Menu

Běžné účty - srovnání online

Porovnejte si bankovní účty online na našem webu
Reklama

Počet nabídek: 39

FAQ - Nejčastěji kladené dotazy

✅ Podle čeho mám účet vybírat?

Běžný účet je standardní finanční produkt, který vám nabídne každá banka či finanční instituce. Než si běžný účet vyberete, tak si stanovte, co od něj očekáváte. Pokud například rádi platíte hotově, pak vás bude zajímat, kolik bankomatů má daná banka k dispozici. Také si zjistěte, jaké poplatky si daný finanční subjekt účtuje. Mohou to být poplatky například za zřízení účtu, za jeho vedení, za výběr z bankomatu apod.

Pokud chcete mít přehled o svých financích, ideálně kdykoliv a odkudkoliv, tak se ujistěte, zda vybraná banka disponuje internetovým a mobilním bankovnictvím.

✅ Mohu si otevřít EUR účet?

Ano, vybrané banky a spořitelní družstva na českém trhu umožňují založení běžného účtu, který bude vedený v EUR. U některých finančních institucí ovšem musíte počítat s poplatkem za vedení účtu v cizí měně. A také si zjistěte, zda k účtu získáte i platební kartu. Jedná se sice o typ běžného účtu, nicméně ne vždy kartu obdržíte.

✅ Jak dlouho trvá aktivace účtu?

Aktivace účtu závisí na tom, jakým způsobem jste jej založili. Zda online či například na pobočce. Ve většině případů platí, že váš účet se stane aktivním ihned po podpisu související smluvní dokumentace a následném vložení minimálního zůstatku na účet. Tento minimální vklad se liší podle instituce, některé banky vyžadují symbolickou 1 Kč, jiné například 500 Kč.

✅ Je nutný minimální vklad při založení účtu?

Ve většině případů po vás banka bude vyžadovat minimální vklad, aby se váš účet stal aktivním. Tento počáteční vklad je ovšem spíše symbolický, některé banky vyžadují například 1 Kč, jiné 500 Kč apod. Tento vklad můžete provést buď v hotovosti nebo převodem.

✅ Jaké dokumenty potřebuji k založení účtu?

Pokud si zakládáte účet na pobočce banky, pak vám bude stačit platný doklad totožnosti. V případě, že je žadateli méně než 18 let, pak je potřeba navíc i občanský průkaz jeho zákonný zástupce.

V případě, že budete zakládat účet online, pak většinou potřebujete 2 doklady totožnosti. Tyto požadavky se ovšem mohou u jednotlivých institucí lišit, proto se předem ujistěte, jaké požadavky má právě vámi zvolená banka.

✅ Jaké dokumenty potřebuji, pokud zakládám firemní účet?

V případě, že zakládáte účet coby právnická osoba, pak budete pro založení účtu potřebovat občanský průkaz a výpis z Obchodního rejstříku. Toto platí, pokud zakládáte účet pro firmu. V případě, že jste FO podnikatel, pak budete potřebovat opět občanský průkaz, dále živnostenský list a koncesní listinu nebo žádost o přidělení IČO.

✅ Je možné přidat oprávněnou osobu k účtu později než při založení?

Ano, pokud chcete ke svému účtu přiřadit oprávněnou osobu, můžete tak učinit kdykoliv. Nejste vázáni okamžikem založení účtu. Ovšem osoba, kterou chcete k účtu přiřadit, s vámi musí přijít osobně na pobočku.

✅ Kdo je disponent?

Jako disponent je označována osoba, která má oprávnění nakládat s konkrétním účtem. Disponenta určuje majitel účtu a současně stanoví, jaká práva má. Tato práva bývají obdobná jako práva majitele, nicméně disponent většinou nesmí účet zrušit, vzít si úvěr či určit dalšího disponenta.

✅ Má každá banka internetové bankovnictví?

Internetové bankovnictví se stává stále častěji standardní nabídkou bankovních institucí. Nicméně stále tuto službu nenabízí všechny. Pokud tedy chcete mít pohodlný přístup ke svým financím, tak se předem ujistěte, zda vámi vybraná banka internetové bankovnictví nabízí.