Menu

Předdůchody: Odpovědi na nejčastěji kladené otázky

Aktualizováno dne 29.11.2021

Zajímá vás, co je to předdůchod? Jak funguje? Jaké podmínky musíte splňovat, abyste ho mohli začít čerpat? Odpovědi na tyto a další otázky najdete přehledně v našem článku.

Předdůchody: Odpovědi na nejčastěji kladené otázky
13 minut čtení
Penze

Pokud byste rádi využili možnost odejít do důchodu dříve, ale nevíte, jak na to, projděte si tento seznam nejčastěji kladených dotazů na téma předdůchod. Ovšem pozor na pletení si pojmů - předdůchod není to samé jako předčasný důchod!

babička s vnoučaty

Co je to předdůchod?

Od roku 2013 funguje mechanismus dávek, tzv. předdůchodů, které umožňují osobám ve věku blízkém důchodovému věku řešit finanční zabezpečení z úspor v systému doplňkového penzijního spoření, který je součástí penzijního systému. Na rozdíl od předčasného důchodu tedy čerpá předdůchod peníze z vlastních úspor, nikoli od státu.

Právě lidé blízcí důchodovému věku hledají hůře uplatnění na trhu práce, snižuje se schopnost jejich rekvalifikace nebo více trpí zdravotními problémy, které však nemusí zakládat nárok na invalidní důchod. Z tohoto důvodu se uchylují k čerpání předdůchodu.

s dědou v garáži

Co předdůchod umožňuje?

  • Čerpat úspory z doplňkového penzijního spoření o několik let dříve, aniž byste ztratili nárok na výplatu státního příspěvku.
  • Být státním pojištěncem, a tedy nemuset platit zdravotní pojištění.
  • Zachovat výši nároku na starobní důchod (nárok nebude krácen jako u odchodu do předčasného důchodu).
  • Neodcházet do předčasného důchodu.

60 narozeniny

V kolika letech budu mít nárok na předdůchod?

Nejdříve 5 let před důchodovým věkem, který je potřebný pro vznik nároku na starobní důchod. Pro ženy platí důchodový věk jako u mužů stejného data narození. Nezáleží zde na počtu vychovaných dětí - pro všechny platí plošně hranice 65 let pro odchod do důchodu. Do předdůchodu je tedy možné odejít nejdříve v 60 letech.

předdůchod

Odkud bude předdůchod čerpán?

Z uspořených prostředků na účtu v systému doplňkového penzijního spoření. Tyto prostředky budou zahrnovat veškeré příspěvky účastníka, státní příspěvky, příspěvky zaměstnavatele a jejich zhodnocení.

Tip! Modelové srovnání penzijního spoření od různých společností najdete zde:
Modelové srovnání penzijního připojištění

na horách

Kolik musím mít uspořeno na předdůchod?

Je potřeba mít takovou částku, která umožní vyplácet měsíční dávku alespoň ve výši 30 % průměrné mzdy, a to po dobu alespoň dvou let. Za současných podmínek by se jednalo o měsíční částku 10 384 Kč. Celkem byste tedy měli mít naspořeno minimálně:

Délka čerpání předdůchodu Minimální naspořená částka
2 roky 249 216 Kč
3 roky 373 824 Kč
4 roky 498 432 Kč
5 let 623 040 Kč

babička v kuchyni

Jaké další podmínky musím splnit?

  • Výplata dávek musí být sjednána měsíčně, v neklesající výši bez možnosti výplatu přerušit nebo pozastavit, a výplata bude rozvržena tak, aby trvala souvisle minimálně dva roky v pětiletém období před dosažením důchodového věku podle zákona o důchodovém pojištění.
  • Výhody v systému veřejného zdravotního pojištění (status státního pojištěnce) a důchodového pojištění (nekrácení výše starobního důchodu) budou platit do okamžiku dosažení důchodového věku.
  • Je rovněž nutné dodržet podmínku minimální spořicí doby, tj. 5 let.
  • Pokud účastník přejde z transformovaného fondu do účastnického fondu v rámci DPS za účelem pobírání dávky předdůchodu (předdůchod nelze pobírat, pokud je účastník v transformovaném fondu), spořící doba dosažená v transformovaném fondu se mu započítává i v systému DPS.
  • Pokud osoba ovšem nebyla účastna penzijního připojištění v transformovaném fondu a nově vstupuje do účastnického fondu, musí splnit pětiletou spořící dobu (a další výše uvedené podmínky), aby jí vznikl nárok na dávku předdůchodu.

důchodci na pivě

Pokud budu v předdůchodu, musím si platit zdravotní pojištění?

Nikoli, osoby čerpající dávky předdůchodu se stanou tzv. státními pojištěnci. Zdravotní pojištění za ně bude hradit stát podobně jako za nezaměstnané, studenty či starobní důchodce. Ovšem jen do okamžiku dosažení důchodového věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod.

lázně

Jak čerpání předdůchodu ovlivní výši starobního důchodu?

