Menu

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vztahuje na každého majitele motorového vozidla. Existují ale výjimky

1.5.2023

V testových otázkách pro žadatele o řidičský průkaz můžete narazit i na povinné ručení. Je jediná správná odpověď: „Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vztahuje na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě.“ Co to ale znamená v praxi?

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vztahuje na každého majitele motorového vozidla. Existují ale výjimky
10 minut čtení
Povinné ručení

Povinné ručení je jedna z těch položek, které bychom nejradši z plateb na účtu vymazali. Pokud jsme ale majitelé vozidla, pak na tento úhybný manévr můžeme rovnou zapomenout. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vztahuje na všechna vozidla, která provozujeme na silnicích. Existují výjimky, ale je jich opravdu jen několik a jde o velmi specifické případy.

Povinné ručení specifikuje zákon 

Povinné ručení nebo přesněji pojištění odpovědnosti provozu vozidla je pojištění smluvní. Musí být sjednáno ke každému vozidlu, které je zapsané v registru silničních vozidel. Povinné ručení je přesně definováno zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Tento zákon stanoví sjednání pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla přímo jako povinnost.

Co je povinné ručení a jak funguje?

Povinné ručení chrání pojištěného před finančními dopady a nároky poškozeného v případě nehody. Při každodenních dopravních nehodách dochází ke škodám na vozidlech, majetku třetích osob, ale i ke zraněním osob. Nároky poškozených a škody jsou kompenzovány právě z povinného ručení viníka nehody. V případě nehody platí pojistitel poškozenému za viníka nehody skutečnou výši škody, maximálně však do sjednaných limitů pojištění.

Věděli jste, že... minimální částka pojistných limitů je dána zákonem na 35 milionů korun pro škody na majetku a 35 milionů korun pro škody na zdraví a životě? Při sjednávání zvažte klidně i částky vyšší. V nabídce jsou i pojistná plnění na škody dosahující 200 milionů. Dopravní nehoda už v současné době může být opravdu drahá záležitost.

volant

Nutné zlo i užitečný pomocník

Cena za povinné ručení není zrovna malá, a tak leckoho napadne, že by se povinnému ručení vyhnul. Bez povinného ručení ale s vozidlem nesmíte na silnici ani vyjet. Pokud pojedete s nepojištěným vozidlem, hrozí vám finanční postih. V lepším případě pokuta, pokud vás takto odhalí Policie. V horším případě kompletní náhrada škody ze způsobené dopravní nehody plus sankční poplatky.

Při nehodě bez sjednaného povinného ručení škodu sice v první fázi hradí Česká kancelář pojistitelů z Garančního fondu, ve druhé fázi ale škodu vymáhá po viníkovi, tedy po vás. K tomu nastupují sankce a další finanční kompenzace.

Tip! Povinné ručení je zákonem stanovené pojištění, které chrání vás i poškozené v případě dopravní nehody. Na trhu existuje mnoho různých nabídek a podmínek, které se liší podle vašeho vozidla, věku, místa bydliště a dalších faktorů. Proto je dobré si porovnat ceny a služby různých pojišťoven a vybrat si tu nejvýhodnější pro vás:

Porovnej si povinná ručení

odpovědnost z provozu vozidla

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vztahuje na…

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vztahuje na všechna registrovaná silniční a přípojná vozidla, ale také na neregistrovaná vozidla, která jsou provozována na veřejné pozemní komunikaci, nebo jsou na této komunikaci ponechána.

Sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vztahuje na Českou republiku i na státy EU a ostatní země vyjmenované na zelené kartě.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vztahuje na:

 • auto,
 • autobus,
 • motocykl,
 • přívěsný vozík i přívěs,
 • trolejbus i autobus MHD,
 • veterán,
 • elektrokoloběžku.

Povinné ručení na veterána je o poznání levnější než povinné ručení na běžný automobil. Přesto ho musí mít sjednané. Elektrokoloběžka je na poli povinného ručení poměrně novinkou. Pokud bude mít elektrokoloběžka maximální rychlost vyšší než 25 km/h, musí mít od roku 2024 sjednané také povinné ručení.

Víte, že... povinné ručení v České republice si nemusí znovu zřizovat majitel vozidla se sjednaným povinným ručením v cizím státě, pokud je toto pojištění uznáváno na území České republiky?

