Menu

Koronavirus a životní pojištění: jak se různé pojišťovny staví k této situaci?

6.4.2020

Současná pandemie zasáhla do životů mnoha lidí. Něktří lidé se dostali do nepříjemné situace kvůli tomu, že se tímto onemocněním nakazili, nebo jim byla nařízena povinná karanténa z důvodu, že přišli do kontaktu s rizikovou osobou. Jak v těchto případech může pomoct pojišťovna?

Koronavirus a životní pojištění: jak se různé pojišťovny staví k této situaci?
12 minut čtení
Životní pojištění

Pokud se nakazíte virem COVID-19, může trvat i tři týdny, než se plně zotavíte. Nedávné studie navíc zjistily, že u malého procenta nakažených se můžou vyskytnout vážnější následky v podobě neurologických potíží. Některé pacienty nakažené novým typem koronaviru postihla mozková dysfunkce, podobná stavu mozkové mrtvice. Lékaři z Hong Kongu si zase všimli, že u určité části vyléčených pacientů došlo k dlouhodobějšímu poškození plic.

Onemocnění koronavirem představuje citelný zásah do běžného života člověka. Protože je to zcela nová a nepředvídatelná nemoc, řada lidí tápe, jaké nároky mají v případě, že mají sjednané životní pojištění.

Koronavirus a životní pojištění

Drtivá většina pojišťoven kryje případy, kdy se člověk nakažený koronavirem léčí doma či v nemocnici, nebo přišel do styku s rizikovou osobou a je mu nařízena karanténa. V přehledné tabulce zjistíte, na co máte nárok u různých pojišťoven.

Pojišťovna a její pojistný produkt Vztahuje se pojištění na případ pandemie? Proplatí pojišťovna pojistné plnění v případě pracovní neschopnosti v souvislosti s COVID-19? Bude pojistné plnění poskytnuto v případě nařízené karantény?
Allianz/Život Ano, s omezením Ano Ne/bez stanoviska
AXA/Active Life + Ano Ano Ne/bez stanoviska
ČPP/Neon Life, Invest, Risk Ano Ano Ne/bez stanoviska
ČSOB/Forte, Vario Ne, výluka Ne, výluka Ne, výluka
Generali Česká/Bel Mondo, Bella Vita Ano Ano Ano, s omezením
Generali Česká/ Můj Život, Můj Život 2 Ano Ano Ano, s omezením
Komerční pojišťovna/ Elán Ano Ano Ano, s omezením
Kooperativa/Na Přání, Perspektiva Ano Ano Ano, s omezením
Kooperativa/Flexi, Flexi Risk, RŽP Ano Ano Ano, s omezením
Maxima/Max Efekt Ano Ano Ne/bez stanoviska
MetLife/Garde 5.0 Ano Ano Ne/bez stanoviska
Mutumutu/Pojištění Mutumutu Ano Ano Ano, s omezením
NN/Život, Smart, NN Blue Ano Ano Ano, s omezením
Novis/Wealth Insuring Ne, výluka Ne, výluka Ne, výluka
Simplea/Životní pojištění Ano Ano Ne/bez stanoviska
UNIQA/Domino Risk, Invest Ano Ano Ne/bez stanoviska
YouPlus/Životní pojištění 4U Ano Ano Ne/bez stanoviska

Zdroj: EUCS Analytics s.r.o.

Jak vidíme, kromě ČSOB a Novis kryjí riziko pandemie všechny pojišťovny na trhu. Pojďme se zaměřit na vaše nároky v případě, že u vás tato nemoc propukne. Rovněž zjistíme, na co máte nárok v případě, že koronavirem neonemocníte, ale bude vám nařízena karanténa.

Onemocnění koronavirem

Při onemocnění touto chorobou máte u většiny pojišťoven nárok na pojistné plnění v rámci pracovní neschopnosti. Tzn. za každý den, kdy jste kvůli léčení choroby nemohli chodit do zaměstnání, obdržíte od pojišťovny částku, kterou máte sjednanou ve vaší pojistné smlouvě. Pokud jste se pojistili třeba na částku 1000 Kč/den, při třítýdenní pracovní neschopnosti obdržíte 21 000 Kč.

Další peníze můžete obdržet tehdy, pokud máte ve své smlouvě sjednáno pojištění hospitalizace, a průběh vaší nemoci je natolik vážný, že budete muset být léčeni v nemocničním zařízení. V takovém případě vám pojišťovna může uznat peníze za každý den pracovní neschopnosti + za každý den pobytu v nemocnici.

Ilustrujme si to na příkladu. Dejme tomu, že jste pojištění na pracovní neschopnost ve výši 1000 Kč/den a na pobyt v nemocnici ve výši 700 Kč/den. Léčení vaší nemoci bude trvat 3 týdny, a 8 dní z tohoto léčení budete muset strávit v nemocnici.

V takovém případě dostanete již zmíněných 21 000 Kč, a k tomu 5600 Kč za pobyt v nemocnici. Celkově vám pojišťovna vyplatí 26 600 Kč.

