Menu

Cestovní pojištění Wüstenrot

article big
12 minut čtení
Nezařazeno
9.5.2012

Cestovní pojištění Wüstenrot je možné sjednat ve třech variantách Cestovatel I, Cestovatel II a Cestovatel III s odlišným rozsahem krytí. Název vybraného produktu, který odpovídá Vašemu zadání, je uveden v tabulce srovnání nabídek vždy vedle loga pojišťovny. Doplňková pojištěná rizika lze volit nad tabulkou srovnání nabídek

Přehled limitů pojistného plnění

Limit  pojistného plnění = maximální suma, kterou hradí pojišťovna. Pokud bude škoda vyšší, zbytek zaplatíte „ze svého“.

Pojistný program Limity plnění
Cestovatel I Cestovatel II Cestovatel III
Pojištění léčebných výloh
Léčebné výlohy včetně repatriace 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 5 000 000 Kč
Náklady na opatrovníka 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč
Ošetření zubů 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč
Pojištění zavazadel
Na všechna zavazadla - 20 000 Kč 20 000 Kč
Na jedno zavazadlo - 10 000 Kč 10 000 Kč
Doručení náhradních dokladů - 5 000 Kč 5 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu
Na životě a zdraví - 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč
Na majetku - 500 000 Kč 500 000 Kč
Úrazové pojištění
Smrt úrazem - - 200 000 Kč
Trvalé následky úrazu - - 300 000 Kč
Další pojištěná rizika
Přerušení dovolené - - 30 000 Kč

Sportovní aktivity

Rekreační a zimní sporty v ceně; rizikové sporty lze připojistit. Pokud se pojistná událost stane při nějaké sportovní aktivitě, pojišťovna bude zkoumat, zda byla daná aktivita pojištěna. Výčet aktivit je uveden níže. Jiné než rekreační aktivity lze připojistit zaškrtnutím dané volby na prvním kroku formuláře.

  • rekreační a zimní sporty – provozování běžných a zimních sportů na rekreační úrovni je pojištěno v rámci standardně nabízených produktů bez navýšení základních sazeb pojistného
  • rizikové sporty – při provozování sportů spadajících do této kategorie zvolte na prvním kroku formuláře "rizikový sport"
  • nepojistitelné sporty jedná se o jakékoli druhy organizovaných, profesionálních a extrémních sportů. Provozování činností spadajících do této kategorie nelze pojistit

Rizikové sporty

alpinismus, americký fotbal, box, wrestling, buggykiting, canyoning, cyklokros, cyklotrial, dostihy koňské, freeride, freeskiing, freestyle, hokej lední, hokej pozemní, hokejbal, horolezectví, jachting - mořská plavba, jízda na "U" rampě (inline, skateboard), jízda na "U" rampě (lyže, snowboard), jízda na koni, jízda na vodním banánu, kajak, kanoe stupně obtížnosti až WW4, kiteboarding; kitesurfing, kiting, minibike, minikáry, motokáry, monoski, motoristické vodní sporty, paintball, paragliding a závěsné létání (rogalo), parasailing, parašutismus, rafting stupně obtížnosti WW4, ragby, rekreační potápění s použitím dýchacích přístrojů s indtruktorem do míst s hloubkou do 10 metrů, rychlobruslení na ledě, saně, boby, snowtubbing - na vyznačených trasách, sjezd na horských kolech, skateboarding, skialpinismus, speleologie, surfing, windsurfing, vodní lyžování, vysoké lanové překážky (do 10 m.), vysokohorská turistika na Via Ferrata stupně obtížnosti až D. O druhu a rizikovosti sportů rozhoduje pojistitel.

Nepojistitelné sporty

bezmotorové a motorové létání všeho druhu, horolezectví všeho druhu, turistika po ledovcích, turistika v náročném terénu nad 3500 m. n. m., turistika s nutností použití horolezeckých pomůcek, vysokohorská turistika na Via Ferrata stupně obtížnosti E, lyžování a snowboarding mimo vyznačené tratě nebo mimo stanovený čas provozu na vyznačených tratích, akrobatické lyžování, skoky na lyžích, rafting nad stupeň obtížnosti WW 3 (vratké proudy, nejasné přejezdy mezi kameny, bezpodmínečně nutné jsou zavřené kajaky nebo nafukovací plavidla, posádky musejí ovládat všechny záběry pádlem a musejí poslouchat povely vedoucího raftu), snowrafting, canoening, potápění s použitím samostatných dýchacích přístrojů bez instruktora nebo do míst s hloubkou větší než 10 metrů, jachting nad 3 km od pobřeží, kaskadérství, bojové sporty, automobilové a motocyklové závody, při kterých se nedodržují pravidla provozu na pozemních komunikacích, a další extrémní a adrenalinové sporty. O druhu a nebezpečnosti sportů rozhoduje pojistitel.

Rozsah pojištění

Pojištění léčebných výloh

Z pojištění se poskytuje úhrada nezbytných nákla­dů na ošetření pojištěného, kterému se byl nucen během pojistné doby podrobit v důsledku úrazu nebo nemoci, jež nastal v době trvání pojištění.  Nutnými a přiměřenými náklady v souvislosti s pojistnou událostí se rozumí náklady zahrnující především: nutné lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, diagnostická vyšetření, operace, nezbytné léky, materiál, náklady na nemocniční stravu, přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení, repatriaci do ČR.

