Kč79 Kč2 365 Kč
KOMFORT AKU 8d26dPRE1 128 Kč1 897 Kč79 Kč1 634 Kč
KOMFORT KOMBI 16d35dPRE1 316 Kč1 737 Kč79 Kč1 223 Kč
KOMFORT PŘÍMOTOP 20d45dPRE1 585 Kč1 842 Kč79 Kč1 249 Kč
KOMFORT PŘÍMOTOP 20d46dPRE1 585 Kč1 842 Kč79 Kč1 249 Kč
KOMFORT TČ 22d55dPRE1 397 Kč1 633 Kč79 Kč1 249 Kč
KOMFORT TČ 22d56dPRE1 397 Kč1 633 Kč79 Kč1 249 Kč
KOMFORT VÍKEND 24d61dPRE969 Kč1 570 Kč79 Kč3 078 Kč
KOMFORT + GARANTd01dČEZ0 Kč1 631 Kč79 Kč2 806 Kč
KOMFORT + GARANTd02dČEZ0 Kč1 631 Kč79 Kč2 352 Kč
KOMFORT AKU 8d25dČEZ1 128 Kč1 897 Kč79 Kč2 584 Kč
KOMFORT AKU 8d26dČEZ1 128 Kč1 897 Kč79 Kč1 586 Kč
KOMFORT KOMBI 16d35dČEZ1 316 Kč1 737 Kč79 Kč1 267 Kč
KOMFORT PŘÍMOTOP 20d45dČEZ1 585 Kč1 842 Kč79 Kč1 318 Kč
KOMFORT PŘÍMOTOP 20d46dČEZ1 585 Kč1 842 Kč79 Kč1 318 Kč
KOMFORT TČ 22d55dČEZ1 397 Kč1 633 Kč79 Kč1 318 Kč
KOMFORT TČ 22d56dČEZ1 397 Kč1 633 Kč79 Kč1 318 Kč
KOMFORT VÍKEND 24d61dČEZ969 Kč1 570 Kč79 Kč3 495 Kč
KOMFORT + GARANTd01dEG.D0 Kč1 631 Kč79 Kč2 870 Kč
KOMFORT + GARANTd02dEG.D0 Kč1 631 Kč79 Kč2 511 Kč
KOMFORT AKU 8d25dEG.D1 128 Kč1 897 Kč79 Kč2 642 Kč
KOMFORT AKU 8d26dEG.D1 128 Kč1 897 Kč79 Kč1 619 Kč
KOMFORT KOMBI 16d35dEG.D1 316 Kč1 737 Kč79 Kč1 278 Kč
KOMFORT PŘÍMOTOP 20d45dEG.D1 585 Kč1 842 Kč79 Kč1 313 Kč
KOMFORT PŘÍMOTOP 20d46dEG.D1 585 Kč1 842 Kč79 Kč1 313 Kč
KOMFORT TČ 22d55dEG.D1 397 Kč1 633 Kč79 Kč1 313 Kč
KOMFORT TČ 22d56dEG.D1 397 Kč1 633 Kč79 Kč1 313 Kč
KOMFORT VÍKEND 24d61dEG.D969 Kč1 570 Kč79 Kč3 617 Kč
KOMFORT AKU 8d27dPRE1 128 Kč1 897 Kč79 Kč2 365 Kč
KOMFORT AKU 8d27dČEZ1 128 Kč1 897 Kč79 Kč2 584 Kč
KOMFORT AKU 8d27dEG.D1 128 Kč1 897 Kč79 Kč2 642 Kč
d57dPRE1 545 Kč1 806 Kč79 Kč1 236 Kč
d57dČEZ1 545 Kč1 806 Kč79 Kč1 244 Kč
d57dEG.D1 545 Kč1 806 Kč79 Kč1 262 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

PRE PROUD Universal (platný od 1.1.2021)

Cena elektřiny pro domácnost    Cena elektřiny pro podnikatele
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
KOMFORT KLASIK 24d01dPRE0 Kč1 594 Kč79 Kč2 645 Kč
KOMFORT KLASIK 24d02dPRE0 Kč1 594 Kč79 Kč2 246 Kč
KOMFORT AKU 8d25dPRE1 185 Kč1 993 Kč79 Kč2 365 Kč
KOMFORT AKU 8d26dPRE1 185 Kč1 993 Kč79 Kč1 634 Kč