Doba pobírání předdůchodu je považována pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu za vyloučenou dobu. To znamená, že se nebere v úvahu při výpočtu důchodu. Je to sice méně výhodné, než kdyby občan pracoval, pobíral příjem a odváděl z něj pojistné, ale stále výhodnější než předčasný starobní důchod.

šedé vlasy

Jaká je maximální a minimální doba předdůchodu?

Maximální doba trvání předdůchodu je 5 let a minimální doba byla stanovena na 2 roky. O dávku lze požádat, i pokud do důchodu zbývá kratší doba, nicméně penze z doplňkového penzijního spoření musí být vyplácena minimálně 2 roky. Výhody v systému zdravotního a důchodového pojištění platí ovšem pouze do dosažení důchodového věku.

Tip! Chtěli byste do důchodu odejít dříve, ale chybí vám dostatečné finanční prostředky? Nezapomeňte, že je tu i možnost chytrých investic. Co kolik vynáší zdarma porovnáte zde:
Porovnej investice

předdůchod

Jak se liší předdůchod od předčasného důchodu?

V případě, že jde člověk do předčasného starobního důchodu, musí se smířit s tím, že bude mít doživotně snížený starobní důchod, a to z toho důvodu, že předčasné starobní důchody jsou krácené o určité procento za každých 90 dní, které chybí do nároku na řádný starobní důchod.

Oproti tomu předdůchod výši základní penze ovlivní méně, protože si lidé na něj předem naspoří – předdůchodem čerpají vlastní úspory, nikoli prostředky od státu. Doba pobírání předdůchodu je pro potřeby stanovení osobního vyměřovacího základu pro důchod považována za dobu vyloučenou, takže nedojde ke snížení osobního vyměřovacího základu. A to proto, že v letech pobírání předdůchodu neměl pojištěnec žádné příjmy z výdělečné činnosti a na rozdíl od předčasného důchodu starobní důchod nebude krácen. Přehledné srovnání potom najdete v tabulce:

  Předdůchod Předčasný důchod
Financování Doplňkové penzijní spoření (vlastní naspořené finance) Stát
Možnost čerpání Od 5 let před důchodovým věkem Od 5 let před řádným důchodovým věkem
Nutná naspořená částka Minimálně 623 040 Kč na 5 let čerpání Žádná
Možnost práce Ano Dohoda o provedení práce (max. 10 000 Kč / měsíc)
Dohoda o pracovní činnosti (max. 3 500 Kč / měsíc)
OSVČ (max. 85 058 Kč / rok)
Zdravotní pojištění Platí stát Platí stát
Sociální pojištění Platí stát pokud nepracujete, platíte vy pokud pracujete. Platí stát
Možnost přerušení nebo ukončení Ne Ano

Předdůchody a předčasné důchody jsou momentálně velmi populární a to zvláště díky pandemii COVID-19. Letos se tuto možnost rozhodlo využít již téměř 700 000 stávajících penzistů. Pokud se mezi ně chystáte zařadit i vy, doporučujeme si celý proces řádně rozmyslet a zvážit, která varianta je pro vás výhodnější.

Ještě by vás mohly zajímat... naše další články pro seniory:

* Dlouhodobá péče o seniory: Pojištění, příspěvky od státu a další
* Senioři ve světě: Žijí si ti zahraniční lépe než čeští?
* 11 odpovědí na nejčastější dotazy na téma penzijní připojištění

Mohlo by vás zajímat

důchodci hrají karty
Na kolik peněz vás vyjde péče o seniora? Kolik stojí domov důchodců a další výdaje?
3.11.2022

Nebývá snadné dívat se, jak se vašim rodičům či prarodičům zhoršuje zdraví a jsou stále více odkázáni na pomoc druhých. Jak v takovém případě postupovat, jak jim zajistit dostatečnou péči, případně domov důchodců, a kolik vás to všechno bude stát?

Zaměstnanecké benefity
Zaměstnanecké benefity 2024: Výhody, po kterých se vyplatí sáhnout
21.3.2022

Uvažujete v blízké době o změně práce, nebo si chcete u stávajícího zaměstnavatele vyjednat lepší podmínky? Zaměřme se na to, jaké zaměstnanecké benefity 2024 jsou nejčastější a jaká jsou pozitiva a úskalí jednotlivých výhod.

důchody 2021
Důchody 2022: Penzisté dostanou přidáno hned dvakrát!
6.1.2022

Lidé pobírající starobní, pozůstalostní nebo invalidní důchod se mohou i letos radovat. Pevná část penze, která je pro všechny stejná, by se měla nejen díky valorizaci, zvednou hned dvakrát. Zjistěte, jak se budou důchody 2022 měnit.

ruce seniora
Dlouhodobá péče o seniory: Pojištění, příspěvky od státu a další důležité informace
26.10.2021

Všichni jednou zestárneme. A je možné, že budeme potřebovat větší či menší pomoc blízkých. Státní sociální politika s tím počítá a má nástroje, které podporují lidi, pro něž se dlouhodobá péče o seniory stala součástí života. Lze se ale pro takový případ…