Menu

Koronavirus - na co máte v dnešní době nárok jako zaměstnanec nebo OSVČ?

Aktualizováno dne 15.4.2020

Současná situace zasáhla nás všechny. Ať už jste zaměstnanec či živnostník pobývající doma s dítětem, majitel provozovny či podnikatel zaměstnávajíci lidi, opatření proti koronaviru výrazně ovlivnila váš život. Dobrou zprávou však je, že na tuto situaci nejste sami. Na co máte v dnešní době nárok?

Koronavirus - na co máte v dnešní době nárok jako zaměstnanec nebo OSVČ?
12 minut čtení
Životní styl

Je jen minimum lidí, jejichž život se v současné době výrazně nezměnil. Pokud sledujete aktuální zprávy, možná jste se doslechli o tom, že byla přijata opatření, která mají za cíl lidem tuto situaci usnadnit. Přinášíme aktuální přehled nových pravidel, úlev a zvýhodnění.

Podpora pro zaměstnance

Vyplácení mezd

Pokud má vaše firma následkem nových opatření finanční a provozní problémy, vláda vyplácení mezd podpoří tzv. kurzarbeitem. Znamená to, že firmám proplatí část mzdových nákladů. Vy jako zaměstnanec tudíž můžete stále pobírat svou mzdu.

Fungovat můžete v těchto režimech:

 • Homeoffice. Při vykonávání práce z domova máte nárok na plnou mzdu. Z domova můžete pracovat i tehdy, pokud jste v karanténě.
 • Pokud nepracujete a jste doma s dítětem na ošetřovném, máte nárok na 60 % z průměrného denního redukovaného základu. Částka vám bude vypočtena na základě vašeho příjmu.

Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí jsme nalezli orientační příklady různých mezd a výše ošetřovného.

Příklady ošetřovného za 30 dní v závislosti na výši mezd.

Hrubá mzda Čistá mzda (neuplatňuje slevu na dítě) Ošetřovné ve výši 60 %
20 000 Kč 15 856 Kč 10 800 Kč
25 000 Kč 19 303 Kč 13 500 Kč
28 000 Kč 21 370 Kč 15 120 Kč
 • Pokud jste v karanténě a povaha vaší práce vám nedovoluje pracovat formou homeoffice,  náleží vám odměna ve výši 60 % redukovaného výdělku.

Překážky na straně zaměstnavatele

Jestliže byl vašemu zaměstnavateli znemožněn nebo výrazně ztížen výkon své činnosti, máte nárok na drtivou část vaší mzdy. Pokud zaměstnavatel kvůli současným opatřením nemá potřebné suroviny, služby nebo výrobky nezbytné k provozu, dostanete 80 % výdělku.

V případě, že je činnost ve firmě omezena či znemožněna poklesem poptávky po výrobcích či službách, náleží zaměstnanci 60 % průměrného výdělku.

Propouštění

Pokud jste dostali výpověď, máte nárok na odstupné, které se řídí Zákoníkem práce.

 • Pokud váš pracovní poměr trval méně než rok, náleží vám odstupné ve výši 1 vašeho průměrného měsíčního výdělku.
 • Pokud pracovní poměr trval 1 - 2 roky, náleží vám dva průměrné platy.
 • Při trvání pracovního poměru více než 2 roky vám náleží odstupné ve výši 3 průměrných platů.

Zrušení daně z nabytí nemovitosti

Ať už jste zaměstnanec či živnostník, v případě, že se v budoucnu budete chystat pořídit nemovitost, může vám být odpuštěna daň z nabytí nemovitosti. Ministryně financí Alena Schillerová navrhuje zrušit tuto daň, jejíž výše je 4 % z ceny nemovitosti. Ministryně toto rozhodnutí odůvodňuje tím, že vlivem aktuální situace se očekáva snížení cen bytů. Odpuštění daně by mohlo trh s bydlením rozpohybovat. O tomto návrhu by se mělo jednat v následujících dnech.

Odklad splátek u  hypotéky a úvěrů

Lidé, kteří splácejí hypotéku nebo jinou půjčku, si nově můžou požádat o odklad až 6 splátek. Odklad můžou využít všichni, kdo požádali o hypotéku či půjčku před 26. březnem 2020. Nevztahuje se však na kontokorentní ani kreditní karty. Nyní se ještě čeká na schválení parlamentem. Poté by mohl začít platit ve všech bankách a nebankovních společnostech.

