Menu
mobile hero
Česká spořitelna, hypotéka
 • Úroková sazba od 2,14 % ročně pro pětiletou i pro osmiletou fixaci
 • Sleva na úrokové sazbě hypotéky 0,5 % při aktivním používání účtu České spořitelny, sleva 0,2 % při sjednání pojištění schopnosti splácet
 • Na první byt se poskytuje hypotéka až na 90 % ceny nemovitosti, a to až do 5 milionů korun
 • Čerpání hypotéky už druhý den od podpisu úvěrové smlouvy

Spočítat hypotéku

Telefon:
800 207 207
Internet:
 • Banka s nejrozsáhlejší pobočkovou sítí v Česku
 • Nejpočetnější portfolio bankovních služeb

Česká spořitelna, hypotéka

Česká spořitelna má ve své nabídce také výhodnou možnost refinancování stávající hypotéky. Celé refinancování je možné navíc zařídit online a bez nového odhadu ceny nemovitosti. Splátky si můžete při refinancování zvýšit nebo snížit až o 30 % a přerušit splácení až na 3 měsíce.

Dnes objednalo již 2 klientů
Neváhejte a přidejte se k nim i Vy!

Spočítat hypotéku


Informace

 • Obchodní jméno: Česká spořitelna, a.s.
 • Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000
 • Spisová značka: B 1171 vedená u Městského soudu v Praze
 • Telefon: 800 207 207
 • E-mail: csas@csas.cz
 • Internet: www.csas.cz


Na co se dá použít hypotéka od České spořitelny?

Hypotéka České spořitelny se dá kromě běžného nákupu bydlení do osobního vlastnictví použít např. na financování koupě družstevního bytu. To zvládnete dokonce i bez nemovitosti jako zástavy pomocí předhypotečního úvěru.

Předhypoteční úvěr se vám může hodit i pro:

 • koupi nemovitosti od města, obce či státu,
 • převod družstevního bytu do osobního vlastnictví,
 • koupi nemovitosti v dražbě,
 • koupi nemovitosti v insolvenci,
 • stavební úpravy a rekonstrukci nemovitosti,
 • koupi pozemku od obce a výstavbu s převodem pozemku do osobního vlastnictví po kolaudaci,
 • refinancování překlenovacích úvěrů jiných bank.

Hypotéku hravě využijete i na jiný účel, než je koupě nemovitosti. Doplňkovou část úvěru můžete použít třeba na vybavení kuchyně. Tyto peníze získáte za stejnou úrokovou sazbu, za jakou máte sjednanou hlavní část hypotéky.

Vlastní zdroje: Kolik musíte k hypotéce od České spořitelny doplatit ze svého?

Při zjišťování, kolik si můžete od banky půjčit a kolik už musíte financovat jinak, se určitě setkáte se zkratkou LTV. Co znamená? LTV pochází z anglického loan to value.

Tento ukazatel definuje maximální poměr výše úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti. LTV tedy určuje, na jakou maximální částku si můžete vzít úvěr s ohledem na hodnotu nemovitosti a jakou částku už musíte hradit z jiných prostředků.

Hypotéka České spořitelny umožňuje vzít si na první byt, a to i družstevní, úvěr ve výši až 90 % ceny nemovitosti a jen 10 % hradit z vlastních úspor. Maximální výše úvěru je 5 milionů korun.

Takto vysoké LTV je možné jen u nemovitosti určené na bydlení, nikoliv nemovitost k pronájmu. V ostatních případech je maximální LTV 80 % .

Pro jednodušší pochopení se pojďme podívat na praktický příklad s maximálním LTV: Při ceně kupované nemovitosti 5 000 000 Kč a s 90 % LTV můžete žádat o hypoteční úvěr maximálně ve výši 4 500 000 Kč a zbytek, tedy 500 000 Kč, již musíte financovat vlastními prostředky.

Co je doba fixace a jak ji nejlépe využít u České spořitelny?

Doba fixace představuje období, během kterého se úroková sazba sjednaného hypotečního úvěru nemění a splátka je po tuto dobu neměnná bez ohledu na aktuální ekonomickou situaci, nebo vývoj sazeb na trhu hypotečních úvěrů.

Hypotéka České spořitelny je v nabídce s fixním obdobím od 1 roku do 20 let.

 • fixace 1 rok, nebo 2 roky - úrok od 2,74 %
 • fixace 3 roky, nebo 4 roky - úrok od 2,24 %
 • fixace 5 let, 8 let - úrok od 2,14 %
 • fixace 10 let - úrok od 2,24 %
 • fixace 15 let - úrok 2,44 %
 • fixace 20 let - úrok 2,84 %

Co musíte splňovat, abyste dostali hypotéku od České spořitelny?

Než si sjednáte hypotéku, vyhodnoťte své příjmy, výdaje, ale i rizika, tedy vaši schopnost splácet. Snížení příjmů můžete třeba očekávat při nástupu na mateřskou a poté na rodičovskou.

K vyřízení hypotéky je potřeba značné množství dokumentů. Vše potřebné s vámi projde hypoteční specialista. Liší se podle účelu úvěru, způsobu zajištění a osoby žadatele.

Doklady prokazující bonitu klienta a spoludlužníka:

 • u zaměstnanců – potvrzení o příjmu žadatele a spoludlužníků (včetně jejich manželů),
 • u podnikatelů – daňové přiznání s potvrzením o uhrazení daně za poslední dva roky,
 • jiné doklady o příjmech např. nájemní smlouvy k doložení příjmů z nájemného apod.

K získání hypotéky je potřeba nemovitost, kterou dáte bance do zástavy. Nemusíte však danou nemovitost přímo vlastnit. Jako zástavu můžete použít nemovitost, kterou kupujete.

Pokud by pořizovaná nemovitost nestačila jako zástava, je možné dát do zástavy i nemovitost, kterou vlastní vaši příbuzní či známí.

Doklady k zastavované nemovitosti:

 • odhad hodnoty zastavované nemovitosti,
 • nabývací titul – např. kupní smlouva, smlouva o budoucí smlouvě kupní, budoucí darovací smlouva, restituční smlouva, rozhodnutí o dědictví apod.,
 • pojistná smlouva na zastavovanou nemovitost,
 • snímek katastrální mapy, příp. geometrický plán

 

Získejte výhodnější hypotéku a ušetřete na splátkách!