Menu

Povinné ručení 2021: Co říká zákon o pojištění vozidel?

Aktualizováno dne 23.3.2021

Povinné ručení ke každému automobilu neodmyslitelně patří a tím se opravdu myslí, že bez tohoto pojištění auto na cestě nemá co dělat. K provozu automobilů se váže ještě havarijní pojištění, které ale není povinné, zatímco povinné ručení zákon nařizuje.

Povinné ručení 2021: Co říká zákon o pojištění vozidel?
10 minut čtení
Povinné ručení

Povinné ručení je zažitý název pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Povinné ručení zákon přikazuje pro všechna vozidla, která jsou nejen v provozu, ale i jen ponechána na pozemní komunikaci. A proč povinné ručení zákon vyžaduje? Z pojištění viníka nehody se hradí škody na majetku a zdraví poškozených. Podívejme se, jestli postačí české povinné ručení i do zahraničí a jaké sankce hrozí na českých silnicích při obcházení této povinnosti.

povinné ručení

Co to je za zákon o pojištění vozidel?

 V tomto zákoně jsou stanoveny limity pojistného plnění, tedy nejvyšší hranice odškodného při nehodě. Pojistný strop je nastavený na 35 000 000 Kč, a to na zničení majetku, ale i na škodu na zdraví.

Povinné ručení je pokryto v zákoně č. 168/1999 Sb. “Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)”.

řidič

Jaké jsou pokuty při neplacení povinného ručení?

Neplacení povinného ručení se nemusí vyplatit. Pokud se nepojištěné auto stane účastníkem dopravní nehody a řidič tohoto vozidla je viníkem nehody, padne na něj plná úhrada škody. A to jak škody na majetku, tak újmy na zdraví, ale i ušlý zisk poškozeného.

Pokuty za neplacení povinného ručení jsou:

  • 1 500 Kč až 3 000 Kč při nepředložení zelené karty policistovi při silniční kontrole,
  • 2 500 až 20 000 Kč za neodevzdání registrační značky do depozita,
  • 5 000 Kč až 40 000 Kč za provozování vozidla bez pojištění.

povinné ručení

Nezaplacené povinné ručení zákon finančně postihuje, a to za každý den

Pokud se stanete účastníkem nehody a viník nemá sjednané povinné ručení, škoda vám bude vyplacena z garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). ČKP celou vyplacenou částku následně vymáhá po viníkovi nehody.

Podle § 24c zákona č. 168/1999 Sb. byl k tomu od 1. ledna 2018 zaveden povinný příspěvek nepojištěných řidičů do garančního fondu, který spravuje ČKP, a to i pokud jezdíte bez nehod. Výši tohoto příspěvku určuje Ministerstvo financí vyhláškou. Sankce se platí za každý den, kdy automobil nebyl pojištěn. Částky najdete rozepsané také v našem článku o sankcích a pokutách.

Vyhnete-li se placení povinného ručení a způsobíte nehodu, čeká vás sankce za neplacení pojištění, příspěvek do garančního fondu a úhrada vzniklé škody. V součtu je placení povinného ručení výrazně levnější. I pomocí srovnávačů si můžete najít pojištění, které Vám sedne nejlépe.

Tip! Nezapomínejte že tu je i havarijní pojištění vozidla. Na rozdíl od povinného ručení vám v případě havárie, kterou zaviníte, pojišťovna uhradí škodu na vašem vlastním vozidle.

Porovnej havarijní pojištění

veterán

Od kdy se povinné ručení musí ze zákona platit?

Od 1. listopadu 1935 nařizoval zákon o jízdě motorovými vozidly uzavřít povinné ručení každému držiteli vozidla, které bylo evidováno v registru československých motorových vozidel, a to nejen za sebe, ale dokonce i za každou osobu, která s jeho vědomím vozidlo řídila.

Od Sametové revoluce bylo možné sjednávat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla pouze u České pojišťovny. Až v roce 1999 byl přijat zákon č. 168/1999 Sb., který s účinností od 1. ledna 2000 umožnil i jiným pojišťovnám uzavírat povinné ručení. Zákonem byla také zřízena Česká kancelář pojistitelů, která od té doby sdružuje pojistitele a kromě jiného spravuje garanční fond.

