Menu

Teplárny Brno, a.s. - Ceník elektřiny

Cena za MWh od 1 000 Kč

Ceníky elektřiny Teplárny Brno, a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

 
Snižte vaše výdaje a
neplaťte drahý účet za elektřinu.
 
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč5 599 Kč50 Kč2 161 Kč
d02dPRE0 Kč5 599 Kč50 Kč1 780 Kč
d25dPRE5 599 Kč5 599 Kč50 Kč1 880 Kč
d26dPRE5 599 Kč5 599 Kč50 Kč1 150 Kč
d27dPRE5 599 Kč5 599 Kč50 Kč1 873 Kč
d57dPRE5 599 Kč5 599 Kč50 Kč781 Kč
d35dPRE5 599 Kč5 599 Kč50 Kč745 Kč
d45dPRE5 599 Kč5 599 Kč50 Kč786 Kč
d56dPRE5 599 Kč5 599 Kč50 Kč786 Kč
d61dPRE5 599 Kč5 599 Kč50 Kč2 575 Kč
d01dČEZ0 Kč5 599 Kč50 Kč2 324 Kč
d02dČEZ0 Kč5 599 Kč50 Kč1 888 Kč
d25dČEZ5 599 Kč5 599 Kč50 Kč2 150 Kč
d26dČEZ5 599 Kč5 599 Kč50 Kč1 147 Kč
d27dČEZ5 599 Kč5 599 Kč50 Kč2 142 Kč
d57dČEZ5 599 Kč5 599 Kč50 Kč861 Kč
d35dČEZ5 599 Kč5 599 Kč50 Kč833 Kč
d45dČEZ5 599 Kč5 599 Kč50 Kč881 Kč
d56dČEZ5 599 Kč5 599 Kč50 Kč881 Kč
d61dČEZ5 599 Kč5 599 Kč50 Kč3 055 Kč
d01dEG.D0 Kč5 599 Kč50 Kč2 431 Kč
d02dEG.D0 Kč5 599 Kč50 Kč2 083 Kč
d25dEG.D5 599 Kč5 599 Kč50 Kč2 249 Kč
d26dEG.D5 599 Kč5 599 Kč50 Kč1 201 Kč
d27dEG.D5 599 Kč5 599 Kč50 Kč2 241 Kč
d57dEG.D5 599 Kč5 599 Kč50 Kč866 Kč
d35dEG.D5 599 Kč5 599 Kč50 Kč857 Kč
d45dEG.D5 599 Kč5 599 Kč50 Kč890 Kč
d56dEG.D5 599 Kč5 599 Kč50 Kč890 Kč
d61dEG.D5 599 Kč5 599 Kč50 Kč3 216 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.