Menu

Elektřina

Srovnejte si ceny elektřiny online. Většina domácností zbytečně přeplácí na poplatcích za odběry jak elektřiny, tak plynu. tomu se dá předejít přestupem k výhodnějšímu dodavateli.

Jaký je rozdíl mezi sazbou D01d a D02d?

U D01d je dražší cena za odběr elektrické energie, ale nižší cena za jistič (rezervovaný příkon), u D02d je to naopak. Při menší spotřebě je tedy výhodnější D01d, ale nelze říci přesně, kde se tato hranice láme. Doporučujem...

Číst více >

Je vyplnění údajů u změny dodavatele elekřiny závazné?

Na základě vyplněných údajů Vám přijde prázdná smlouva o sdružených službách dodávky elektrické energie k vyplnění společně s Všeobecnými obchodními podmínkami. V případě Vašeho souhlasu novou smlouvu řádně vyplníte (d...

Číst více >

Je možné provést srovnání plynu a elektřiny najednou?

Bohužel tato volba není možná. Srovnávat můžete vždy pouze dodavatele elektřiny nebo pouze dodavatele plynu, protože údaje potřebné pro výpočet jsou rozdílné.  

Číst více >

Je změna dodavatele elektřiny totéž, co přepis?

Ne. O přepis se jedná pouze v případě změny majitele odběrného místa. Přepis může nastat při příležitosti prodání bytu novému majiteli, úmrtí majitele odběrného místa či libovolném přepisu z jedné osoby na osobu druhou. ...

Číst více >

Kolik mě bude stát změna dodavatele elektřiny?

Celý proces změny pro Vás realizujeme zdarma. Jedinou nákladnou veličinou je čas strávený nad vyplňováním smlouvy.  

Číst více >

Co změna dodavatele elektřiny obnáší? Budu muset měnit elektroměr a platit za jeho instalaci?

Změna dodavatele elektřiny je primárně „papírovou“ záležitostí. Elektrické vedení, jističe, elektroměr a veškeré distribuční sounáležitosti zůstanou nezměněny. Majitelem sítě i příslušenství je samotný Distributor. Vy ...

Číst více >

Může se cena elektřiny měnit? Jak často?

Cena elektrické energie se může změnit kdykoli v průběhu roku. Mění se přitom cena za dodávku koncové silové elektřiny či stálý plat za odběrné místo. Nikoliv cena za distribuci elektřiny, ta se mění jednou ročně s platností ...

Číst více >

Co když můj Dodavatel elektřiny zkrachuje?

Hned v úvodu je potřeba říct, že každá Energetická společnost má složené tzv. jistiny (podle počtu evidovaných odběrných míst), které slouží pro tyto krizové případy, nicméně tu existuje i zákon myslící na podobné situac...

Číst více >

Má cenu kvůli pár korunám měnit dodavatele elektrické energie?

Elektrická energie nás doprovází dnes a denně. Nejedná se pouze o chvilkovou úsporu, ale o dlouhodobé snížení provozních nákladů domácnosti. Nový dodavatel nám kromě příznivé ceny za koncovou spotřebovanou silovou elektřinu mů...

Číst více >

Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem elektřiny?

Distributor elektřiny Distributor elektřiny je společnost, která se stala držitelem licence na distribuci elektrické energie, která provozuje distribuční soustavu a zajišťuje tak transport elektřiny z elektrárny do Vaší domácnosti. ...

Číst více >

Z čeho se skládá cena elektřiny?

Cena elektřiny se skládá ze dvou částí, a to z regulovaných a neregulovaných plateb. Regulovaná částka zahrnuje: cenu za distribuci energie, systémové služby, popřípadě činnost operátora trhu, příspěvek na podporu výroby elektr...

Číst více >

Můžu zůstat bez dodávek elektřiny?

Standardně ne. V případě změny Dodavatele elektrické energie dochází k plynulému přechodu od stávajícího Dodavatele k Dodavateli novému. Nevznikne tedy žádná prodleva, kde by odběratel neměl zajištěnou dodávku elektřiny. K ...

Číst více >

Jaká je délka výpovědní lhůty dodavatele elektrické energie?

Změnu Dodavatele elektrické energie lze provést každých 6 měsíců, ale přednost mají ustanovení Vaší stávající smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie. U smluv na dobu neurčitou činí obvyklá výpovědní lhů...

Číst více >

Mohu svévolně změnit dodavatele elektrické energie?

Ano, pokud jste přímo majitel odběrného místa. Právo volby Dodavatele mají všichni odběratelé již od 1. ledna roku 2007, díky liberalizaci trhu s energiemi. Změnou Dodavatele elektrické energie máte tu moc ovlivnit své výdaje za energie.  

Číst více >

Z jakého důvodu je výhodné vybrat si dodavatele elektřiny přes Porovnej24.cz?

Prostřednictvím našeho kalkulátoru získáte během pár minut srovnání cen několika desítek dodavatelů elektrické energie. Je jen na Vás, koho si vyberete. Nemusíte trávit drahocenný čas na pobočkách limitováni provozní dobou. Zm...

Číst více >