KOMFORT KOMBI 16d35dPRE1 358 Kč1 791 Kč79 Kč1 223 Kč
KOMFORT PŘÍMOTOP 20d45dPRE1 635 Kč1 899 Kč79 Kč1 249 Kč
KOMFORT PŘÍMOTOP 20d46dPRE1 635 Kč1 899 Kč79 Kč1 249 Kč
KOMFORT TČ 22d55dPRE1 440 Kč1 684 Kč79 Kč1 249 Kč
KOMFORT TČ 22d56dPRE1 440 Kč1 684 Kč79 Kč1 249 Kč
KOMFORT VÍKEND 24d61dPRE999 Kč1 619 Kč79 Kč3 078 Kč
KOMFORT KLASIK 24d01dČEZ0 Kč1 594 Kč79 Kč2 806 Kč
KOMFORT KLASIK 24d02dČEZ0 Kč1 594 Kč79 Kč2 352 Kč
KOMFORT AKU 8d25dČEZ1 185 Kč1 993 Kč79 Kč2 584 Kč
KOMFORT AKU 8d26dČEZ1 185 Kč1 993 Kč79 Kč1 586 Kč
KOMFORT KOMBI 16d35dČEZ1 358 Kč1 791 Kč79 Kč1 267 Kč
KOMFORT PŘÍMOTOP 20d45dČEZ1 635 Kč1 899 Kč79 Kč1 318 Kč
KOMFORT PŘÍMOTOP 20d46dČEZ1 635 Kč1 899 Kč79 Kč1 318 Kč
KOMFORT TČ 22d55dČEZ1 440 Kč1 684 Kč79 Kč1 318 Kč
KOMFORT TČ 22d56dČEZ1 440 Kč1 684 Kč79 Kč1 318 Kč
KOMFORT VÍKEND 24d61dČEZ999 Kč1 619 Kč79 Kč3 495 Kč
KOMFORT KLASIK 24d01dEG.D0 Kč1 594 Kč79 Kč2 870 Kč
KOMFORT KLASIK 24d02dEG.D0 Kč1 594 Kč79 Kč2 511 Kč
KOMFORT AKU 8d25dEG.D1 185 Kč1 993 Kč79 Kč2 642 Kč
KOMFORT AKU 8d26dEG.D1 185 Kč1 993 Kč79 Kč1 619 Kč
KOMFORT KOMBI 16d35dEG.D1 358 Kč1 791 Kč79 Kč1 278 Kč
KOMFORT PŘÍMOTOP 20d45dEG.D1 635 Kč1 899 Kč79 Kč1 313 Kč
KOMFORT PŘÍMOTOP 20d46dEG.D1 635 Kč1 899 Kč79 Kč1 313 Kč
KOMFORT TČ 22d55dEG.D1 440 Kč1 684 Kč79 Kč1 313 Kč
KOMFORT TČ 22d56dEG.D1 440 Kč1 684 Kč79 Kč1 313 Kč
KOMFORT VÍKEND 24d61dEG.D999 Kč1 619 Kč79 Kč3 617 Kč
KOMFORT AKU 8d27dPRE1 185 Kč1 993 Kč79 Kč2 365 Kč
KOMFORT AKU 8d27dČEZ1 138 Kč1 714 Kč79 Kč2 584 Kč
KOMFORT AKU 8d27dEG.D1 138 Kč1 714 Kč79 Kč2 642 Kč
d57dPRE1 593 Kč1 864 Kč79 Kč1 236 Kč
d57dČEZ1 529 Kč1 789 Kč79 Kč1 244 Kč
d57dEG.D1 529 Kč1 789 Kč79 Kč1 262 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 292 Kč79 Kč2 645 Kč
d02dPRE0 Kč1 292 Kč79 Kč2 246 Kč
d25dPRE926 Kč1 530 Kč79 Kč2 365 Kč
d26dPRE926 Kč1 530 Kč79 Kč1 634 Kč
d27dPRE926 Kč1 530 Kč79 Kč2 365 Kč
d57dPRE1 231 Kč1 433 Kč79 Kč1 236 Kč
d35dPRE1 055 Kč1 379 Kč79 Kč1 223 Kč
d45dPRE1 262 Kč1 460 Kč79 Kč1 249 Kč
d56dPRE1 117 Kč1 299 Kč79 Kč1 249 Kč
d01dČEZ0 Kč1 292 Kč79 Kč2 806 Kč
d02dČEZ0 Kč1 292 Kč79 Kč2 352 Kč
d25dČEZ926 Kč1 530 Kč79 Kč2 584 Kč
d26dČEZ926 Kč1 530 Kč79 Kč1 586 Kč
