Menu
Místo, které je
přesně pro vás
Všechny vaše kalkulace, smlouvy a
údaje máte v klientské zóně
Stačí jen použít e-mail,
který jste zadali při srovnání
Doporuč a získej!
Pošlete to dál a vydělejte
Sdílejte svůj
odkaz
Kamarád
ušetří
Získá bonus
200 Kč
A vy vyděláte
peníze

Cestovní pojištění AXA ASSISTANCE Komfort

article big
18 minut čtení
Nezařazeno
16.6.2015

Cestovní pojištění AXA ASSISTANCE je možné sjednat v šesti variantách Reference, Reference Plus, Reference Super,
Reference Super Plus, Komfort
a Excelent s odlišným rozsahem krytí a limity plnění. Název vybraného produktu, který odpovídá Vašemu zadání, je uveden v tabulce srovnání nabídek vždy vedle loga pojišťovny.
Vyšší nebo nižší limit plnění pro léčebné výlohy a další pojištěná rizika lze volit nad tabulkou srovnání nabídek.

Přehled limitů pojistného plnění

Limit pojistného plnění = maximální suma, kterou hradí pojišťovna. Pokud bude škoda vyšší, zbytek zaplatíte „ze svého“.

Limity plnění
Pojistný program Komfort
Pojištění léčebných výloh
Celkový limit 5 000 000 Kč
repatriace a transporty do limitu léčebných výloh
ošetření zubů 11 000 Kč
zásah horské služby při pojistné události do limitu léčebných výloh
doprava doprovázející
osoby
do limitu léčebných výloh
ubytování doprovázející
osoby
150 €/noc; max. 10 nocí
pojištění rizik souvisejících
s terorismem
2 500 000 Kč
Asistenční služby
Turistické a lékařské
informace
ano
Telefonická pomoc
v nouzi
ano
Tlumočení a překlady ano
Pojištění zavazadel
Celkový limit 20 000 Kč
Limit na jednu věc 10 000 Kč
Ztráta dokladů 4 000 Kč
Elektronika, sportovní
vybavení
10 000 Kč
Pojištění obchodního
vybavení
-
Úrazové pojištění1)
Smrt úrazem 250 000 Kč
Trvalé následky úrazu 500 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu2)
Na zdraví 1 000 000 Kč
Na věci 500 000 Kč
Následné finanční škody -
Spoluúčast při škodě
do 5 000 Kč
5 000 Kč
Spoluúčast při škodě
nad 5 000 Kč
bez spoluúčasti
Připojištění stornopoplatků cestovní služby
Limit na smlouvu 300 000 Kč
Pojištění předčasného návratu reálné náklady
Pojištění nevyužité dovolené 700 Kč/ den, max. 5 000 Kč
Spoluúčast 10 %
Další pojištěná rizika
Zpoždění a zrušení letu -
Zpoždění zavazadel -
Pojištění právní ochrany 20 000 Kč
1) Pojištění úrazu je součástí pojistných programů Reference Super, Reference Super Plus, Komfort a Excelent
2) Pojištění odpovědnosti je součástí pojistných programů Reference Plus, Reference Super Plus, Komfort a Excelent

Sportovní aktivity

Rekreační a zimní sport v ceně; rizikový a organizovaný sport lze připojistit. Pokud se pojistná událost stane při nějaké sportovní aktivitě, pojišťovna bude zkoumat, zda daná aktivita byla pojištěna. Výčet aktivit je uveden níže. Jiné než rekreační aktivity lze připojistit zaškrtnutím dané volby na prvním kroku formuláře.

 • Běžné sporty včetně zimních sportů –běžné oddychové sportovní aktivity a sporty provozované na rekreační úrovni, včetně zimních sportů. Provozování sportů uvedených v této kategorii je pojištěno v rámci standardně nabízených programů bez navýšení základních sazeb pojistného.
 • Rizikové sporty – zahrnují všechny níže vyjmenované běžné a rizikové sporty, provozované jak na rekreační úrovni, tak výkonnostně nebo v souvislosti s provozováním profesionálního sportu nebo po dobu účasti na veřejně organizovaných sportovních soutěžích a přípravy na ně. Rizikové sporty jsou připojištěny volbou "rizikového sportu" na prvním kroku formuláře.
 • Nepojistitelné sporty –do této kategorie spadají všechny sportovní činnosti, které nejsou výslovně uvedeny mezi běžnými nebo rizikovými sporty. Provozování sportů uvedených v této kategorii není možné pojistit.