Výše těchto vyplacených částek se odvíjí od toho, jaké pojistné částky jste si ve smlouvě sjednali pro různá rizika.

koronavirus a životní pojištění

Výluky a omezení u různých pojišťoven

  • Allianz riziko koronaviru kryje. V pojistných podmínkách se tato pojišťovna vyjadřuje: Pokud k pojistné události dojde v souvislosti s epidemií, pojistné plnění je poskytnuto. Pokud by ale za všechny pojistné události, které nastanou v souvislosti s jednou událostí nebo s několika souvisejícími událostmi, měla pojišťovna celkem vyplatit více než 500 000 000,-Kč, poskytne z každé pojistné smlouvy za všechny pojistné události jednoho pojištěného pojistné plnění nejvýše 2 000 000,-Kč.
  • Mutumutu poskytuje pojistné plnění v případě, že klientova pracovní neschopnost trvá minimálně 60 dní.
  • ČSOB má ve svých pojistných podmínkách uvedeno: Pojistitel neposkytne pojistné plnění, nastala-li pojistná událost následkem epidemické nebo pandemické nákazy.
  • NOVIS má ve svých pojistných podminkách uvedeno: Nárok na pojistné plnění v žádném z dohodnutých rizik nevzniká za pojistné události, které nastaly v důsledku epidemie postihující rozsáhlé území a velkou část populace (pandemie).
  • MetLife se k pojistnému plnění v důsledku koronavirové nákazy vyjadřuje takto: Pojistná událost nenastává v souvislosti s válkou, invazí, působením cizích mocností, nepřátelskými akcemi, občanskými nepokoji, revolucí, vzbouřením, vzpourou, vojenskými silami nebo výjimečným stavem, stavem obležení nebo jakoukoli jinou událostí či příčinou, která vede k vyhlášení a udržování tohoto stavu, karantény, znárodnění na žádost jakékoli veřejné nebo místní zákonné moci nebo aktivní účasti pojištěného na násilné akci nebo rvačce (nejedná-li se o stav krajní nouze nebo nutné obrany).

Individuálně nařízená karanténa

Specifickou situací je nařízená karanténa, tzn. klient není nemocný, ale z preventivních důvodů mu byla nařízena sociální izolace. Může to být důvodu, že se vrátil z rizikové oblasti, nebo přišel do kontaktu s osobou, u kterého byla potvrzena nákaza. V případě, že svou práci nemůže vykonávat z domova, musí jít do pracovní neschopnosti.

Jak se k takové situaci staví jednotlivé pojišťovny?

  • Pojišťovna NN kryje situace, kdy je klientovi nařízena karanténa, v průběhu které u něj propukne onemocnění COVID-19. Klientovi poskytne plnění za celou dobu karantény + dobu léčení nemoci. Bohužel pojišťovna nekryje situaci, kdy je klientovi nařízena preventivní karanténa, v průběhu které se u něj onemocnění nevyskytne.
  • Pojišťovna Generali Česká pojišťovna kryje situace, kdy je klientovi nařízena preventivní karanténa. Pokud tuto karanténu nařídí lékař či hygienická stanice, klient obdrží plnění za dobu této karantény, i kdyby u něj nemoc nakonec nepropukla.
  • Kooperativa klientům poskytne pojistné plnění v případě, že čerpají nemocenskou z důvodu preventivní karantény. Tuto skutečnost klient pojišťovně doloží prostřednictvím formuláře České správy sociálního zabezpečení.
  • Komerční pojišťovna má v pojistných podmínkách uvedeno: dobu strávenou v povinné karanténě, nařízené karanténě, v izolaci klienta v místě bydliště či při hospitalizaci budeme po dobu vyhlášení nouzového stavu započítávat do celkové karenční doby, která je stanovena minimálně na 28 dní upojištění Pracovní neschopnosti. Nařízenou karanténu je možné brát jako Pracovní neschopnost, pouze pokud je potvrzena lékařem (je vystavena neschopenka) působícím na území ČR.
  • Mutumutu neposkytuje pojistné plnění v případech, kdy klientovi byla pouze nařízena karanténa, ale onemocnění se u něj neprojevilo. V případě, že se u něj projeví, je možné vyplácet pojistné plnění jen v případě, že pracovní neschopnost trvá minimálně 60 dní.

 

Mohlo by vás zajímat

vánoční plánovač
Plánovač na pohodové Vánoce: Kdy nakoupit dárky, vyzdobit dům, naporcovat kapra, aj.
28.9.2022

Pohodové Vánoce? Na televizních obrazovkách a sociálních sítí vidíme, jak celá rodina sedí v klidu s usměvavými dětmi na sedačce, nebo si u perfektně ozdobeného stolu v širokém rodinnému kruhu dávají kapra s bramborovým salátem a pod stromečkem je hromada…

stěhování gauče
Zařizování bytu nebo domu: Podívejte se na nejčastější chyby!
27.9.2022

Váš domov je místem, kde byste se měli cítit příjemně. Místem, kam byste se měli rádi vracet. I proto byste zařizování bytu nebo domu měli věnovat patřičnou pozornost.

pražský hrad
Praha zdarma: 20 míst, kde nezaplatíte ani korunu
26.9.2022

Naše hlavní město je plné zajímavých atrakcí. Většina z nich však stojí nemalý peníz. My vám ale poradíme 20 tipů, jak si v Praze užít sport, různé akce a muzea a neutratit při tom ani korunu. Dnešní heslo zní Praha – zdarma.

zásuvka
Jaký je proud v zásuvce?
25.9.2022

Proud v zásuvce v českých domácnostech má jasně dané a neměnné parametry. Proč je tedy znát? Je dobré dát si pozor, pokud si nějaký spotřebič koupíte mimo Evropu, třeba v zámoří. Dalším otazníkem je připojení více spotřebičů do jedné zásuvky. Podívejme se…