Podpora pro OSVČ

Živnostníci jsou skupinou, na kterou nová opatření týkající se koronaviru dopadla nejcitelněji. Zavřená provozovna, platební neschopnost a hrozba ztráty své klientely jsou noční můrou každého podnikatele. Podle odhadů zpřísněná opatření dopadla na čtyři pětiny firem. Možná jste slyšeli o tom, že vláda vám může aspoň částečně pomoci. Na co máte v dnešní době nárok jako OSVČ?

Odpuštění záloh na sociální a zdravotní pojištění

Po dobu 6 měsíců budou všem OSVČ odpuštěny minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Tzn. od března do srpna nebudou muset platit minimální zálohu 2352 Kč na zdravotní pojištění a 2544 Kč na sociální pojištění. Celkem tudíž podnikatelé ušetří 29 376 Kč.

V případě, že podnikatel platí vyšší zálohy, bude doplácet jenom rozdíl mezi svou obvyklou výší zálohy a výše zmíněnými zálohami na zdravotní a sociální pojištění. Tento rozdíl doplatí až při vyúčtování v roce 2021.

Tato částka je jim skutečně odpuštěna, nikoliv jen odložena. Tato doba se bude normálně započítávat pro účely důchodových nároků - tzn. váš budoucí důchod kvůli odpuštění těchto záloh nebude nikterak krácen.

O odpuštění záloh nemusíte nikde žádat - bude vám přiznáno automaticky. Pro přiznání nepotřebujete dokazovat, že vás současná opatření postihla - odpuštění záloh bude přiznáno plošně všem živnostníkům.

Co dělat v případě, když jste už zálohy za březen zaplatili? V tom případě budou použity jako předplacená platba na září. V případě, že máte na zdravotním a sociálním pojištění nějaké nedoplatky, tak bude tato březnová platba použita na uhrazení nedoplatku za nějaký měsíc předcházející březnu, který jste zatím neuhradili.

Příspěvek ve výši 25 000 Kč

Ministerstvo financí se rozhodlo podpořit živnostníky jednorázovým příspěvkem ve výši 25 000 Kč. Jaké jsou podmínky pro jeho získání?

 • Podnikatel vykonává podnikání jako hlavní činnost.
 • Podnikatelská činnost může být i vedlejší, jestliže daná osoba nevykonává zároveň i zaměstnání.
 • Podnikatelská činnost byla aktivní k datu 12. 3. 2020. Rovněž se může jednat o OSVČ, která podnikatelskou činnost provádí sezónně a činnost přerušila kdykoliv po 31. 8. 2019.
 • Podnikání bylo osobě znemožněno či ztíženo v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti).

Žadatelé můžou tento příspěvek získat na základě čestného prohlášení a vyplněné žádosti. Formulář bude zveřejněný na webových stránkách Finanční správy nejpozději 15. 4. 2020.

Tento bonus se nebude zahrnovat do daňově uznatelných příjmů a nepodléhá ani platbě sociálního a zdravotního pojištění.

Ošetřovné pro ty, co zůstavají doma s dětmi

Živnostníkům rovněž bude přiznán příspěvek na ošetřování člena rodiny ve výši 424 Kč/den. Podmínkou je péče o dítě, navštěvující školu či jiné dětské zařízení, které je v současné době uzavřeno. Příspěvek bude přiznán rodičům dětí mladších 13 let a nezaopatřeným dětem do 26 let, které jsou závislé na pomoci druhých a byl jim přiznán minimálně první stupeň závislosti.

Podmínkou získání příspěvku je i to, aby druhý z rodičů nečerpal stejnou dávku, nebo klasické ošetřovné. Tento příspěvek budou živnostníci pobírat po celou dobu, kdy bude platit zákaz školní docházky.

Bezúročné úvěry

Českomoravská záruční a rozvojová banka podnikatelům nabízí bezúročné úvěry. Úvěr je bez úroků a poplatků a jeho objem se pohybuje od 500 000 Kč do 15 milionů Kč. Podnikatel tento úvěr může splácet až 2 roky a splátky si může odložit až o 12 měsíců.