Běžné sporty

aerobic, airsoft, aquaerobic, badminton, balet, baseball, basketbal, běh, běh na lyžích po vyznačených trasách, boccia, bowling, bruslení na ledě, bumerang, bungee running, bungee trampolin, curling, cyklistika, cykloturistika, dragboat – dračí lodě, fitness a bodybuilding, florbal, footbag, fotbal, frisbee, goalball, golf, házená, pozemní a lední hokej, hokejbal, horské kolo (vyjma sjezdu), cheerleaders (roztleskávačky), in-line bruslení, jízda lodí po kanálech (Holandsko, Francie), jízda na koni, slonovi nebo velbloudovi, jízda na tobogánu a vodní skluzavce, jízda na vodním banánu, jízda na vodním šlapadle, jóga, kajak nebo kanoe stupně obtížnosti WW1 a WW2, karetní a jiné stolní společenské hry, kickbox – aerobic, koloběh, kolová, korfbal, krasobruslení, kriket, kulečník, kuličky, kulturistika, kuželky, lakros, lyžování a snowboarding po vyznačených trasách včetně překonávání překážek ve snowparku (vyjma skoků), metaná, mini trampolína, minibike, minikáry, moderní gymnastika, nízké lanové překážky (do 1,5 m), nohejbal, orientační běh (včetně radiového), paintball, pétanque, plavání, plážový volejbal, potápění s použitím dýchacího přístroje do míst s hloubkou do 10 metrů s instruktorem nebo bez instruktora za předpokladu, že je pojištěná osoba držitelem potřebného certifikátu (oprávnění) provozovat danou aktivitu, rafting stupně obtížnosti WW1 a WW2, showdown, skákací boty – power boot, softbal, spinning, sportovní modelářství, sportovní rybaření (ze břehu), squash, stolní fotbal, stolní hokej, stolní tenis, streetball, synchronizované plavání, šachy, šerm (klasický), šipky, šnorchlování, tanec společenský, tenis, tchaj-ťi, tchoukball, turistika nebo treking v nenáročném terénu se stupněm obtížnosti max. 2UIAA a na značených cestách bez použití horolezeckých pomůcek a/nebo pohyb a pobyt v nadm. výšce do 3 500 m n. m., via ferrata stupně obtížnosti A, veslování, vodní lyžování, vodní pólo, volejbal, žonglování (diabolo, fireshow, juggling, yoyo).

Rizikové sporty

aerotrim, aikido, judo, karate, taekwondo, kickbox, MMA a další bojové sporty, akrobatické lyžování, akrobatický rock and roll, alpinismus, americký a australský fotbal, atletika včetně skoku o tyči a pěti, sedmi a desetiboje, bagjump, biatlon, bikros, bouldering, box, wrestling, řeckořímský zápas a jiné zápasení, bublik, canyoning, cyklokros, cyklotrial, dostihy koňské, duatlon, fly fox, fourcross, freeboarding, freeride, freeskiing, freestyle, hasičský sport (včetně cvičení záchranných sborů), historický šerm (bojový), heliskiing, horolezectví a všechny druhy lezení, jachting (vyjma oceánské plavby), jízda na „U“ rampě, jízda na kole v bikeparku, mountainbiking, jízda na skateboardu či longboardu, jízda na snowboardu a lyžích mimo vyznačené trasy, jízda na snowscootu, jízda na vodním/sněžném skútru, kajak nebo kanoe stupně obtížnosti WW3 až WW5, kanoepolo, kiting a všechny jeho varianty, kneeboarding, krasojízda, kvadriatlon, lov nebo hon sportovní (s výjimkou lovu exotické divoké zvěře), lukostřelba, maraton, ultramaraton, moguls, monoski, motokáry, motoristické vodní sporty, motoskiering, mountainboarding na vyznačených trasách, paragliding a závěsné létání (rogalo), parasailing, parašutismus, parkour, pětiboj moderní, podvodní ragby, poledance, potápění s použitím dýchacích přístrojů do míst s hloubkou nad 10 metrů s instruktorem nebo bez instruktora za předpokladu, že je pojištěná osoba držitelem potřebného certifikátu (oprávnění) provozovat danou aktivitu, potápění se žraloky, psí, koňské spřežení, rafting stupně obtížnosti WW3 až WW5, rope jumping, rugby, rybaření ze člunu, rychlobruslení, safari, saně, boby, snowtubbing na vyznačených trasách, seakayaking, silový trojboj, sjezd na horských kolech, skialpinismus, skiatlon, skiboby, skitouring, skoky do vody, skoky na laně - bungee jumping, skymaraton, ultraskymaraton, slackline, slamball, sledge hokej, snowbungeekayaking, snowbungeerafting, snowrafting, snowtrampoline, speleologie, sportovní gymnastika, sportovní střelba (střelba na terč s použitím střelné zbraně), streetluge, stung pogo, surfing, windsurfing, trampolína, triatlon (včetně ironman), tricking, turistika nebo treking se stupněm obtížnosti vyšším než 2 UIAA s použitím pomůcek odpovídajících stanovené obtížnosti a/nebo pohyb a pobyt v nadmořské výšce nad 3 500 m, via ferrata stupně obtížnosti B až E, účast na rekonstrukci historické bitvy, vodní paragliding, vysoké lanové překážky (do 10 m.), vzpírání, wakeboarding, wallyball, zorbing.

