Menu
Místo, které je
přesně pro vás
Všechny vaše kalkulace, smlouvy a
údaje máte v klientské zóně
Stačí jen použít e-mail,
který jste zadali při srovnání
Doporuč a získej!
Pošlete to dál a vydělejte
Sdílejte svůj
odkaz
Kamarád
ušetří
Získá bonus
200 Kč
A vy vyděláte
peníze

Elektřina - slovník pojmů

Srovnejte si ceny elektřiny online. Většina domácností zbytečně přeplácí na poplatcích za odběry jak elektřiny, tak plynu. tomu se dá předejít přestupem k výhodnějšímu dodavateli.

Místo spotřeby

Místo spotřeby je místo napojení domácnosti nebo jiné nemovitosti (zahrádka, chata, chalupa, garáž aj.) na síť elektrické energie. Zákazník má sjednáno tolik smluv o dodávce elektřiny, kolik má míst spotřeby. Pro každé m...

Číst více >

OTE

Operátor trhu s elektřinou je státem založená akciová společnost, jejímž úkolem je především organizovat trh s elektřinou v České republice, zpracovávat bilance sjednaných a skutečných dodávek a odběrů elektřiny účastn...

Číst více >

Jistič

Jistič je elektrický přístroj, který při nadměrném elektrickém proudu (většinou při přetížení nebo zkratu) automaticky rozpojí elektrický obvod a tím ho chrání před poškozením. V omezené míře chrání i elektrické ...

Číst více >

Plánovaná roční spotřeba - elektřina

Pokud nehodláte výrazným způsobem změnit charakter odběru, opište hodnotu ze své faktury od stávajícího dodavatele elektřiny za poslední rok. Údaj naleznete v podrobném rozpise vyúčtování.    

Číst více >

Dodavatel poslední instance - elektřina

Dodavatelem poslední instance (DPI) je takový dodavatel na trhu s elektřinou, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. Služeb dodava...

Číst více >

Vysoký tarif (VT)

Vysoký tarif platí v době mimo platnost nízkého tarifu. V této době se platí za odebranou elektrickou energii vyšší cena.    

Číst více >

Sazba dvoutarifní

Dvoutarifní sazba se týká odběru elektrické energie, kdy je odebírána ve dvou tarifech – vysokém tarifu a nízkém tarifu. Dodavatelé elektřiny jej poskytují zejména odběratelům, kteří používají elektřinu pro náročněj...

Číst více >

Způsob platby záloh

Flexibilní typ záloh znamená, že klient platí jen skutečnou měsíční spotřebu. Fixní typ záloh znamená, že klient platí stálou výši měsíční platby.    

Číst více >

Elektroměr

Jedná se o elektrický měřicí přístroj, který měří množství odebrané elektrické energie. Obvykle bývá instalován distributorem elektrické energie u jeho odběratelů a na jeho základě probíhá stanovení a vyúčtování sp...

Číst více >

Výše zálohy

Výše zálohy by měla vždy vycházet ze skutečné spotřeby elektrické energie. Pro odhad roční platby se využívá poslední faktury za celý rok a upravuje se záloha podle toho, zda je zamýšleno spotřebu zvýšit či snížit.    

Číst více >

Sazba jednotarifní

Jednotarifní sazba znamená, že za odebíranou elektřinu platíte stále stejnou částku 24 hodin denně. Je určena především těm domácnostem, které mají malou či střední spotřebu elektřiny a využívají elektřinu na svíce...

Číst více >

Dodavatel elektřiny

Dodavatelem elektřiny je společnost, která nakupuje elektrickou energii s cílem ji následně prodat především koncovým zákazníkům, případně velkoodběratelům. Dodavatelé elektřiny mohou podle zákona stanovovat koncovou cenu...

Číst více >

Hodnota jističe před elektroměrem

Tuto hodnotu (např. 3x16 A) naleznete na své faktuře od stávajícího dodavatele elektřiny v podrobném rozpise vyúčtování v kolonce „hodnota jističe“ (udávaná v A) nebo na hlavním jističi před elektroměrem.    

Číst více >

Frekvence placení záloh

Frekvence placení záloh představuje vzdálenost jednotlivých termínů plateb za elektrickou energii anebo za plyn. Frekvenci záloh si v současné době do jisté míry rámcově stanovuje dodavatel energie, nicméně zákazník má pr...

Číst více >

Distributoři elektřiny

V jednotlivých regionech se distributoři starají o fyzický přenos elektřiny od výrobce až do místa spotřeby každého zákazníka. Distributoři působí na českém trhu tři a jejich působnost je územně rozdělena (znamená to...

Číst více >

Energetický Regulační Úřad (ERU)

Energetický regulační úřad (zkráceně ERÚ) je státní institucí, jejímiž hlavními úkoly jsou ochrana zájmů spotřebitelů, podpora hospodářské soutěže v energetice nebo vydávání licencí, jež umožňují podnikání v en...

Číst více >

Způsob placení záloh

Většina energetických společností umožňuje volbu výběru způsobu úhrady záloh. Např. prostřednictvím přímého inkasa z účtu, trvalým příkazem, SIPO (Soustředěné Inkaso Plateb Obyvatelstva) atd.    

Číst více >

EAN

Jednoznačná identifikace Odběrného místa / místa spotřeby (European Article Number). 18ti místné číslo, které najdete na své faktuře od stávajícího dodavatele elektřiny. V ČR je vždy ve formátu: 859182400xxxxxxxxx ...

Číst více >

Nízký tarif (NT)

Nízký tarif je časové pásmo, kdy je nižší zatížení elektrické rozvodné sítě. V této době jsou zpravidla i nižší náklady na výrobu elektřiny. Energetické společnosti proto motivují odběr v tomto čase nižší cenou. P...

Číst více >

Způsob připojení

1fázové nebo 3fázové; informace o počtu fází naleznete na faktuře za odběr elektřiny od stávajícího dodavatele v části „hodnota jističe“ (např. 1x20 A, 3x16 A) nebo zjistíte přímo z Vašeho elektroměru; můžete také z...

Číst více >

Odběrné místo

Odběrné místo je místo napojení domácnosti nebo jiné nemovitosti (zahrádka, chata, chalupa, garáž aj.) na síť elektrické energie. Zákazník má sjednáno tolik smluv o dodávce elektřiny, kolik má odběrných míst. Pro každ...

Číst více >

Distribuční soustava

Jedná se o propojovací technologie pro distribuci elektrické energie o patřičných parametrech. V Česku mají distribuční soustavy jednotlivé provozovatele.

Číst více >

ČEPS a.s.

ČEPS je akciová společnost, která ze zákona provozuje přenosovou soustavu ČR. Jejím hlavním úkolem je přenos elektřiny na území České republiky a současně zajišťuje spolupráci elektrizační soustavy s elektřinou v Evropské unii.

Číst více >