d27dČEZ926 Kč1 530 Kč79 Kč2 584 Kč
d57dČEZ1 231 Kč1 433 Kč79 Kč1 244 Kč
d35dČEZ1 055 Kč1 379 Kč79 Kč1 267 Kč
d45dČEZ1 262 Kč1 460 Kč79 Kč1 318 Kč
d56dČEZ1 117 Kč1 299 Kč79 Kč1 318 Kč
d01dEG.D0 Kč1 292 Kč79 Kč2 870 Kč
d02dEG.D0 Kč1 292 Kč79 Kč2 511 Kč
d25dEG.D926 Kč1 530 Kč79 Kč2 642 Kč
d26dEG.D926 Kč1 530 Kč79 Kč1 619 Kč
d27dEG.D926 Kč1 530 Kč79 Kč2 642 Kč
d57dEG.D1 231 Kč1 433 Kč79 Kč1 262 Kč
d35dEG.D1 055 Kč1 379 Kč79 Kč1 278 Kč
d45dEG.D1 262 Kč1 460 Kč79 Kč1 313 Kč
d56dEG.D1 117 Kč1 299 Kč79 Kč1 313 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 597 Kč79 Kč2 645 Kč
d02dPRE0 Kč1 597 Kč79 Kč2 246 Kč
d25dPRE1 187 Kč1 997 Kč79 Kč2 365 Kč
d26dPRE1 187 Kč1 997 Kč79 Kč1 634 Kč
d27dPRE1 187 Kč1 997 Kč79 Kč2 365 Kč
d57dPRE1 596 Kč1 866 Kč79 Kč1 236 Kč
d35dPRE1 360 Kč1 794 Kč79 Kč1 223 Kč
d45dPRE1 637 Kč1 902 Kč79 Kč1 249 Kč
d46dPRE1 637 Kč1 902 Kč79 Kč1 249 Kč
d55dPRE1 443 Kč1 687 Kč79 Kč1 249 Kč
d56dPRE1 443 Kč1 687 Kč79 Kč1 249 Kč
d61dPRE1 001 Kč1 622 Kč79 Kč3 078 Kč
d01dČEZ0 Kč1 597 Kč79 Kč2 806 Kč
d02dČEZ0 Kč1 597 Kč79 Kč2 352 Kč
d25dČEZ1 187 Kč1 997 Kč79 Kč2 584 Kč
d26dČEZ1 187 Kč1 997 Kč79 Kč1 586 Kč
d27dČEZ1 187 Kč1 997 Kč79 Kč2 584 Kč
d57dČEZ1 596 Kč1 866 Kč79 Kč1 244 Kč
d35dČEZ1 360 Kč1 794 Kč79 Kč1 267 Kč
d45dČEZ1 637 Kč1 902 Kč79 Kč1 318 Kč
d46dČEZ1 637 Kč1 902 Kč79 Kč1 318 Kč
d55dČEZ1 443 Kč1 687 Kč79 Kč1 318 Kč
d56dČEZ1 443 Kč1 687 Kč79 Kč1 318 Kč
d61dČEZ1 001 Kč1 622 Kč79 Kč3 495 Kč
d01dEG.D0 Kč1 597 Kč79 Kč2 870 Kč
d02dEG.D0 Kč1 597 Kč79 Kč2 511 Kč
d25dEG.D1 187 Kč1 997 Kč79 Kč2 642 Kč
d26dEG.D1 187 Kč1 997 Kč79 Kč1 619 Kč
d27dEG.D1 187 Kč1 997 Kč79 Kč2 642 Kč
d57dEG.D1 596 Kč1 866 Kč79 Kč1 262 Kč
d35dEG.D1 360 Kč1 794 Kč79 Kč1 278 Kč
d45dEG.D1 637 Kč1 902 Kč79 Kč1 313 Kč
d46dEG.D1 637 Kč1 902 Kč79 Kč1 313 Kč
d55dEG.D1 443 Kč1 687 Kč79 Kč1 313 Kč
d56dEG.D1 443 Kč1 687 Kč79 Kč1 313 Kč
d61dEG.D1 001 Kč1 622 Kč79 Kč3 617 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Komfort + GARANT (platnost od 1.1.2021)

Cena elektřiny pro domácnost    Cena elektřiny pro podnikatele
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 949 Kč0 Kč2 645 Kč