Rozsah pojištění

Pojištění léčebných výloh

Z pojištění se poskytuje úhrada nezbytných nákla¬dů na ošetření pojištěného, kterému se byl nucen během cesty podrobit v důsledku náhlého úrazu nebo onemocnění. Hrazeny jsou zejména náklady na léčení či ošetření, pobyt v nemocnici, diagnostická vyšetření, léčbu včetně operace, léky předepsané lékařem, náklady na nemocniční stravu, přepravu do zdravotnického zařízení nebo náklady přivolání lékaře, základní ošetření zubním lékařem při akutních bolestech. Z pojištění jsou hrazeny náklady na repatriaci pojištěného zpět do ČR v případě, že nebude moci ze zdravotních důvodů použít původně plánovaný dopravní prostředek. Dále jsou z pojištění hrazeny přiměřené cestovní náklady veřejným prostředkem a náklady na ubytování doprovázející osoby v případě hospitalizace delší než 10 dní. V případě hospitalizace nezletilého pojištěného uhradí pojistitel náklady na ubytování v místě hospitalizace pojištěného jedné spolucestující dospělé osobě, a to již od prvního dne hospitalizace nezletilého pojištěného.

Úrazové cestovní pojištění

Úrazové pojištění obsahuje pojištění trvalých následků úrazu a smrti pojištěné osoby následkem úrazu.

Pojištění zavazadel

Pojištění se vztahuje na cestovní zavazadla, věci osobní potřeby a osobní doklady obvyklé pro daný účel cesty, které jsou ve vlastnictví pojištěného, případně na věci, které si prokazatelně pořídil během cesty. Pojistnou událostí je poškození či zničení živelnou události nebo odcizení. Pojištění se vztahuje na věc odcizenou z vozu, pouze byla-li uložena v uzamčeném zavazadlovém prostoru a nebyla-li viditelná zvenčí.

Pojištění se nevztahuje na peníze, cennosti, platební karty, klíče, drahé kovy, klenoty, sbírky, starožitnosti, věci kulturní, umělecké a historické hodnoty, zbraně, součástky a náhradní díly aj dle pojistných podmínek. Pojištění se nevztahuje na věci odcizené z prostoru určeného pro přepravu zavazadel v odstaveném motorovém vozidle nebo přívěsu v době od 22.00 do 6.00 hodin, dále pak na věc odcizenou ze stanu nebo přívěsu. Pojištění se dále nevztahuje na zavazadla svěřená dopravci.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištěna je povinnost pojištěného naradit škodu, kterou způsobil během pobytu v zahraničí při běžných činnostech nebo sportu. Pojistnou událostí je škoda vzniklá na zdraví nebo životě nebo bolestné, dále pak škoda na věci a případné následné finanční škody (zejm. ušlý zisk), je-li tak uvedeno v přehledu pojistného plněné výše. Pojistná ochrana se nevztahuje na škodu vzniklou pojištěnému nebo osobám blízkým.

Pojištění stornopoplatků cestovní služby

Sjednáním připojištění storna zájezdu si pojištěný sjednává pojištění stornopoplatků cestovní služby, dále pojištění předčasného návratu a pojištění nevyužité dovolené. Cestovní službou se rozumí zájezd nebo jednotlivá služba cestovního ruchu, byla-li zakoupena samostatně

Pojistnou událostí z pojištění stornopoplatků cestovní služby je vyměření stornovacích poplatků pojištěnému v důsledku zrušení zakoupené služby z následujících důvodů:

 • úmrtí pojištěného, osoby blízké, zástupce pojištěného v zaměstnání nebo podnikání, nebo osoby cestující společně s pojištěným (došlo-li k němu méně než 60 dní před odjezdem);
 • vážné akutní onemocnění nebo úraz pojištěného, osoby blízké, zástupce pojištěného v zaměstnání nebo podnikání, nebo osoby cestující společně s pojištěným
 • škody na majetku pojištěného přesahující částku 200 000 Kč, způsobené živelní událostí nebo protiprávním jednáním třetí osoby;
 • vloupání do místa trvalého bydliště pojištěného, vyžaduje-li policie či pojišťovna přítomnost pojištěného (došlo-li k pojistné události maximálně 7 dní před odjezdem);
 • komplikace v těhotenství pojištěné, bylo-li těhotenství zjištěno až po sjednání pojištění;
 • nečekaná výpověď pojištěnému nebo výpověď osobě blízké nebo spolucestující ze strany zaměstnavatele v důsledku organizačních změn, či v důsledku zrušení zaměstnavatele pojištěného (proběhla-li k výpověď maximálně 60 dní před odjezdem);
 • podání žádosti o rozvod nebo návrh na zrušení registrovaného partnerství ze strany manžela/manželky či registrovaných partnerů, pokud jsou uvedeni na jedné pojistné smlouvě;
 • zmeškání odjezdu z důvodu dopravní nehody prostředku, kterým pojištěný cestoval na místo odjezdu

Pojistnou událostí z pojištění předčasného návratu a pojištění nevyužité dovolené je předčasný návrat z cesty nebo pobytu pojištěného v zahraničí, pokud pojištěný nemohl použít původně plánovaný dopravní prostředek nebo se musel předčasné vrátit do České republiky z důvodu:

 • úmrtí nebo neodkladné a neočekávané hospitalizace osoby blízké pojištěnému;
 • škody na majetku pojištěného, odhadované nejméně na 200 000 Kč, způsobené živelnou událostí nebo protiprávním jednáním třetí osoby

Pojištění stornopoplatků za zrušení cestovní služby je možné sjednat nejpozději do 14 dnů od platby za zájezd nebo cestovní službu. Pokud jsou ale zájezd nebo cestovní služba zakoupeny měné než 30 dní před odjezdem, musíte připojištění sjednat nejpozději v den jejich zaplacení.

Územní platnost

Územní platnost pojištění je zvolena automaticky podle Vámi zadané cílové země. Cestovní pojištění lze sjednat pro dvě územní zóny:

 • Evropa – zeměpisná oblast Evropy, dále pak Turecko, Izrael, Tunisko, Kanárské ostrovy, Egypt a Gruzie
 • Celý svět – všechny státy a území světa

Získejte levnější povinné ručení a ušetřete až 75 % z běžné ceny!

SPOČÍTAT

Mohlo by vás zajímat

thumb
Cestovní pojištění
Ceny pohonných hmot v Evropě + 4 tipy, jak ušetřit při cestě autem do ciziny
18.7.2019

Chystáte se na dovolenou autem a přemýšlíte, zda pořádně natankovat už doma, nebo ušetřit na pohonných hmotách díky tomu, že je načerpáte na zahraniční pumpě? Připravili jsme pro vás aktuální přehled, mapující ceny pohonných hmot v Evropě a přilehlých…

thumb
Kreditní karty
Jak na výběr z bankomatu v zahraničí, aby vás vyšel co nejlevněji?
8.7.2019

Věčné dilema každého cestovatele — jak na dovolené vybrat hotovost, aby se váš rozpočet zbytečně neprohnul kvůli drahým poplatkům. Existuje pár triků, které mají šanci váš výběr z bankomatu v zahraničí výrazně zlevnit. Výše poplatků a tudíž i výhodnost…

thumb
Životní styl
Jak reklamovat zboží v roce 2019 — nenechte se vodit za nos!
3.7.2019

Nakoupit zboží, používat jej několik týdnů či měsíců, poté se rozčílit nad tím, jak se vám sám od sebe zničí a klusat do obchodu pro nový nákup. Máte už tohoto kolotoče plné zuby? Naučte se, jak reklamovat zboží a ušetřit nemalé peníze. Máte na víc! Za…

thumb
Životní styl
Zasklený balkon: 6 tipů, jak jej proměnit v místnost snů
29.6.2019

Když pohledem přejedete přes fasádu bytových domů, některé balkony se lesknou díky skleněné stěně. Uvažovali jste už o tom, že byste z balkonu či lodžie udělali místnost navíc? S čím je potřeba počítat, když chcete zasklený balkon a jak moc se dá s touto…