Výjimky z povinného ručení:

 • Složky integrovaného záchranného systému u vozidel, které nepoužívají k podnikání a které jsou součástí poplachového plánu.
 • Vozidla provozovaná následujícími organizacemi: Bezpečností informační služba, Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 • Výjimka platí také pro Ministerstvo obrany pro vozidla provozovaná Vojenským zpravodajstvím, Ministerstvo vnitra pro vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a informace a pro vozidla útvarů Policie České republiky pověřenými vyšetřováním podle zvláštního právního předpisu, Ministerstvo financí pro vozidla provozovaná pověřenými celními orgány, které mají podle zvláštního právního předpisu postavení policejního orgánu.
 • Obec nemá povinnost uzavřít pojistnou smlouvu pro vozidla provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce.

Ve výše uvedených případech platí, že zelenou kartu k vozidlům vydává Ministerstvo financí. Přesný výčet je uveden v § 5 Zákona.

dopravní nehoda

Co dělat, když dojde k nehodě?

Když už dojde k nehodě, nedá se říci, že vás povinné ručení vyseká z každého finančního problému. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vztahuje na:

 • zdravotní újmu poškozeného, smrt způsobenou dopravní nehodou,
 • péči o zvíře zraněné při nehodě,
 • poškození, zničení, ztrátu věci,
 • ušlý zisk poškozeného,
 • náklady právního zastoupení při uplatňování nároků.

Podívejte se na náš nedávný článek, ve kterém dopodrobna řešíme, co kryje povinné ručení.

Povinné ručení odškodňuje poškozeného. Z toho také vyplývají pravidla, na co se povinné ručení nevztahuje:

 • újmu, kterou utrpěl viník dopravní nehody,
 • náklady na léčení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění v důsledků smrti nebo újmu na zdraví utrpěné viníkem,
 • škoda na vozidle a na přepravovaných věcech viníkem nehody.

Tip! Již jsme si vysvětlili, že se povinné ručení vztahuje na odškodnění poškozeného. Ale co když se poškodí vaše vlastní vozidlo? Na to slouží havarijní pojištění, které vám uhradí náklady na opravu nebo nahrazení vašeho auta v případě nehody, krádeže, vandalismu nebo živelných událostí. V naší kalkulačce si můžete snadno najít tu nejlepší nabídku pro vaše vozidlo a potřeby:

Srovnejte si havarijní pojištění auta

Ze všech výše uvedených informací vyplývá, že je vždy lepší povinné ručení zřídit, než jezdit a doufat, že k ničemu nedojde. S naším srovnávačem najdete ty nejvýhodnější ceny.

Mohlo by vás zajímat

plná moc při přepisu auta
Jak dlouho platí plná moc na přepis auta?
12.2.2024

Už se těšíte, až usednete za volant svého nově koupeného auta. Strávili jste měsíce hledáním a vybíráním toho pravého. Po všech peripetiích už vás čeká jen přepis auta. Prodávající ale nemá čas, aby se s vámi na úřad dostavil a chce vám vystavit plnou moc…

bez dálniční známky
Jízda po dálnici bez známky: Co vám hrozí? Existují výjimky?
7.2.2024

V České republice se nachází přes 1000 kilometrů dálnic, které spojují nejvýznamnější metropole a státy. Řidiči díky síti dálnic přejedou od západu na východ Čech přibližně za 5 hodin. Jízda po dálnici bez známky se ale nevyplácí. Co řidičům hrozí a platí…

povinné ručení při přepisu
Povinné ručení při přepisu vozidla: Co musíte vědět před změnou majitele?
5.2.2024

Pokud kupujete nebo prodáváte ojeté vozidlo, procházíte poměrně běžným postupem, na kterém se už několik let nic nemění. Jsou však body, ve kterých se dlouhodobě zbytečně chybuje. Kámen úrazu je povinné ručení při přepisu vozidla.

riziková skupina řidičů věk
Kdo patří do rizikové skupiny řidičů?
29.1.2024

Srovnávače pojištění vozidel po vás chtějí zadat široké spektrum informací. Prostřednictvím těchto údajů vyhodnocují, zda jste tzv. riziková skupina řidičů. Při hledání vhodného povinného ručení proto narazíte na značné rozdíly v cenách nabízených…