Ceník plynu FONERGY s.r.o. - Standard

Ceníky plynu FONERGY s.r.o. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

FONERGY s.r.o.

Více informací o FONERGY s.r.o.
 
 
Název Síť Od Do Pevná cena plynu Stálý měsíční plat Cena za distribuci
Vařím RWE 0.00 1.89 855 Kč 20 Kč 523 Kč
Ohřívám vodu RWE 1.89 7.56 835 Kč 20 Kč 346 Kč
Topím RWE 7.56 15.00 815 Kč 20 Kč 338 Kč
Topím+ RWE 15.00 20.00 815 Kč 20 Kč 343 Kč
Topím+ RWE 20.00 25.00 815 Kč 20 Kč 343 Kč
Topím+ RWE 25.00 30.00 815 Kč 20 Kč 372 Kč
Topím+ RWE 30.00 35.00 815 Kč 20 Kč 372 Kč
Topím+ RWE 35.00 40.00 815 Kč 20 Kč 372 Kč
Topím+ RWE 40.00 45.00 815 Kč 20 Kč 372 Kč
Topím+ RWE 45.00 50.00 815 Kč 20 Kč 459 Kč
Topím+ RWE 50.00 55.00 815 Kč 20 Kč 459 Kč
Topím+ RWE 55.00 63.00 815 Kč 20 Kč 459 Kč
Topím++ RWE 63.00 315.00 780 Kč 50 Kč 230 Kč
Topím++ RWE 315.00 630.00 780 Kč 50 Kč 230 Kč
Vařím PP 0.00 1.89 855 Kč 20 Kč 466 Kč
Ohřívám vodu PP 1.89 7.56 835 Kč 20 Kč 326 Kč
Topím PP 7.56 15.00 815 Kč 20 Kč 317 Kč
Topím+ PP 15.00 20.00 815 Kč 20 Kč 319 Kč
Topím+ PP 20.00 25.00 815 Kč 20 Kč 319 Kč
Topím+ PP 25.00 30.00 815 Kč 20 Kč 361 Kč
Topím+ PP 30.00 35.00 815 Kč 20 Kč 361 Kč
Topím+ PP 35.00 40.00 815 Kč 20 Kč 361 Kč
Topím+ PP 40.00 45.00 815 Kč 20 Kč 361 Kč
Topím+ PP 45.00 50.00 815 Kč 20 Kč 386 Kč
Topím+ PP 50.00 55.00 815 Kč 20 Kč 386 Kč
Topím+ PP 55.00 63.00 815 Kč 20 Kč 386 Kč
Topím++ PP 63.00 315.00 780 Kč 50 Kč 222 Kč
Topím++ PP 315.00 630.00 780 Kč 50 Kč 222 Kč
Vařím E.ON 0.00 1.89 855 Kč 20 Kč 600 Kč
Ohřívám vodu E.ON 1.89 7.56 835 Kč 20 Kč 463 Kč
Topím E.ON 7.56 15.00 815 Kč 20 Kč 448 Kč
Topím+ E.ON 15.00 20.00 815 Kč 20 Kč 452 Kč
Topím+ E.ON 20.00 25.00 815 Kč 20 Kč 452 Kč
Topím+ E.ON 25.00 30.00 815 Kč 20 Kč 484 Kč
Topím+ E.ON 30.00 35.00 815 Kč 20 Kč 484 Kč
Topím+ E.ON 35.00 40.00 815 Kč 20 Kč 484 Kč
Topím+ E.ON 40.00 45.00 815 Kč 20 Kč 484 Kč
Topím+ E.ON 45.00 50.00 815 Kč 20 Kč 562 Kč
Topím+ E.ON 50.00 55.00 815 Kč 20 Kč 562 Kč
Topím+ E.ON 55.00 63.00 815 Kč 20 Kč 562 Kč
Topím++ E.ON 63.00 315.00 780 Kč 50 Kč 333 Kč
Topím++ E.ON 315.00 630.00 780 Kč 50 Kč 333 Kč

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

 
 
 
 

Celková platba za zemní plyn

Postup výpočtu celkové roční ceny za plyn (bez distribuce)
Podle posledního vyúčtování od stávajícího dodavatele zjistíte roční spotřebu, kterou případně přepočtete na MWh:

 • 1 m3 =  10,55 kWh = 0,01055 MWh

Najdete si rozmezí spotřeby a sečtete:

 • roční spotřebu MWh x pevná cena za komoditu (5.sloupec)
 • 12 x cena za stálý měsíční plat (sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za plyn se skládá ze dvou částí

 • Cena za dodávku plynu – neregulovaná cena, kterou stanovuje dodavatel zemního plynu:
  • Pevná cena za komoditu Kč/MWh . Cena se může během roku i vícekrát měnit v závislosti na vývoji cen na velkoobchodním trhu s plynem.
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cena za distribuci plynu – regulovaná cena, kterou stanovuje Energetický regulační úřad v platných cenových rozhodnutích:
  • Pevná cena za odebraný plyn Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat - pevná roční cena za denní rezervovanou nebo pevnou distribuční kapacitu Kč/MWh
  • Pevná cena za služby operátora trhu Kč/MWh

U maloodběratelů se do výpočtu zahrnuje daň ze zemního plynu ve výši 30,6 Kč/MWh bez DPH, pokud nejsou od daně osvobozeni.