Úrazové cestovní pojištění

Úrazové pojištěníobsahuje pojištění trvalých následků úrazu procentuálním podílem z pojistného limitu podle kompenzační tabulky a úmrtí pojištěné osoby v důsledku úrazu.

Pojištění zavazadel

Pojištěny jsou osobní věci a zavazadla, pro případ jejich poškození či zničení živelnou událostí, nehodou nebo jejich odcizení. Pojištění se nevztahuje na elektroniku odcizenou z motorového vozidla, cennosti, peníze, ceniny, sbírky a věci kulturní či historické hodnoty, výpočetní techniku, mobilní telefony a věci sloužící k výdělečné činnosti nebo k profesionálnímu sportu.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištěna je odpovědnost za škoduvzniklou během pobytu v zahraničí při činnostech v běžném občanském životě či sportovní činnosti. Pojistnou událostí je škoda vzniklá na zdraví a na věci. Pojistná ochrana se nevztahuje na škodu vzniklou pojištěnému nebo osobám blízkým.

Pojištění stornovacích poplatků

Pojištěny jsou náklady, které vznikly pojištěnému v ČR úhradou vyúčtovaných stornovacích poplatků za neuskutečněný zájezd nebo služby u cestovní kanceláře, cestovní agentury, letecké, či jiné dopravní společnosti nebo ubytovacího zařízení.

Pojištěny jsou náklady, které vznikly v souvislosti se zrušením cesty do zahraničí z důvodu akutního onemocnění či úrazu pojištěného nebo osoby blízké, vyžadujícího hospitalizaci nebo upoutání na lůžko, vzniklého v době po uzavření pojištění; vážného akutního zhoršení chronického onemocnění, které bylo sice u pojištěného nebo jeho osoby blízké diagnostikováno v době před uzavřením pojištění, ale zdravotní stav před začátkem pojištění byl stabilizovaný; znásilnění pojištěného nebo osoby blízké; smrt spolupojištěného nebo osoby blízké; živelní událost v místě trvalého pobytu pojištěného nebo v místě, kde pojištěný vlastní nemovitost, válečný konflikt či teroristická akce v místě trvalého pobytu pojištěného; krádeže vloupáním, případně loupeže v rozsahu, kdy bylo ohroženo zdraví, život nebo majetek pojištěného; živelní události nebo válečný konflikt či teroristická akce v cílové oblasti zahraničního zájezdu, které nebyly známy v době uzavření pojištění.

Nevztahuje se na zrušení cestu z důvodu reakce po očkování, kosmetické zákroky a jejich komplikace; psychické poruchy nebo choroby, stavy vzniklé v důsledku požití alkoholu a jiných omamných nebo psychotropní látek; úmyslného sebepoškozování nebo sebevraždy či pokusu o ni; zjištění těhotenství.

Z pojištění stornovacích poplatků nevzniká nárok na náhradu nákladů vynaložených na letištní a bezpečnostní poplatky a taxy; palivové příplatky; penále a pokuty; veškeré druhy pojištění; poplatky za vízum.

Připojištění stornovacích poplatků lze sjednat před nebo současně se zaplacením poslední splátky za zájezd nebo cestovní službu, respektive před nebo současně s plným zaplacením zájezdu nebo služby.

Územní platnost

Územní platnost pojištění je zvolena automaticky podle Vámi zadané cílové země. Cestovní pojištění lze sjednat pro tři územní zóny:

  • Evropa : zeměpisná oblast Evropy s výjimkou ČR, dále Turecko, Izrael, Tunisko, Kanárské ostrovy, Maroko a Egypt
  • Svět bez ČR, USA, Kanady a Austrálie: oblast celého světa bez České republiky, USA, Kanady a Austrálie
  • Svět : oblast celého světa bez ČR

Získejte levnější povinné ručení a ušetřete až 75% z běžné ceny!

SPOČÍTAT

Mohlo by vás zajímat

thumb
Cestovní pojištění
Kam v zimě za teplem aneb slunečné destinace, které vás nepřijdou draho
19.1.2018

Tisíce Čechů každoročně praktikují určitý vzorec chování. V létě se nahrnou do přímořských destinací, ve kterých o přeplněné pláže a vysoké ceny pobytů není nouze, přičemž v zimě skuhrají nad depresivním počasím. Patříte mezi ně, nebo jste už také…

thumb
Bydlení
Řešení pro malé byty — jak čarovat s prostorem
18.1.2018

Někomu se podaří koupě úžasného apartmánu s pokoji o velikosti tanečních sálů, jiný se musí tísnit v miniaturním bytě. Přesto si obyvatelé tak odlišných obydlí můžou užívat stejnou míru komfortu. Nevěříte? Klíč je v chytrém řešení pro malé byty. Bydlení…

thumb
Životní styl
Rodiny v číslech: kolik peněz dostanou v roce 2018?
16.1.2018

Být rodičem je jedno z nejkrásnějších a zároveň nejnáročnějších povolání. Možná vaše ratolesti zrovna usnuly, nebo se vám podařilo je na deset minut zabavit u Večerníčku. Dopřejte si trochu oddechu u počítačové obrazovky a zjistěte, ke kolika penězům si…

thumb
Běžné účty
Délka bankovního převodu se zkrátí na několik sekund
15.1.2018

V mezibankovních převodech se blýská na lepší časy. Banky plánují usnadnit klientům přesun peněžních prostředků mezi jednotlivými účty. Revoluční změna, která umožní převod plateb z účtu na účet za pár vteřin, by mohla vejít v platnost již v tomto roce. …