V současné době je však příjem žádostí o úvěr pozastaven. Pro aktuální informace sledujte přímo webové stránky Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Liberační daňový balíček I.

Živnostníkům byl odložen termín pro podání daňového přiznání. Nejzazší termín byl posunut z 1.4. na 1.7. 2020. Nově se u žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020.

Pokud je podnikatel daňovým poplatníkem, nemusí podat v termínu kontrolní hlášení k DPH. Pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení budou řešeny automatickým prominutím, popřípadě v rámci individuální žádosti.

Liberační daňový balíček II.

Podnikatelům rovněž bude odpuštěna červnová záloha na daň z příjmu fyzických a právnických osob.

Rovněž byla pozastavena čtvrtá vlna EET, tudíž živnostníci, kteří měli mít nově povinnost evidovat své tržby, budou této povinnosti zproštěni po dobu trvání nouzového stavu a ještě 3 měsíce poté. Vláda toto rozhodnutí zdůvodnila tím, že pandemie mnohým podnikům znemožnila přípravy. Čtvrtá vlna EET se měla vztahovat hlavně na řemeslníky, ale i advokáty, lékaře a taxikáře.

Kurzarbeit

Vláda se rovněž rozhodla podpořit politiku zaměstnanosti a nabízí proplácení části mezd. Jedná se o speciální program na ochranu zaměstnanosti s názvem Antivirus. Bude se jednat o dva typy příspěvků - ve výši 60 % a 80 % mzdy. Podpora se bude počítat se superhrubé mzdy. 

 • Firmám, znevýhodněným kvůli zaměstnancům v karanténě či zaměstnávající lidi z uzavřených provozů poskytne 80 % náhrady mzdy, a to do výše až 39 000 Kč.
 • Firmám, postiženým výpadkem pracovníků, surovin, či poklesem poptávky to bude 60 % mzdy, a to do výše až 29 000 Kč.

Odklad nájemného

Podnikatelé rovněž můžou využít odklad nájemného až o 6 měsíců. Těchto šest opožděných splátek bude možné rozložit do 24 měsíců a postupně splácet. Odklad se týká podnikatelů, kteří kvůli současným nařízením byli nuceni uzavřít své provozovny. Pro majitele restaurací, fitness center, kin a dalších podniků to tudíž bude představovat způsob, jak si odložit splátky v době, kdy mají kvůli svým zavřeným podnikům nulové tržby.

 

Mohlo by vás zajímat

Irsko
Irsko: země zelených luk, piva a leprikónů. Jak si užít ostrov jako místní obyvatelé?
5.6.2023

Irsko máme spojené se sytě zelenou barvou a kovově šedou oblohou, ze které bude co nevidět pršet. Z každého koutu země na vás dýchne buď nevídaná historie nebo naopak přírodní úkaz. Přečtěte si, co stojí za to navštívit.

Světový den bez tabáku
Světový den bez tabáku: Co se stane s vaším tělem, když přestanete kouřit?
31.5.2023

Kouření je jednou z největších hrozeb pro lidské zdraví. Každý rok zabije více než 8 milionů lidí po celém světě. Ale co se stane s vaším tělem, když přestanete kouřit? V tomto článku se dozvíte, jak kouření ovlivňuje vaše tělo, jaké jsou výhody, když…

výpočet hypotéky
Jak na výpočet hypotéky? Maximální částka, kolik můžu dostat, výše úroku, podmínky pro zaměstnance a OSVČ
31.5.2023

Chcete vlastní bydlení a je vám přitom jasné, že se bez hypotéky neobejdete. Vyzkoušejte si výpočet hypotéky v klidu doma a ujasněte si základní pojmy ještě dříve, než se vydáte do banky žádat o úvěr.

hypotéka bez úspor
Hypotéka bez úspor: mýtus nebo realita?
29.5.2023

Bydlení ve vlastním je sen pro mnoho z nás. Současná inflace smrskává naše úspory, ceny nemovitostí míří nahoru a bydlení se stává hůře dosažitelné. Proto se stále více diskutuje hypotéka bez úspor. Je něco takového možné, nebo jde jen o nedosažitelnou…