d02dPRE0 Kč1 949 Kč0 Kč2 246 Kč
d01dČEZ0 Kč1 949 Kč0 Kč2 806 Kč
d02dČEZ0 Kč1 949 Kč0 Kč2 352 Kč
d01dEG.D0 Kč1 949 Kč0 Kč2 870 Kč
d02dEG.D0 Kč1 949 Kč0 Kč2 511 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Komfort + Neo3 (platný od 1.1.2020)

Cena elektřiny pro domácnost    Cena elektřiny pro podnikatele
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 500 Kč69 Kč2 645 Kč
d02dPRE0 Kč1 500 Kč69 Kč2 246 Kč
d25dPRE1 100 Kč1 850 Kč69 Kč2 365 Kč
d26dPRE1 100 Kč1 850 Kč69 Kč1 634 Kč
d57dPRE1 505 Kč1 760 Kč69 Kč1 236 Kč
d45dPRE1 516 Kč1 760 Kč69 Kč1 249 Kč
d46dPRE1 516 Kč1 760 Kč69 Kč1 249 Kč
d01dČEZ0 Kč1 500 Kč69 Kč2 806 Kč
d02dČEZ0 Kč1 500 Kč69 Kč2 352 Kč
d25dČEZ1 100 Kč1 850 Kč69 Kč2 584 Kč
d26dČEZ1 100 Kč1 850 Kč69 Kč1 586 Kč
d57dČEZ1 505 Kč1 760 Kč69 Kč1 244 Kč
d45dČEZ1 516 Kč1 760 Kč69 Kč1 318 Kč
d46dČEZ1 516 Kč1 760 Kč69 Kč1 318 Kč
d01dEG.D0 Kč1 500 Kč69 Kč2 870 Kč
d02dEG.D0 Kč1 500 Kč69 Kč2 511 Kč
d25dEG.D1 100 Kč1 850 Kč69 Kč2 642 Kč
d26dEG.D1 100 Kč1 850 Kč69 Kč1 619 Kč
d57dEG.D1 505 Kč1 760 Kč69 Kč1 262 Kč
d45dEG.D1 516 Kč1 760 Kč69 Kč1 313 Kč
d46dEG.D1 516 Kč1 760 Kč69 Kč1 313 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Komfort + Neo2 (platný od 1.1.2020)

Cena elektřiny pro domácnost    Cena elektřiny pro podnikatele
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 510 Kč69 Kč2 645 Kč
d02dPRE0 Kč1 510 Kč69 Kč2 246 Kč
d25dPRE1 106 Kč1 858 Kč69 Kč2 365 Kč
d26dPRE1 106 Kč1 858 Kč69 Kč1 634 Kč
d57dPRE1 521 Kč1 780 Kč69 Kč1 236 Kč
d45dPRE1 533 Kč1 780 Kč69 Kč1 249 Kč
d46dPRE1 533 Kč1 780 Kč69 Kč1 249 Kč
d01dČEZ0 Kč1 510 Kč69 Kč2 806 Kč
d02dČEZ0 Kč1 510 Kč69 Kč2 352 Kč
d25dČEZ1 106 Kč1 858 Kč69 Kč2 584 Kč
d26dČEZ1 106 Kč1 858 Kč69 Kč1 586 Kč
d57dČEZ1 521 Kč1 780 Kč69 Kč1 244 Kč
d45dČEZ1 533 Kč1 780 Kč69 Kč1 318 Kč
d46dČEZ1 533 Kč1 780 Kč69 Kč1 318 Kč
d01dEG.D0 Kč1 510 Kč69 Kč2 870 Kč
d02dEG.D0 Kč1 510 Kč69 Kč2 511 Kč
d25dEG.D1 106 Kč1 858 Kč69 Kč2 642 Kč
d26dEG.D1 106 Kč1 858 Kč69 Kč1 619 Kč
d57dEG.D1 521 Kč1 780 Kč69 Kč1 262 Kč
d45dEG.D1 533 Kč1 780 Kč69 Kč1 313 Kč
d46dEG.D1 533 Kč1 780 Kč69 Kč1 313 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.