Menu

Plyn

Ceny plynu rok od roku rostou, přesto lze sjednat výhodněji. A to změnou dodavatele. Nejlepší představu o tom, pro jakého oddavatele se rozhodnout získáte porovnáním online - všech českých dodavatelů plynu. Spotřeba každé domácnosti je jiná, někdo více topí přes den, někdo večer. Právě proto, je potřeba se zaměřit na konkrétní slevové nabídky jednotlivých dodavatelů a především je třeba si dát pozor na přemrštěné nabídky některých nesolidních dodavatelů.

Číslo odběrného místa

Slouží k přesné identifikaci konkrétního odběrného místa. Díky tomuto označení je ihned jasno v tom, o jakou domácnost anebo většího soukromého odběratele plynu se jedná. Číslo odběrného místa je velmi důležité jak ...

Číst více >

Odběrné plynové zařízení

Odběrné plynové zařízení (OPZ) začíná hlavním uzávěrem plynu a končí plynovými spotřebiči. Součástí OPZ jsou, kromě hlavního uzávěru, domovní regulátor tlaku plynu, domovní plynovod, regulátory před plynoměry ...

Číst více >

Typ měření

Rozlišujeme tři typy měření: A - průběhové měření s možností zaručeného dálkového přenosu odečtených dat standardně u odběrů nad 2.100 Mwh/rok, B - průběhové měření bez dálkového přenosu dat u odběrů 2...

Číst více >

Distributoři zemního plynu

Distributor je držitel licence na distribuci plynu. Provozuje distribuční soustavu, která je zřizována ve veřejném zájmu. Jedná se o právnickou osobu, nezávislou na obchodníkovi s plynem. Svoji činnost provozuje na konkrétním ...

Číst více >

Plynoměr

Plynoměr je měřící zařízení, kterým je povinen vybavit odběrná místa zákazníků provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy, pokud je odběrné místo připojeno k přepravní soustavě. Odečty...

Číst více >

Plánovaná roční spotřeba - plyn

Doplňte předpokládanou výši Vašeho ročního odběru plynu (pro přepočet m3 na kWh platí vzorec 1m3 = 10,55 kWh). Pokud nehodláte výrazným způsobem změnit charakter odběru, opište hodnotu ze své faktury od stávajícího d...

Číst více >

Výrobní číslo plynoměru

Číslice, která je vyražena nebo nalepena na každém plynoměru. Tato číslice jednoznačně poukazuje na původ plynoměru a na to, že se jedná o skutečný originál plynoměru, který bude bezpečný a přesný.  

Číst více >