Platba příspěvků do garančního fondu byla ale v roce 2015 zrušena. Důvodem byly časté neoprávněné výzvy ze strany ČKP. Když se ale v posledních letech počet nepojištěných vozidel výrazně zvýšil, zákon se znovu upravil a ČKP má opět od 1.1. 2018 možnost vymáhat příspěvky od nepojištěných řidičů za každý den bez pojištění.

záchranka

Na jaká vozidla se povinné ručení platit nemusí?

Povinné ručení je třeba mít vždy, když jsme jako majitelé vozu vedeni v registru vozidel. Zákon 168/1999 stanovuje tyto výjimky, které nemusí mít sjednáno povinné ručení:

  • řidič z ciziny s platnou zelenou kartou, kterou vydal jeho domovský stát,
  • složka integrovaného záchranného systému pro všechna vozidla neužívaná k podnikání (např. profesionální i dobrovolní hasiči),
  • vozidla Bezpečnostní informační služby, vozidla útvarů Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Ministerstva obrany, vozidla provozovaná Vojenským zpravodajstvím, Ministerstva vnitra (Úřad pro zahraniční styky),...

Pozor! I přesto, že tato vozidla mají výjimku z povinného ručení, škody hradit musí. U vozidel zahraničních je platí zahraniční pojišťovna, u dalších pak státní správa.

dovolená

Musím mít povinné ručení i v cizině?

Většina zemí světa vyžaduje k provozu vozidla i platné povinné ručení. Každá země si legislativu k povinnému ručení řeší po svém. Z pohledu cestování nás ale bude hlavně zajímat, zda je české povinné ručení dostatečné pro cesty do ciziny.

Cesta do ciziny

K cestě do ciziny je potřeba mít tzv. zelenou kartu, která jako jediná dokládá existenci pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Řidiči umožní prokázat, že má v pořádku pojištění odpovědnosti a umožní tak vstup a provoz vozidla na území cizího státu bez nutnosti hradit tzv. hraniční pojištění.

Pozor! Nenechte se však zmást barvou této tzv. zelené karty. Dlouhé roky se opravdu vydávala karta zelená, odtud tedy toto označení, ale od 1.7.2020 se zelená karta vydává i na bílém papíře, od 1.7.2021 zelený papír úplně zmizí a karta se bude tisknout na bílý papír.

Na jednu stranu povinné ručení zákon nařizuje. Je ale vhodné brát ho spíše jako vlastní ochranu před daleko vážnějšími finančními dopady, který by nás mohly potkat při nechtěném způsobení dopravní nehody. Tyto následky mohou při vší smůle být v součtu i milionové.

Tip! Před tím, než si povinné ručení pořídíte, porovnejte nabídky trhu a ujistěte se, že máte to nejvýhodnější. Pokud už povinné ručení máte, podívejte se, že neplatíte víc než musíte.

Porovnej povinné ručení

Mohlo by vás zajímat

plná moc při přepisu auta
Jak dlouho platí plná moc na přepis auta?
12.2.2024

Už se těšíte, až usednete za volant svého nově koupeného auta. Strávili jste měsíce hledáním a vybíráním toho pravého. Po všech peripetiích už vás čeká jen přepis auta. Prodávající ale nemá čas, aby se s vámi na úřad dostavil a chce vám vystavit plnou moc…

bez dálniční známky
Jízda po dálnici bez známky: Co vám hrozí? Existují výjimky?
7.2.2024

V České republice se nachází přes 1000 kilometrů dálnic, které spojují nejvýznamnější metropole a státy. Řidiči díky síti dálnic přejedou od západu na východ Čech přibližně za 5 hodin. Jízda po dálnici bez známky se ale nevyplácí. Co řidičům hrozí a platí…

povinné ručení při přepisu
Povinné ručení při přepisu vozidla: Co musíte vědět před změnou majitele?
5.2.2024

Pokud kupujete nebo prodáváte ojeté vozidlo, procházíte poměrně běžným postupem, na kterém se už několik let nic nemění. Jsou však body, ve kterých se dlouhodobě zbytečně chybuje. Kámen úrazu je povinné ručení při přepisu vozidla.

riziková skupina řidičů věk
Kdo patří do rizikové skupiny řidičů?
29.1.2024

Srovnávače pojištění vozidel po vás chtějí zadat široké spektrum informací. Prostřednictvím těchto údajů vyhodnocují, zda jste tzv. riziková skupina řidičů. Při hledání vhodného povinného ručení proto narazíte na značné rozdíly v cenách nabízených…